Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας (ΑPF)


Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας (Κ.Σ.Γ) συνιστά το κοινοβουλευτικό σκέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας (OIF). Αποτελείται από βουλευτές 88 εθνικών και περιφερειακών Κοινοβουλίων. Ειδικότερα μετέχουν 55 πλήρη μέλη, 15 συνδεδεμένα και 18 παρατηρητές.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας σκοπό έχει την προαγωγή των δημοκρατικών ιδεωδών και των αρχών του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την αμοιβαία αναγνώριση της κουλτούρας και των πολιτισμών των γαλλόφωνων χωρών και τέλος τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης λειτουργούν οι εξής Επιτροπές και συνεργασίες:

  • Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων

  • Επιτροπή Συνεργασίας και Ανάπτυξης

  • Επιτροπή Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων

  • Επιτροπή Μορφωτικών, Επικοινωνίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων

  • Κοινοβουλευτικό Δίκτυο Γυναικών

  • Κοινοβουλευτικό Δίκτυο Καταπολέμησης του aids

  • Κοινοβουλευτικό Δίκτυο Νέων Βουλευτών.

Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από τρία μέλη.


Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα

Ελληνική Αντιπροσωπεία

+
Βρέθηκαν 3 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ονοματεπώνυμο ΙδιότηταΣυμμετοχή σε Επιτροπές
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα) Επικεφαλής
Βρυζίδου Παρασκευή Τακτικό Μέλος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) Τακτικό Μέλος

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>