ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
33 Α΄/04.3.2024
Αριθμός Νόμου
5092
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/03/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
16/02/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
29/02/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/02/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 103/27 27.2.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Αριθμός θέσεων στάθμευσης στην Περιοχή Ανάπλασης II. 2. Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 3ιζ του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014.
  • Αρ. Τροπολογίας: 104/28 27.2.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Χρόνος άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας - Ρύθμιση της μεταβίβασης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 151 ν. 5078/2023. 2. Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025. 3. Ένδικο βοήθημα κατά αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας - Προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989. 4. Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 5. Αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ