Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων

Προϊστάμενος: Δημήτριος Πυργιέρης
Τηλ.: 210 3735115-6, φαξ: 210 3735114

Σκοπός της Υ.Δ.Ε.Λ.Π. είναι η κάλυψη δαπανών που αφορούν την αρτιότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των Βουλευτών, την χρηματοδότηση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών της Βουλής, την εκπλήρωση κοινωφελών, πολιτιστικών και συναφών σκοπών, καθώς και χρηματοδοτήσεις από τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και σε άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Επιστροφή >>
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ