Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής

Αστυνομικός Διευθυντής: Φώτης Ντουίτσης
Τηλ.: 210 3707150, 210 3707103-7104, φαξ: 210 3707098.


Επιστροφή >>
 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ