ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΡϞ΄ 02/08/2011


PDF:
es20110802.pdf
TXT:
es110802.doc


Επιστροφή