ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
75 A'/27-04-2018
Αριθμός Νόμου
4533
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
27/04/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/04/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/04/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1558/182 24.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
 • Αρ. Τροπολογίας: 1559/183 24.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 395 του ν. 4512/2018, σχετικά με τη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1560/184 24.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 σχετικά με την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1561/185 24.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Tροποποίηση διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και επανακαθορισμός των εσόδων του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).


Επιστροφή