Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων: Κωνσταντίνα Χριστοπούλου
Τηλ.: 210-3735191
 
Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων: Θωμαΐς Κουρτέση
Τηλ.: 210-3735192
 
Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή: Δημήτριος Λιακόπουλος
Τηλ.: 210-3735193
 
Aποστολή του Γραφείου Nομικού Συμβούλου του Kράτους στη Bουλή, που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί Nομικού Συμβουλίου του Kράτους διατάξεις, είναι η νομική εξυπηρέτηση της Bουλής στις κάθε μορφής δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, περιλαμβανομένου και του γνωμοδοτικού έργου επί νομικών θεμάτων.
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ