ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εγγυήσεις γαι την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
66 Α'/11.05.2010
Αριθμός Νόμου
3846
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/05/2010
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                                            
Ημ. Κατάθεσης
13/04/2010
Εισηγητές
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΖ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΗ΄
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΒ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/05/2010
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 61-2
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3580/2007 που ρυθμίζει θέματα προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 62-3
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: -Παράταση μέχρι 31.12.2010 της προθεσμίας για την προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στις ρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα λοιπά τεχνικά μέσα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 63-4
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ