Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφερειακές Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις

Οι Περιφερειακές Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις περιλαμβάνουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου κ.ά

 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας


Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας (ΑPF) συνιστά το κοινοβουλευτικό σκέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας (OIF). Αποτελείται από αντιπροσωπείες 92 εθνικών και περιφερειακών Κοινοβουλίων, εκ των οποίων 56 αντιπροσωπείες μετέχουν ως πλήρη μέλη, 18 ως συνδεδεμένα μέλη και 18 ως παρατηρητές.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας (OIF), αναλαμβάνει και υλοποιεί δράσεις στους τομείς της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και της ανάπτυξης της δημοκρατίας. Οι δράσεις της αποσκοπούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοβουλευτικών θεσμών και στην προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας, της κουλτούρας και του γαλλικού πολιτισμού, κυρίως στο πλαίσιο της γαλλόφωνης κοινότητας. Η Βουλή των Ελλήνων προσχώρησε ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας το 2011 και συμμετέχει στη Συνέλευση με αντιπροσωπεία που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Τα Όργανα της Συνελεύσεως είναι τα εξής:

  • Η Ολομέλεια  (Assemblée plénière).
  • Το Προεδρείο (Bureau)
  • 4 Μόνιμες επιτροπές (les commissions permanentes): Πολιτική επιτροπή (commission politique), Επιτροπή οικονομικών, κοινωνικών & περιβαλλοντικών υποθέσεων (commission des affaires économiques, sociales et environnementales), Επιτροπή παιδείας, πολιτισμού & επικοινωνίας (commission de l'éducation, de la culture et de la communication), Επιτροπή κοινοβουλευτικών υποθέσεων (commission des affaires parlementaires).
  • 2 Δίκτυα (les Réseaux): Tο Δίκτυο Βουλευτών-Γυναικών (Réseau des femmes parlementaires) και το Δίκτυο νέων Βουλευτών (Réseau des jeunes parlementaires)

Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις (Assemblées Régionales)

Δεδομένης της ευρείας γεωγραφικής σύνθεσης της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Γαλλοφωνίας, τα μέλη της μπορούν να συναντηθούν σε Περιφερειακές Συνελεύσεις. Υπάρχουν 4 οργανικά εκπροσωπούμενες περιοχές: Αφρική, Αμερική, Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικός. Η Περιφερειακή Συνέλευση διασφαλίζει την υλοποίηση των στόχων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας στο ιδιαίτερο πλαίσιο μιας περιοχής. Στην Περιφέρεια Ευρώπης λαμβάνουν χώρα ετησίως 2 τακτικές συναντήσεις: Η εαρινή συνάντηση των επικεφαλής των αντιπροσωπειών και η φθινοπωρινή συνάντηση της Ολομέλειας Ευρώπης.

H Συνέλευση εκλέγει Γενικό Εκπρόσωπο (Délégué général) 2ετούς θητείας και διαθέτει μόνιμη Γενική Γραμματεία (Secrétariat Général), με έδρα το Παρίσι και επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα.


Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Αριθμός κρατών μελών

Ελληνική Αντιπροσωπεία

+
Βρέθηκαν 3 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ονοματεπώνυμο ΙδιότηταΣυμμετοχή σε Επιτροπές
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα) Επικεφαλής
Υψηλάντης Βασίλειος-Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα) Τακτικό Μέλος

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ