ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 673 αποτελέσματα, σελ. 4 από 68
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1106 30/10/2012 Αναφορές αιτείται να λάβει γνώση του μεγέθους της συνολικής επιβάρυνσης των μέτρων που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα.
1107 30/10/2012 Αναφορές εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με την ακύρωση του διαγωνισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του εργου «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φυλων».
111/1781 04/12/2017 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Αριθμός αποφυλακίσεων κρατουμένων με το νόμο Παρασκευόπουλου _ 4322/2015
1118 08/04/2020 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία του σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Π.Ν.Π στο ΦΕΚ Α 68 της 20ης Μαρτίου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων από ιατρούς εργασίας και αιτείται απαντήσεων.
1122 08/04/2020 Αναφορές με απόφασή του ενημερώνει για το επίκαιρο ζήτημα του προβλήματος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της νήσου Άνδρου με την ηπειρωτική χώρα και το λιμάνι της Ραφήνας και αιτείται την επίλυση του θέματος.
1127 18/02/2016 Αναφορές εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφορά την υπαγωγή του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου.
114 20/10/2017 Αναφορές απευθύνεται με επιστολή του στο Διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και αναφέρει τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στην πλατεία και στους χώρους γύρω από τον Ιερό Ναό, λόγω της συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων καθημερινά, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και για τους λόγους αυτούς επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί ειδική μέριμνα από την πολιτεία, προκειμένου να σταματήσει κάθε παραβατικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.
11421 05/06/2013 Ερωτήσεις Νέα Προγραμματική σύμβαση Υπουργείου Υγείας και Δήμου Αθηναίων
1148 13/11/2015 Ερωτήσεις Αιφνίδια αντικατάσταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας
11514 06/06/2013 Ερωτήσεις Ανάπλαση τεσσάρων πλατειών στο κέντρο της Αθήνας
Εγγραφές: 31 - 40 από 673 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ