ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 1189 αποτελέσματα, σελ. 117 από 119
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
3101 10/02/2022 Ερωτήσεις Αξιοποίηση του αεροδρομίου Σπάρτης από ιδιωτικούς φορείς
1500 16/02/2022 Αναφορές με επιστολή τους καταθέτουν μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν εξέτασης, σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Κελεφίνας νομού Λακωνίας, και αιτείται απάντησης.
3379 21/02/2022 Ερωτήσεις Ελάχιστη βάση εισαγωγής στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
1853 18/03/2022 Αναφορές με επιστολή του ενημερώνει σχετικά με τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας, και αιτείται την επίλυση του ζητήματος προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, και αιτείται απάντησης.
5045 05/05/2022 Ερωτήσεις Αλλαγή της ζώνης Α στην περιοχή Βαλτακίου του Δήμου Ευρώτα
2288 09/05/2022 Αναφορές ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε μια σειρά από μέτρα ανακούφισης των Οδοντιατρείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και της παρατεινόμενης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, και αιτείται απαντήσεων.
2258 09/05/2022 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν το εργατικό δυναμικό, το οποίο θα απασχολούν οι επιχειρήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να εντάσσεται σε ένα σύστημα ταχύρρυθμης έγκρισης παραμονής στη χώρα για λόγους εργασίας, και αιτείται απαντήσεων.
2257 09/05/2022 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την αναγκαιότητα του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, και αιτείται απαντήσεων.
5209 13/05/2022 Ερωτήσεις Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή μουσικής σε χώρους εστίασης και διασκέδασης
2432 20/05/2022 Αναφορές Επιστολή από παραγωγούς που υπέστησαν ζημία από φωτιά 02_05 Αυγούστου 2021 στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και δεν πληρώθηκαν με την προκαταβολή στις 21.04.2022.
Εγγραφές: 1161 - 1170 από 1189 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ