ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 668 αποτελέσματα, σελ. 5 από 67
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
116 20/10/2017 Αναφορές μετά από καταγγελίες που έλαβε από καταναλωτές παραθέτει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών, ελέγχων και αναλύσεων σε δείγματα τροφίμων που κατέδειξαν σειρά παραβάσεων στην παραγωγή και διακίνηση διατροφικών προϊόντων και καλεί την πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, παρέχοντας παράλληλα στους καταναλωτές οδηγίες για την προστασία τους.
1161 02/09/2013 Ερωτήσεις Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες λειτουργίας των θεατρικών σκηνών στην Αθήνα
1164/11732 11/06/2013 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Καταγραφή ακίνητης περιουσίας δήμων στο κτηματολόγιο
1165 03/09/2018 Ερωτήσεις Επανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ.
1170 25/02/2016 Αναφορές αιτείται την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διάρκειας δύο ετών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και επισημαίνει την αναγκαία προκήρυξη πρόσληψης εικοσιπέντε φυσικοθεραπευτών διάρκειας δύο ετών για την ασφαλή λειτουργία των ΜΕΘ.
1171 14/11/2017 Ερωτήσεις «Αδυναμία φοίτησης σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χιλιάδες επιτυχόντες φοιτητές που συγκεντρώνουν υψηλή μοριοδότηση μετεγγραφής»
1173 30/10/2013 Αναφορές διαμαρτύρεται για την κατάργηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη μεταφορά του προσωπικού του στην Κ.Ε.Δ.Ε.
11730 11/06/2013 Ερωτήσεις Ίδρυση και λειτουργία δικαστηρίων στην Αττική και προσλήψεις δικαστών
11731 11/06/2013 Ερωτήσεις Ποσό είσπραξης από έξοδα ποινικής δίκης, μετατροπή ποινών, δικαστικό ένσημο, τέλος απογράφου κλπ παράβολα πολιτικής αγωγής, μηνύσεως, εφέσεως, προσφυγής κλπ στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και στα Ειρηνοδικεία της Αττικής
1174 16/11/2015 Ερωτήσεις Διενέργεια Βουλευτικών Εκλογών εντός δεκαοκταμήνου από τις προηγούμενες
Εγγραφές: 41 - 50 από 668 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ