ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
58 Α'/19.4.2024
Αριθμός Νόμου
5104
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/04/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/04/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
18/04/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/04/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 141/39 17.4.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών». 2. Πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4314/2014. 3. Επικύρωση, δημοσίευση και ισχύς αποφάσεων επιτροπών του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 23 ν. 5092/2024. 4. Εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 92 ν. 4864/2021. 5. Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης - Τροποποίηση παρ. Γ΄ και Ε΄ άρθρου 4 ν. 4223/2013. 6. Στέγαση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 16 ν. 4714/2020.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ