Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου στον τομέα της Βουλής των Ελλήνων και ψηφιακής διακυβέρνησης

Επίτροπος: Ειρήνη Τσεπέρκα
Τηλ.: 210-3692116, 210-3692139,142,143

e-mail: ye.vouli@elsyn.gr,  elegktiko_synedrio@parliament.gr, e.tseperka@parliament.gr

 

Αποστολή της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι, ιδίως, ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε δαπάνες, το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ