Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αθανασίου
 
Ο Γενικός Γραμματέας: α) επικουρεί τον Πρόεδρο στη διοίκηση των υπηρεσιών της Βουλής και στην άσκηση του έργου του γενικά, β) προϊσταται, αμέσως μετά τον Πρόεδρο, όλων των υπηρεσιών της Βουλής και γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν από τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και αυτές που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 210-3708044-45, fax: 210-3707710
 

Eπιστροφή >>