Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας (ΑPF)


Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας (Κ.Σ.Γ) συνιστά το κοινοβουλευτικό σκέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας (OIF). Αποτελείται από βουλευτές 83 εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και  φόρα διεθνών και ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας σκοπό έχει την προαγωγή των δημοκρατικών ιδεωδών και των αρχών του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της ανάπτυξης,  στην αμοιβαία αναγνώριση της κουλτούρας και των πολιτισμών των γαλλόφωνων χωρών και τέλος τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης λειτουργούν οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, β) Επιτροπή Συνεργασίας και Ανάπτυξης γ) Επιτροπή Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, δ) Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επικοινωνίας και Πολιτιστικών Υποθέσεων, και ε) Δίκτυο Γυναικών

Η ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη.


Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>