ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
208 A'/11.12.2018
Αριθμός Νόμου
4582
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
23/11/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΛΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
06/12/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1821/7 4.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση διάρκειας συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018, από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το ΑΣΕΠ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1823/9 5.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1825/10 5.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1827/11 6.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Τμήματος ΙΒ' του ν. 4512/2018
 • Αρ. Τροπολογίας: 1828/12 6.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1) Τροποποίηση διάταξης του ν. 4412/2016 (Α΄147), 2) Κατάργηση διάταξης του ν. 4314/2014 (Α΄265), 3)Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 20, 76 και 77 του ν. 4399/2016 (Α΄117), και 4)Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄171)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1829/13 6.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4575/2018 2) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013
 • Αρ. Τροπολογίας: 1831/14 6.12.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ