ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
78 Α'/14.03.2000
Αριθμός Νόμου
2817
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
14/03/2000
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/02/2000
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.doc 
Ημ. Ψήφισης
07/03/2000


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ