ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΓ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α΄ , Συνεδρίαση: ϞΒ΄ 24/03/2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ?Β’
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Αθήνα, σήμερα στις 24 Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κυρίας ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 23-3-2010 εξουσιοδότηση του Σώματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ?Α’ συνεδριάσεώς του, της 23ης Μαρτίου 2010, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου α) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», β) «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων».)
Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
Στη συνεδρίαση της Τρίτης 23 Μαρτίου 2010 ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου επί της αρχής. Είχαν εγγραφεί για να ομιλήσουν πενήντα Βουλευτές. Μίλησαν είκοσι τρεις. Στη σημερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο επί της αρχής. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν τα άρθρα του νομοσχεδίου ως μια ενότητα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Πρωτόπαπας.
Έχετε το λόγο, κύριε Πρωτόπαπα για επτά λεπτά και παρακαλώ όλους να τηρηθεί ο χρόνος, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων που δεν έχουν μιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νομίζω, καταρχήν, ότι πρέπει να συγχαρούμε το Σωματείο των Υπαλλήλων της Βουλής για τη λαμπρή εκδήλωση την οποία λίγο πριν διοργάνωσαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε πράγματι σε μια ιδιόμορφη συγκυρία. Η χώρα καταβάλλει σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση, αλλά και τη συμμετοχή με τις θυσίες όλου του ελληνικού λαού, προκειμένου να βγει από την κρίση. Σε αυτή τη συγκυρία ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, με μέτρα σκληρά και επώδυνα, τα οποία, όμως, κατανοεί, από τη στιγμή που γνωρίζει ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μπορέσουμε να ανορθώσουμε την οικονομία και τη χώρα και να την βάλουμε σε ένα διαφορετικό δρόμο.
Στοιχείο αυτής της πορείας είναι και ο φορολογικός νόμος τον οποίο, ως γνωρίζουμε όλοι, σήμερα καταθέτει η Κυβέρνηση. Από τη συζήτηση η οποία έχει γίνει και στην Επιτροπή της Βουλής, προκύπτει ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποκαθιστά το σημείο που έλειπε, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως στα βάρη. Και θέλω να σημειώσω ότι θα έχουμε την ευκαιρία στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες όχι μόνο να αναλύσουμε τις επιμέρους πτυχές του, αλλά να διαπιστώσουμε ότι πραγματικά, μετά τα σκληρά, επώδυνα και άνισα, αν θέλετε, μέτρα που αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον περασμένο μήνα, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και για ένα φορολογικό νόμο ο οποίος συμβάλλει και συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά τόσο στην αποτελεσματική άντληση πόρων για το δημόσιο λογιστικό, όσο, όμως και στην αναδιανομή του εισοδήματος, αλλά και στην ανάπτυξη, μια και περιλαμβάνει σειρά διατάξεων οι οποίες έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο η Κυβέρνησή μας προωθεί, είναι η τόνωση της ανάπτυξης ως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τους επιπρόσθετους όρους εξόδου από την κρίση. Το δημοσιονομικό είναι ένα κομμάτι, το φορολογικό είναι ένα δεύτερο, το αναπτυξιακό ολοκληρώνει τον κύκλο αυτής της προσπάθειας.
Έτσι, σήμερα συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι στοιχείο αυτής της πολιτικής. Δεν είναι αυτή η πολιτική στο σύνολό της. Είναι στοιχείο αυτής της πολιτικής, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για το ΕΣΠΑ, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ερώτημα: Θα έπρεπε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να υπάρχουν διαφωνίες; Θα έπρεπε να συζητάμε επί μακρόν και να διαπληκτιζόμαστε, πολιτικά έστω, σε αυτή εδώ την Αίθουσα; Η απάντηση είναι ευθέως «όχι».
Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε όλοι να θέλουμε να «τρέξει» πιο γρήγορα το ΕΣΠΑ. Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε όλοι σε αυτή εδώ την Αίθουσα να θέλουμε να εκμεταλλευτεί η χώρα και όχι η Κυβέρνηση, αλλά η χώρα, η οικονομία, ο ελληνικός λαός, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη μεγάλη δυνατότητα των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία δίνεται με το Κοινοτικό Πλαίσιο.
Και τι βλέπουμε αντ’ αυτού; Να εγείρονται αμφισβητήσεις, διαφορές, μια άγονη κριτική από την πλευρά, κυρίως, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Και το ερώτημα είναι: Τι επιδιώκετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας; Να καθυστερήσει το ΕΣΠΑ; Δεν θέλω να το πιστεύω. Μακριά από εμάς και από εσάς αυτή η λογική. Τότε, γιατί αυτή η στάση; Τελικά κάποια στιγμή δεν πρέπει σε αυτή εδώ την Αίθουσα να συζητήσουμε τα αυτονόητα; Ποια είναι τα αυτονόητα γύρω από το ΕΣΠΑ; Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια μιας συνολικής αναμόρφωσης αυτού του σχεδίου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε πια στο δρόμο, στη μέση αυτής της πορείας. Αν ήμασταν στην αρχή της πορείας, θα μιλούσαμε για μια νέα πολιτική που έχει να κάνει με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Αν ήμασταν στο τέλος αυτής της πορείας, θα μιλούσαμε μόνο για το πώς θα τρέξουμε να προλάβουμε να κάνουμε μια άνευ όρων απορρόφηση.
Δεν είμαστε ούτε την αρχή ούτε στο τέλος. Άρα, μπορούμε να μιλάμε για μια μερική αναμόρφωση και μια αποτελεσματική διαχείριση στη χρήση των πόρων. Και αυτό το αυτονοήτως αυτονόητο κάποια στιγμή κάνουμε. Τι, δηλαδή; Ένα, επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Κόβουμε κάποια στάδια της διαδικασίας, περιορίζουμε κάποια στάδια της διαδικασίας τα οποία τελικώς δεν προσφέρουν. Διαλύουμε κάποιους οργανισμούς -το ΝΟΜΟ, το ΔΗΜΟ Α.Ε.- οι οποίοι, σε τελική ανάλυση, δεν είχαν ούτε καν ιδρυθεί ούτε είχαν προσφέρει τίποτα στην όλη διαδικασία. Γίνονται εννέα παρεμβάσεις επιτάχυνσης, απλοποίησης, να τρέξουμε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεύτερον, κάνουμε και μια διαδικασία αναμόρφωσης. Οι επιχειρησιακές συμφωνίες που γίνονται αυτό ακριβώς επιτυγχάνουν, να μπορέσουν να βάλουν στο παιχνίδι και τους επιμέρους τομείς της πολιτικής -μάλιστα και με νέους τομείς, όπως είναι η υγεία, ο τουρισμός, τομείς απαραίτητους για την πρόοδο της χώρας και της κοινωνίας- αλλά από την άλλη πλευρά να βάλουν στο παιχνίδι και την ελληνική περιφέρεια περισσότερο, να αναλάβει περισσότερο τις ευθύνες της, να έχουμε περισσότερο ρόλο και λόγο σε αυτούς οι οποίοι καθορίζουν και εγγυώνται και προωθούν την τοπική ανάπτυξη και παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Αυτό επιτυγχάνουν αυτές οι επιχειρησιακές συμφωνίες.
Και αυτό το επιχείρημα περί δήθεν μικρών έργων, κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά άστοχο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι μεγάλα ή μικρά τα έργα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλα τα μεγάλα έργα λίγο ή πολύ έχουν δρομολογηθεί. Μας ενδιαφέρει αν είναι χρήσιμα και απαραίτητα έργα ή μη χρήσιμα και απαραίτητα έργα, «έξυπνα» ή μη «έξυπνα» έργα. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που υπάρχει. Διότι ένα «μικρό» έργο που φτιάχνει το λιμάνι σε ένα νησί που δεν υπάρχει σήμερα ή αυτό που τόνισε ο συνάδελφος, ο Κουσελάς χθες, ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στη μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι ένα χρήσιμο έργο, είναι ένα απαραίτητο έργο, ένα έργο που τονώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, που φέρνει εισόδημα στην περιοχή, που δημιουργεί εισόδημα για τη χώρα. Έτσι πρέπει να κριθεί. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε; Προσφέρει ή δεν προσφέρει; Τονώνει την ανταγωνιστικότητα ή δεν την τονώνει; Αυτό είναι το ερώτημα.
Και ποιος είναι πιο αρμόδιος να αποφασίσει σε μια τέτοια υπόθεση, πέραν από τις τοπικές κοινωνίες. Διότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον περιφερειάρχη, αλλά έχει να κάνει και με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, αλλά και όλων των τοπικών φορέων σ’ αυτό τον σχεδιασμό.
Ακούστε, λοιπόν, για να τελειώνουμε. Υπάρχει μια παροιμία του κόσμου: «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, χίλια χρόνια κοσκινίζει».
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, τόσα χρόνια δεν ζυμώνατε σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Το παραδώσατε 3,5%.
(AM)
(DE)
Και αυτά τώρα τα περί του αν ήμασταν πέμπτοι, όγδοοι ή ένατοι στην Ευρώπη, είναι γραφικότητες. Και να σας πω γιατί είναι γραφικότητες; Διότι, πρώτα-πρώτα, όλοι οι άλλοι ήταν πολύ περισσότερο έτοιμοι, είχαν ώριμα έργα και δεύτερον και κυριότερον, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε και άλλη -σε τελική ανάλυση- τέτοια πηγή άντλησης πόρων, όσο έχουν οι άλλοι, όσο έχουν οι ανταγωνιστές μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, αυτό τώρα πρέπει να το προωθήσουμε. Είναι ώρα να «ζυμώσουμε», όχι να κοσκινίζουμε. Και εδώ πέρα ο καθένας καταθέτει την ευθύνη. Αν θέλετε να συνεχίσετε την αδιέξοδη στάση και να σας φταίει η άλφα ή η βήτα ή η γάμα λεπτομέρεια, κρατήστε αυτή τη στάση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσο μας αφορά, για μία ακόμη φορά, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ξεμπλοκάρουμε τα πράγματα, προωθούμε το ΕΣΠΑ και τονώνουμε την αναπτυξιακή διάσταση που έχει ανάγκη η ακολουθούμενη σήμερα πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τηρείται ακριβώς ο χρόνος. Δεν υπάρχουν περιθώρια σήμερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισμό, νομίζω ότι ήταν μερικές από τις πτυχές, οι οποίες μας οδήγησαν στις τεράστιες καθυστερήσεις και στη μη απορρόφηση των κονδυλίων.
Υπήρχαν και άλλα προβλήματα, όπως οι ανεπάρκειες στη διοικητική ικανότητα, όπως η έλλειψη συντονισμού του δημοσίου. Όμως, οι βασικότερες ήταν η πολυπλοκότητα, η γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισμός, που όχι μόνο δεν οδήγησαν στην υλοποίηση -όπως είπα νωρίτερα- αλλά οδήγησαν στο μαράζωμα και στη στασιμότητα την περιφέρεια. Αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, η σημαντικότερη επίπτωση όλα αυτά τα χρόνια.
Καθίσταται υπό αυτή την έννοια επιτακτική η ανάγκη διορθωτικών αλλαγών, κάτι το οποίο γίνεται με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, καθότι απλοποιεί τις διαδικασίες, τις αποκεντρώνει και τις καθιστά πιο αποτελεσματικές. Γίνεται υπό αυτή την έννοια, μία προσπάθεια συμμετοχής της περιφέρειας στον προγραμματισμό. Μεταβιβάζονται εξουσίες στον καθορισμό διαδικασιών στη περιφέρεια.
Θα έλεγα ότι μπορούσε, κύριε Υπουργέ, να είναι πιο γαλαντόμα η νομοθετική σας ενέργεια, η νομοθετική σας πρωτοβουλία, να δώσετε περισσότερες αρμοδιότητες στην περιφέρεια και για τον καθορισμό της στρατηγικής, αλλά και για τις διαδικασίες.
Ωστόσο, όμως, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, μια καλή πρωτοβουλία. Πρέπει να την επαινέσουμε, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να τύχει της επικρότησης όλων των πλευρών. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι είναι μίζεροι, μεμψίμοιροι και δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα κατά την έννοια που απαιτούν οι καιροί.
Όμως, το κυριότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει -και πρέπει να το πούμε, κύριε Υπουργέ, σας το είπα και στην Επιτροπή- στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν προϋπολογισμούς οι δήμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα που πάλι θα δυσχεράνει την υλοποίηση των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων. Πάσχουν οι δήμοι, οι παλιές νομαρχίες –τότε θα αλλάξουν φυσικά τα πράγματα- από την έλλειψη προϋπολογισμών, άρα και της καταβολής της ίδιας συμμετοχής. Ο ετεροχρονισμός είναι μία λύση και ιδιαίτερα, ο ετεροχρονισμός μέχρι το 2015.
Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, να το θεραπεύσουμε. Και σας πρότεινα και σας προτείνω και σήμερα στη διαδικασία της ολομέλειας, δύο τρόπους για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις αδυναμίες συγκρότησης προϋπολογισμών και τις αδυναμίες της ίδιας συμμετοχής από τους φορείς των δήμων και των κοινοτήτων, καθότι -όπως είπα- δεν έχουν προϋπολογισμούς.
Ο ένας τρόπος είναι να φτιάξουμε πιο ευέλικτο το πλαίσιο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτών. Τα περίφημα ΣΔΙΤ πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν έχουν κανονισμούς λειτουργίας. Δεν έχουν «περπατήσει» τα ΣΔΙΤ. Όλοι τα έχουμε υιοθετήσει, ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ακούσαμε από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολλά, αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Δύο-τρία σχολεία έγιναν στην Αττική και τίποτα άλλο. Δεν «περπάτησαν» τα ΣΔΙΤ, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια απάντηση στο πρόβλημα και την έλλειψη ιδίων πόρων και την έλλειψη προϋπολογισμών από τους δημόσιους οργανισμούς.
Και ο δεύτερος τρόπος, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τις συμβάσεις παραχώρησης πιο ελκυστικές, χωρίς όμως -και το επαναλαμβάνω- να παραιτείται το Δημόσιο από τα δικαιώματά του.
Άρα, αυτά τα ελλείμματα με τους δύο αυτούς τρόπους, με τα ΣΔΙΤ και με τα Venture Capitals, με τις παραχωρήσεις, μπορούμε να τα λύσουμε, μπορούμε να τα θεραπεύσουμε.
Ιδιαίτερα, τομείς ανάπτυξης, όπως η υγεία, η παιδεία, στο χώρο της εργασίας με την εκπαίδευση και ο πολιτισμός, που είναι στις διαδικασίες που προωθείτε με το ΕΣΠΑ, είναι στις πιο επιλέξιμες δαπάνες, νομίζω ότι εκεί υπάρχουν μοντέλα και πρέπει να υλοποιηθούν.
Λέω για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τι θέλει να κάνει στην επαρχία. Θέλει να κάνει μικρές, μεσαίες, μεγάλες μονάδες; Αν κάνει μεσαίες και μεγάλες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, τότε πρέπει να δει την εφαρμογή αυτών των σχημάτων, τη βοήθεια από αυτά τα σχήματα που είπα νωρίτερα.
Σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, τη συμμετοχή της Εθνικής στον Ευαγγελισμό. Έγινε με άλλο καθεστώς. Είναι ένα μοντέλο, το οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Ανέλαβε η Εθνική να επεκτείνει, να εκσυγχρονίσει το Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Γιατί να μην το κάνουμε, αφ’ ης στιγμής δεν χάνονται δικαιώματα του δημοσίου σε τέτοια σχήματα;
Στον πολιτισμό, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει κάποια έργα, απαιτεί αυτά τα έργα, τα μουσεία για παράδειγμα, να παράγουν εισοδήματα. Για να τα χρηματοδοτήσει, θα πρέπει να παράγουν θέσεις απασχόλησης. Και εκεί μπορεί διάφορα σχήματα να βοηθήσουν στην κατασκευή σύγχρονων μουσείων.
Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι μ' αυτόν τον τρόπον δεν θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Το νομοσχέδιο, όπως είπα στην αρχή, είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, θεραπεύει πολλά από τα προβλήματα. Όμως, η έλλειψη πόρων και προϋπολογισμών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί, παρά μόνο με τη χρήση αυτών των δύο εργαλείων, των Venture Capital, των ευέλικτων συμβάσεων παραχώρησης και τις σχέσεις των ΣΔΙΤ με τις συμβάσεις, δηλαδή, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο για τα φάρμακα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι χαιρετίστηκε από όλες τις πτέρυγες, αλλά και από όλους τους ανθρώπους που διακονούν την υγεία, η πρωτοβουλία για τη λίστα φαρμάκων. Είπαμε από την αρχή, όμως, και έχουμε επισημάνει ότι πρέπει να ειδωθούν τρία πράγματα στην πρωτοβουλία.
Πρώτον, θα πρέπει οι βασικές ουσίες να κοστολογηθούν, αλλιώς το εγχείρημα θα είναι ατελές. Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι φθηνότερες χώρες. Έγινε τεράστια συζήτηση στις επιτροπές, με εντάσεις μερικές φορές. Νομίζω ότι την εμπειρία που αποκτήσαμε από αυτήν την επανειλημμένη προσέγγιση που κάναμε και τις πολλές συζητήσεις, πρέπει η Κυβέρνηση να την αξιοποιήσει, στο ποιες είναι οι τρεις, οι τέσσερις, οι πέντε φθηνότερες χώρες της Ευρωζώνης. Και τρίτον, θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι πρέπει να προστατευθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν αυτά τα τρία τα συνδυάσουμε άριστα, νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα επιτέλους, θα είναι καλό για τα πράγματα στη χώρα μας, για την υγεία, για το φάρμακο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Χανίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ιωσήφ Βαλυράκης ενημερώνει ότι δεν θα παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό.
Συνεχίζουμε με το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Εμμανουήλ Στρατάκη.
Ορίστε, κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε πράγματι μπροστά σε μία κατάσταση ανάγκης που διαμόρφωσαν οι πολιτικές της προηγούμενης Κυβέρνησης. Και αυτό επιβάλλει να αντιμετωπίσουμε την περίσταση με ευθύνη, μία ευθύνη την οποία σε μεγάλο ποσοστό την αναλογίζεται ο ελληνικός λαός και δέχεται εν πολλοίς τις όποιες επιλογές, έστω και αν λειτουργούν σε βάρος του, γιατί εκτιμά ότι αν τα πράγματα πάνε καλά –και αυτό ευχόμαστε και ευελπιστούμε από την αυριανή συνάντηση, Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τότε θα είναι –το γνωρίζει και εκείνος- και για τον ίδιο καλά.
Δυστυχώς, αυτό δεν μπορούν να το αντιληφθούν εκείνοι που είναι υπαίτιοι αυτής της κατάστασης. Και ακούγοντας χθες συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργούς, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, παρακολούθησα και είδα ότι σαν να μην έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει ή τουλάχιστον δεν θέλουν να παραδεχτούν τι είναι αυτό που έχει γίνει.
(XS)

Και έλεγαν ότι, δήθεν εμείς υλοποιούμε την πολιτική τους με το να κρατήσουμε το 80% του νόμου αυτού τον οποίο ψηφίζουμε σήμερα -του ν.3614 που είναι ο αρχικός νόμος- ότι υπάρχουν παρατράγουδα, λες και τα δημιουργήσαμε εμείς. Για παράδειγμα αναφέρθηκαν τα σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για να μη μακρηγορώ, γιατί νομίζω δεν είναι το σημαντικό αυτό.
Ξεχνάνε όμως, οι συνάδελφοι -για παράδειγμα μ’ αυτό που είπαν για την απορροφητικότητα, για την απορρόφηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης -ότι εξ αιτίας των αλλαγών που έκαναν για τη μείωση της συμμετοχής, χάθηκαν 200 περίπου έργα από την ελληνική περιφέρεια. Γι’ αυτό δεν μιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα, για το τι έγινε και πώς έγινε.
Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως στα πλαίσια αλλαγών που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες για να ξεπεραστούν προβλήματα που τίθενται στους στόχους του σχεδίου νόμου αυτού, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε γρήγορες αλλαγές. Και αυτό το λέμε για ένα ακόμα λόγο.
Γιατί, αν ξεπεράσουμε τα προβλήματα, αυτά που είναι τα επείγοντα που αύριο αντιμετωπίζονται, αν ξεπεράσουμε δηλαδή τα προβλήματα αξιοπιστίας της χώρας για να μπορούμε να δανειστούμε, εκτιμούμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο έτσι. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πρέπει να δημιουργήσουμε εισόδημα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε, μέσα από τα χρήματα που διατίθενται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από το λεγόμενο ΕΣΠΑ.
Προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνει η προσπάθεια της Κυβέρνησης. Στο πώς δηλαδή, με όσο γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς, θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα κονδύλια που είναι στη διάθεσή μας, αλλά κυρίως να τα απορροφήσουμε σε έργα που θα έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Γι’ αυτό θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα -παρά τα όσα ακούγονται εδώ- σε έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της χώρας.
Αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Ζούμε σε μία εποχή που τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι τεράστια και το νερό είναι σε έλλειψη, όπως ξέρουμε και όπως βλέπουμε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, έργα που διασφαλίζουν περισσότερη ποσότητα νερού σ’ αυτούς που το χρειάζονται -και το χρειάζονται κατά κύριο λόγο οι αγρότες- είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, έστω και αν υπάρχει μία πρώτη κατανομή, έστω και αν υπάρχουν ολόκληροι τομείς, όπως είναι ο τομέας του πολιτισμού που δεν καλύπτεται από το σχεδιασμό που έχει γίνει για το ΕΣΠΑ και πρέπει και εκεί να γίνουν έργα. Γιατί τι πουλάμε σαν χώρα; Πουλάμε ό, τι έχουμε σαν πρωτογενή παραγωγή και ό, τι έχουμε σαν πολιτισμό. Αυτό πουλάμε μέσω του τουρισμού μας ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, πρέπει να δώσουμε και εκεί έμφαση, όσο χρειάζεται, για να έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε.
Βεβαίως, μίλησαν και κάποιοι για την απορροφητικότητα. Ξεχνούν όμως ότι, ουσιαστικά χρήματα άρχισαν να απορροφούνται με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να δίνονται με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και απλά θέλω να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ξαναείδαμε ποτέ απεργίες εργολάβων που έχουν αναλάβει έργα. Τα είδαμε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Ανέλαβαν να κάνουν ένα έργο οι άνθρωποι, δεν πληρώνονταν ποτέ και βεβαίως ήταν υποχρεωμένοι να πάνε σε απεργίες και σε κινητοποιήσεις. Τώρα δόθηκαν τα χρήματα, τώρα όπως είπε χθες και η κυρία Υπουργός αυξήθηκε το ποσοστό της απορροφητικότητας του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Άρα λοιπόν, γι’ αυτά δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητάμε. Τα χαρτιά, τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα υπάρχουν και πάνω σ’ αυτά δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση.
Έρχομαι όμως, στους στόχους της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας που είναι αφενός η αποκέντρωση, η απλοποίηση των διαδικασιών και αφετέρου η αποτελεσματικότητα. Η επιχειρησιακή συμφωνία υλοποίησης θεωρώ ότι αποτελεί μία, αν θέλετε, πρωτοβουλία πολύ σημαντική, η οποία θα διευκολύνει τις εξελίξεις, θα διευκολύνει καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο τον οποίο είχε επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία, με την καταπολέμηση και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και βεβαίως με την αναποτελεσματικότητα που υπήρχε, η οποία στην ουσία δημιουργούσε καθυστερήσεις. Γι’ αυτό δεν βλέπαμε κανένα έργο να ολοκληρώνεται, γι’ αυτό βλέπαμε τα πράγματα να έχουν κολλήσει στην κυριολεξία.
Με αυτές τις πρωτοβουλίες μας λοιπόν και στα πλαίσια αυτών των στόχων, καταργούνται οι αναπτυξιακοί οργανισμοί της περιφέρειας, η ΝΟΜΟΣ και επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΥΠΙΑΜ. Καταργείται η διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέχρι 50.000.000, διατίθενται δημόσιες επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ώστε να απορροφούνται τα χρήματα του ΕΣΠΑ γρηγορότερα και βέβαια ανατίθεται η αρμοδιότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν τις μελέτες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Διότι δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που θα έπρεπε να δούμε, κύριε Υπουργέ, πώς θα την αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια.
Είμαστε μία χώρα παραγωγής μελετών, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι επίκαιρες και πρέπει αυτή την κατάσταση που υπάρχει και είναι διαμορφωμένη ως μία πραγματικότητα να βρούμε τρόπους να την αλλάξουμε γιατί μόνο τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να ολοκληρώνουμε έργα στην ώρα τους, θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα από τις παρεμβάσεις που κάνουμε, όποιες και αν είναι αυτές.
Θέλω να κλείσω κυρία Πρόεδρε, με μία κουβέντα που αφορά την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων, αυτό δηλαδή, που μπήκε ως άρθρο 14 στο σχέδιο νόμου.
Είναι γεγονός και το ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχει μία μεγάλη σπατάλη σ’ αυτό τον τομέα. Εξάλλου τα ίδια τα νούμερα το καταμαρτυρούν. Η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, είναι το πρώτο θετικό βήμα στο να περιοριστεί αυτή η σπατάλη. Φτάνει πλέον. Νομίζω ότι αυτοί που κέρδισαν τα πάρα πολλά πρέπει να σταματήσουν να κερδίζουν αυτά που κέρδιζαν.
Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ θετική υπό μία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και από τις άλλες δράσεις που είναι αναγκαίες ώστε πράγματι αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στον τομέα της υγείας με, τα νοσοκομεία και με τα φάρμακα να σταματήσει το γρηγορότερα δυνατόν.
Εάν το πετύχουμε αυτό, να είστε σίγουροι ότι και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στο να εξασφαλιστούν πόροι που μπορούν να διατεθούν στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαίδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Αθανασία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -έχει ειπωθεί και θα το επαναλάβω- το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, έχει εξέχουσα σημασία με τις παρούσες συνθήκες, κάτω από τις οποίες η χώρα καλείται να ξαναμπεί και επειγόντως σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.
Το ΕΣΠΑ, που είναι για πολλούς ίσως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αξιοποιήσει κοινοτικούς πόρους, στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχε υποστεί καταστροφικές συνέπειες, λόγω των όσων ξέρουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, το έχουν πει πολλές φορές οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, απλώς θα ξεκινήσω με μία παραδοχή.
Γνωρίζουμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ , δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα και απορώ γιατί δεν θέλουν και οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας εδώ, αναγνωρίζοντας όλα αυτά, να είναι η παρουσία τους εποικοδομητική, για το καλό της χώρας.
Σήμερα εμείς επιχειρούμε εδώ -το αναγνωρίζετε- να κάνουμε μία νέα αρχή εισάγοντας ασφαλιστικές δικλείδες για να αναβαθμίσουμε το σύστημα, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο αισιόδοξη την όλη κατάσταση για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, όχι μόνο για να επιτευχθεί η απορρόφηση, αλλά για να αυξηθεί ώστε να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή του διάσταση.
Το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας -το είχαμε προβλέψει και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε- απεδείχθη γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό, με αγκυλώσεις, δεν άνοιξε κανένα νέο δρόμο και νέους ορίζοντες που είχε ανάγκη η χώρα.
Με όλη αυτή την άχρηστη χαρτούρα και τις διαδικασίες που προέβλεπε, σχεδόν τιμωρούσε όποιον επιχειρούσε να κάνει μία επιχειρηματική κίνηση μέσω του προγράμματος. Και εμείς τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τέλος σ’ αυτούς τους αποτρεπτικούς μηχανισμούς, εισάγοντας νέες μέριμνες που επιτρέπουν την αποκέντρωση, απλοποιούν τις διαδικασίες, θεραπεύουν την αναποτελεσματικότητα.
Με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, βάζουμε τέλος στις διαχειριστικές αδυναμίες, δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των έργων από το δημόσιο και παράλληλα επιδιώκουμε να κάνουμε το ΕΣΠΑ εύκολο και φιλικό για τον πολίτη που θέλει να προσπαθήσει να ενταχθεί στις δράσεις του.
Αυτά όλα αντιμετωπίζονται με τις νέες ρυθμίσεις, για να επιτευχθεί όχι μόνο ο ποσοτικός στόχος, αλλά και ο ποιοτικός γιατί αυτό είναι που πρυτανεύει για μας και γι’ αυτό πρέπει να πασχίζουμε όλοι μας.
Επιμένω σ’ αυτό γιατί έχει αξία να θυμόμαστε πάντα, όταν συζητάμε για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι η απορρόφηση για την απορρόφηση, αλλά το πώς θα επενδυθούν ποιοτικά αυτά τα κονδύλια σε δραστηριότητες που θα αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την αποκέντρωση, τις υποδομές, θα μικρύνουν στις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου -αφορμή δοθείσης από κάτι που δημοσιεύτηκε χθες- να πω κάτι. Θέλω να σας κάνω κοινωνό της ανησυχίας μου, αλλά και να σας καλέσω να είστε δίπλα μας σε μία προσπάθεια.
Δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες χθες, μία μελέτη που αποδεικνύεται ότι το σπήλαιο Θεόπετρας είναι το αρχαιότερο του κόσμου. Είναι ένα σπήλαιο που φαίνεται ότι δημιουργήθηκε κατά τους παγετώνες, για να μπαίνουν οι άνθρωποι να ζουν μέσα. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τους βράχους των Μετεώρων.
Καταθέτω το σχετικό δημοσίευμα.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει μία πρόταση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να γίνει ένα κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης στο Σπήλαιο, κάτι σαν ένα διαδραστικό μουσείο.
(KO)

(01XS)
Ας προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και να φτιάξουμε τα μονοπάτια των Μετεώρων, διότι τα Μετέωρα -το παγκόσμιο αυτό μνημείο- έχουν μία ιδιαιτερότητα αρνητική, αφού ο επισκέπτης μένει μόνο μία ημέρα. Ανεβαίνει στα μοναστήρια, ρίχνει το κεράκι, αγοράζει μία εικόνα και φεύγει.
Αν, λοιπόν, φτιάξουμε το Σπήλαιο, κύριε Υπουργέ –και σας καλώ και σας παρακαλώ- και κ. Ροντούλη που με κοιτάζετε -και νομίζω ότι εκφράζω όλη τη Θεσσαλία, αλλά κυρίως βέβαια το Νομό Τρικάλων- και τα μονοπάτια των Μετεώρων, θα καταφέρουμε οι επισκέπτες που έρχονται από όλον τον κόσμο να μείνουν έστω μία βραδιά –που μπορεί να μείνουν και δεύτερη- στα Μετέωρα! Αυτό σημαίνει χρήμα. Αυτό σημαίνει να αλλάξουμε τον τουρισμό, να αλλάξουμε τη ρότα και την κατεύθυνση και όχι να σπαταλούμε χρήματα για τα χρήματα. Έχουμε τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα δεν μπορούν να κρατήσουν τους επισκέπτες μία ημέρα!
Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό! Σας καλώ, σας καλούμε όλα τα Τρίκαλα, όλη η Θεσσαλία, να βοηθήσετε σ’ αυτό το κομμάτι, γιατί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι στο ναδίρ –και αυτό έπρεπε να συζητάμε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας εδώ- γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχουμε θέσεις εργασίας και δύσκολα θα δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό πεδίο για να έρθουν οι επενδύσεις. Και αυτό το χρειαζόμαστε.
Και μπορεί να μην το χρειαζόμαστε εμείς τόσο πολύ, αλλά το χρειάζονται τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ και τα εγγόνια μας! Και επιτρέψτε μου εδώ μέσα εγώ να μιλώ και σαν γιαγιά …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μην το λέτε αυτό, κυρία συνάδελφε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Μην το λέτε αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το πρόβλημα είναι αλλού.
Τα παιδιά μας μάς καλούν από όλες τις πλευρές και με κάθε τρόπο και μας δηλώνουν ότι θέλουν να μείνουν σ’ αυτήν τη χώρα και να δουλέψουν. Γνωρίζουμε όλοι –και δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, όποιο Κόμμα κι αν εκπροσωπούμε εδώ- τη δύσκολη κατάσταση της χώρας και παρακολουθούμε όλοι με αγωνία τις προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
Όμως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε και εσείς, όπως και όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, ότι σ’ αυτό το εργαλείο, στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δώσουμε την ποιοτική του διάσταση. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική των μεγάλων ή μικρών έργων, των ώριμων ή μη. Για μένα ό,τι περιθώρια έχουμε, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να τα εξαντλήσουμε στα καλά, ποιοτικά και με μεγάλη προοπτική έργα.
Και άρχισα αναφερόμενη στο Νομό μου, επειδή εμείς έχουμε δυνατότητες τουριστικής αναβάθμισης. Έχουμε ποιοτικό τουριστικό προϊόν και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό.
Και σας καταθέτω μία πρόταση γι’ αυτό που λέγεται «Σπήλαιο Θεόπετρας» και «Μονοπάτια Μετεώρων», τα οποία μέχρι αυτή την ώρα αγνοούνται και δεν υπάρχουν πουθενά. Κι αν υπάρχει, απ’ ό,τι ξέρω στο ΕΣΠΑ, πρόκειται για ένα μικρό μονοπάτι από το Καστράκι μέχρι τα Μετέωρα. Αυτό, όμως, είναι ένα ελάχιστο κομμάτι.
Και επειδή όλοι έχουμε εμπειρία στο παρελθόν και δεν χρειάζεται να αποδίδουμε ευθύνες –ο λαός μας αποδίδει τις ευθύνες- και ξέρουμε πόσα έργα εντάχθηκαν με πελατειακές σκοπιμότητες, θεωρώ ότι όλοι έχουμε ένα μεράδι ευθύνης.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτό, λοιπόν, ας το έχουμε σαν κριτήριο για να εμποδίσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές από όποιον κι αν επιχειρηθούν, για να έχουμε έγκαιρη βέβαια, αλλά και σωστή απορρόφηση του ΕΣΠΑ, προκειμένου να φέρουμε ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, όπως είπα, για εμάς, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούμε, κ. Μερεντίτη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χρήστος Μαγκούφης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον γνωστή σε όλους η τραγική κατάσταση της οικονομίας, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν τη χώρα σ’ αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση.
Η δημοσιονομική εξυγίανση, η ρευστότητα στην αγορά και η ανάπτυξη αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησής μας, η οποία ήδη προχώρησε σε σημαντικά βήματα συνοδευόμενα από σκληρά και επώδυνα μέτρα, αλλά αναγκαία για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Σ’ αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα, έρχεται το παρόν νομοσχέδιο να βελτιώσει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο ουσιαστικής ανάπτυξης.
Το νομοσχέδιο θέτει τρεις βασικούς στόχους, την αποκέντρωση, την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα και τούτο, προκειμένου να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων και να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Ας δούμε, όμως, ποια είναι τα δεδομένα της απορροφητικότητας. Δυστυχώς, η απορροφητικότητα σήμερα, στο μεσοδιάστημα δηλαδή της χρονικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι δυσμενή και απαιτείται επιτάχυνση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρέλαβε ένα ΕΣΠΑ με απορρόφηση μόλις 3% και μάλιστα από ό,τι αναφέρει το Υπουργείο Οικονομίας και αυτό το ελάχιστο ποσοστό δεν αφορά αναπτυξιακά οφέλη, αλλά εξυπηρέτησε πελατειακές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Έπειτα από μόλις πέντε μήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η απορροφητικότητα βρίσκεται πλέον στο 6%. Δηλαδή, μέσα σε πέντε μήνες έχουμε καταφέρει να απορροφήσουμε τόσα κονδύλια όσα κατάφερε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία τρία χρόνια.
Με στόχο το 15% για το τέλος του έτους, το Υπουργείο Οικονομίας κατέθεσε στο παρόν νομοσχέδιο που έρχεται να καταργήσει γραφειοκρατικές δομές, που σε συνδυασμό με την ανίσχυρη πολιτική βούληση της προηγούμενης κυβέρνησης οδήγησαν σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.
Και ενώ σήμερα θα έπρεπε να μιλάμε για την πολιτική και τη στρατηγική του ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματά του μέχρι σήμερα, αναγκαζόμαστε εξαιτίας αυτών των συνθηκών να μιλήσουμε πάλι για το θεσμικό καθεστώς, ώστε να αποφύγουμε τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά κωλύματα που ενισχύουν την χαμηλή απορροφητικότητα.
Με το παρόν νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μειώνεται η γραφειοκρατία και άρα, διευκολύνονται και επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες.
Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με το συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό, αλλά και πελατειακό κράτος που βρίσκεται απέναντι στον πολίτη και στο δημόσιο συμφέρον και με το παρόν νομοσχέδιο δίνουμε μία σημαντική μάχη ενάντια σ’ αυτήν την κατάσταση.
Παράλληλα με το ΕΣΠΑ και τον «Καλλικράτη» που έρχεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώνουμε μία νέα δυναμική ανάπτυξης μέσα από μία αυτοδιοίκηση, που όχι μόνο δεν θα λειτουργεί πλέον ως επαίτης της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας, αλλά ενδυναμώνεται τόσο, ώστε να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά τους πόρους και τις αποφάσεις για όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ουσιαστικά, η μεγάλη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», σε συνδυασμό με την ενίσχυση της περιφερειακής διάθεσης του ΕΣΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για την αυτοδιοίκηση και την ελληνική περιφέρεια.
Με το παρόν νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή της να λάβει τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, έτσι ώστε να απελευθερωθούν με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς τα κοινοτικά κονδύλια και να διοχετευθούν σε έργα ανάπτυξης.
Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, εν τέλει, δημιουργείται ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, με την κατάργηση των προληπτικών ελέγχων των δημοσίων συμβάσεων για μελέτες κάτω των 125.000 ευρώ και για έργα κάτω του 1.000.000 ευρώ εξοικονομείται πολύ σημαντικός χρόνος, καθώς για την αξιολόγηση μιας πρότασης χρειαζόταν χρόνος αναμονής έως επτά μήνες.
Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού, καταργούνται οι αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας Α.Ε. και η «Νομός Α.Ε.», ώστε να μην υπάρχουν επικαλυπτόμενες δραστηριότητες με ήδη υφιστάμενους αναπτυξιακούς φορείς, με πρόσθετο κόστος λειτουργίας και άσκοπη εμπλοκή στην εφαρμογή των προγραμμάτων.
Πέρα, όμως, από τις τροποποιήσεις που εξασφαλίζουν την αποκέντρωση διαχείρισης των πόρων και την απλοποίηση της διαδικασίας, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα και η επιτάχυνση στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διατίθενται κατά προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι αναθέτουσες αρχές επικαιροποιούν από μόνες τους πλέον τις μελέτες -ενώ σήμερα οι μελέτες πρέπει να ανατίθενται υποχρεωτικά σε μελετητές- και έτσι παρατείνεται έτι περαιτέρω ο χρόνος.
Παράλληλα, επιταχύνονται δραστικά οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και καταργούνται οι περιορισμοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργων χαμηλού προϋπολογισμού, ώστε να αποφευχθεί η υπερκοστολόγηση μικρών έργων και να υπάρξει διάχυση της χρηματοδότησης και για τα μικρά έργα.
Ουσιαστικά, με τη λειτουργία του Υπουργείου Οικονομίας ως συντονιστή, αποφεύγονται οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και δράσεων που δημιούργησαν τεράστια ζητήματα κατά την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ παράλληλα οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του συνόλου του οικείου ΠΕΠ στη βάση της επιχειρησιακής συμφωνίας υλοποίησης που θα συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου και της κάθε περιφέρειας.
Η διαδραστικότητα και η αποτελεσματικότητα της νέας διαδικασίας προκύπτει επίσης από τη λειτουργία του Υπουργείου Οικονομίας ως εθνικής αρχής συντονισμού που εποπτεύει την υλοποίηση των επιχειρησιακών συμφωνιών υλοποίησης και διατηρεί τη δυνατότητα ανακατονομής πόρων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Μέσω, λοιπόν, του συντονισμού και της εποπτείας, επιτυγχάνεται πλέον σαφής διαχωρισμός τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
(PM)
(1KO)
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνέχεια των τροποποιήσεων που προκύπτουν από το παρόν νομοσχέδιο είναι τόσο το κάθε Υπουργείο όσο και η κάθε περιφέρεια με διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού να ορίζουν άμεσα τις προτεραιότητες όπως εκείνα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα με σκοπό τη δραστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ελλείψεων σε κάθε τομέα και περιφέρεια αντίστοιχα και εξειδικευμένα.
Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, που είναι οι υφιστάμενες μελέτες. Έχουν γίνει μελέτες για πάρα πολλά θέματα. Δεν πρέπει να τις έχουμε για τα συρτάρια. Πρέπει να αξιοποιηθούν εδώ και τώρα, να «ξεθαφτούν» αυτές οι αξιόλογες μελέτες που υπάρχουν και να μπουν στο ΕΣΠΑ κι όχι να χάσουμε ξανά μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτιάξουμε ξανά μελέτες που θα μπουν ξανά στα συρτάρια κι έτσι και το χρόνο θα χάσουμε και τα χρήματα. Πρέπει αυτό να το κάνουμε πράξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Εκτιμώ ότι οι νέες μελέτες που πρέπει να γίνουν πρέπει να γίνονται στη λογική της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας και κάθε νομού. Αναφέρθηκε νωρίτερα η συνάδελφος κυρία Μερεντίτη για το σπήλαιο Θεόπετρας. Αυτή είναι όντως μία πρόκληση. Είναι το πρώτο κτίσμα πριν από είκοσι τρεις χιλιάδες χρόνια, η πρώτη ανθρώπινη μορφή στη Θεσσαλία. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα για τα οποία δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε συνάδελφε, είναι άλλοι 23 συνάδελφοι που περιμένουν. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα είναι σίγουρο, ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Αρκετές καθυστερήσεις προέκυψαν από την προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας. Σήμερα κερδίζουμε χρόνο ψηφίζοντας διαδικασίες επιτάχυνσης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και σε συνδυασμό με τις επικείμενες επιπρόσθετες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομίας θέτουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Η ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα δεν προκύπτει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θέτουμε τις βάσεις για άμεση παραγωγική αναδιάρθρωση του τόπου με αιχμή την «πράσινη» ανάπτυξη και την άμεση κινητοποίηση όλων των αναπτυξιακών «εργαλείων» που έχουμε στη διάθεσή μας γιατί τα «εργαλεία» είναι μπροστά μας, απλώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε λάθος χέρια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κύριος Ιωάννης Βλατής για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος και η εξασφάλιση εξωτερικού δανεισμού είναι στην καθημερινή ατζέντα όχι μόνο των Βουλευτών, αλλά και όλων των πολιτών της χώρας. Από τη μέρα των εκλογών η Κυβέρνηση προσπαθεί να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να βάλει «φρένο» στον οικονομικό κατήφορο και να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία. Τους τελευταίους μήνες ο ελληνικός λαός καλείται καθημερινά να κάνει περισσότερες θυσίες. Τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, παρότι δεν ήλθαν ως κεραυνός εν αιθρία, επιδείνωσαν την ψυχολογία των πολιτών. Το παρόν είναι εξαιρετικά δύσκολο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς εύκολα να προδιαγράψει ένα ευοίωνο μέλλον. Δυστυχώς αυτό που λείπει σήμερα από τον Έλληνα είναι η ελπίδα ότι θα έλθουν καλύτερες μέρες. Γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην παρούσα φάση να πείσεις οποιονδήποτε ότι μας περιμένουν καλύτερες μέρες, ότι οι θυσίες που καλούμαστε να κάνουμε τώρα θα μας ανταμείψουν αύριο. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό.
Έχουμε χρέος θα δώσουμε προοπτική στους πολίτες. Αυτή η προοπτική μπορεί να υπάρξει μόνο αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη της χώρας μας. Η άσχημη οικονομική κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν ευνοεί τη διάθεση εθνικών πόρων για επενδύσεις γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αυτό το έχουν επαναλάβει πολλοί μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να μας γίνει βίωμα ότι η έξοδός μας από την κρίση είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη.
Μέχρι τον Οκτώβριο η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έμεινε δυστυχώς μόνο στο τρία και κάτι τοις εκατό, ίσως στο τριάμισι τα εκατό. Θα επανέλθω όμως αυτό στο τέλος, κύριε Υπουργέ. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια -για παράδειγμα- να κρατάμε στο συρτάρι τρεισήμισι χιλιάδες μη αξιολογημένες προτάσεις.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα «εργαλείο» για τη βέλτιστη υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών της Κυβέρνησης και το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα έχει σαν στόχο να μας λύσει τα χέρια. Οι αλλαγές που προωθούνται θα αποκεντρώσουν τους πόρους, θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες και τελικά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα γιατί σκοπός μας είναι να ενεργοποιηθούν άμεσα οι παραγωγικοί φορείς του τόπου μας οι οποίοι έχοντας τη διαχειριστική δυνατότητα διάθεσης των πόρων, θα μπορέσουν να σχεδιάσουν το μέλλον και να συνεισφέρουν με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά και της χώρας γενικότερα.
Ποια είναι η βασική αλλαγή στην οποία προχωρά το νομοσχέδιο; Καταργεί το συντονισμό από την κεντρική διοίκηση σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων. Επιπλέον καταργεί τον προληπτικό έλεγχο για τις συμβάσεις κάτω από τα όρια των κοινοτικών οδηγιών. Μειώνει τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και ενισχύει τη δυνατότητα να προωθηθούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα φάση δεν αρκεί να απορροφήσουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά πρέπει να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Τα επόμενα τρία χρόνια μέσω του ΕΣΠΑ μας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε έργα δεκαέξι δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόκληση είναι σημαντική. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να εκμεταλλευθούμε αυτά τα κονδύλια για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να παράξουμε πλούτο και να βγούμε τελικά από την κρίση πιο δυνατοί γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η κρίση να μας βγάλει πιο δυνατούς.
Δεν χρειάζεται να σας πω ξανά -το είπατε όλοι, το λένε όλοι- ότι έχουμε ένα από τα πιο γραφειοκρατικά και συγκεντρωτικά συστήματα διαχείρισης των οικονομικών πόρων. Αν προσθέσουμε σ’ αυτό και τις πελατειακές σχέσεις που «οργιάζουν» σ’ αυτό το κράτος, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί γιατί κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να επενδύσει στη χώρα μας.
Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να δέσει τα χέρια όλων. Δεκατρείς περιφερειακές δομές και έντεκα Υπουργεία διαχειρίστηκαν το Γ΄ ΚΠΣ. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς θεώρησε ότι όλο το σύστημα δεν ήταν αρκετά γραφειοκρατικό κι έτσι το ΕΣΠΑ κλήθηκαν να το διαχειριστούν 79 δομές, ένα διογκωμένο, πολυδαίδαλο σύστημα που το μόνο που κατάφερε ήταν να μην προχωρήσει κανένα έργο, να μην απορροφηθεί από το 2007 έως σήμερα ούτε το 5%, μόλις το 3,5% των συνολικών πόρων.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να θέσω δύο ερωτήματα στον κύριο Υπουργό σε σχέση με την απορρόφηση. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η πραγματική απορρόφηση του ΕΣΠΑ δεν είναι 3,5%, αλλά πολύ μεγαλύτερη και αυτό γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση χρηματοδότησε έργα του Γ΄ ΚΠΣ μετά το 2007 από πόρους του ΕΣΠΑ. Υποχρεώθηκε να τα χρηματοδοτήσει από πόρους του ΕΣΠΑ. Εγώ ερωτώ γιατί. Είναι από υπερκάλυψη των πόρων; Είναι από έργα-«γέφυρες»; Είναι γιατί χάθηκαν οι προθεσμίες του Γ΄ ΚΠΣ και αναγκαζόμαστε να τα πληρώνουμε από το Δ΄;
Θα ήθελα να θέσω μία δεύτερη ερώτηση, κύριε Υπουργέ: Σε σχέση με την εθνική συμμετοχή, εκείνη την πολυδιαφημισμένη εθνική συμμετοχή όπου ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Καραμανλής έλεγε ότι πέτυχε μία μεγάλη νίκη και ότι η Ελλάδα δεν δεσμεύεται να καταβάλει την εθνική συμμετοχή, εγώ έχω την εντύπωση ότι έχουμε εισπράξει ένα μεγάλο «όχι» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα μία απάντηση σ’ αυτό.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι πανάκεια και δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της Ελλάδας, ούτε να εξαλείψει το αναπτυξιακό έλλειμμα της χώρας. Μπορεί όμως να συμβάλει ουσιαστικά στη δρομολόγηση σειράς έργων που είναι απαραίτητα για τη σύγκλιση της ελληνικής περιφέρειας με την Αθήνα, αλλά και της Ελλάδας συνολικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Με δύο λόγια, κύριοι συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τις προοπτικές που μας δίνει το ΕΣΠΑ, τρία πράγματα οφείλουμε να κάνουμε: Απλούστευση, διαφάνεια, αποκέντρωση.
(FT)

(PM)
Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, γι’ αυτό και οφείλουμε να το υπερψηφίσουμε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βαρβάρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καρασμάνης, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα συμπίπτει με την κορύφωση της μεγαλύτερης διεθνούς οικονομικής κρίσης, που πλήττει σκληρά τη χώρα μας.
Το ΕΣΠΑ θα μπορούσε, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο στη μεγάλη προσπάθεια να θωρακίσουμε τη χώρα μας απέναντι στους στυγνούς κερδοσκόπους. Και, όπως πολύ σωστά έχει πει η κ. Κατσέλη, όταν απλώνεις στους κερδοσκόπους στις αγορές το ένα σου χέρι, σου αρπάζουν και τα δύο. Όπως, επίσης, σωστά -και πολύ φοβάμαι προφητικά- η ίδια η Υπουργός είχε πει ότι με τις περικοπές των μισθών δεν πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού, τα περίφημα spreads.
Είναι απορίας άξιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πώς καταφέρνουμε να μετατρέψουμε σε σημεία αντιπαράθεσης ακόμα και ζητήματα και προγράμματα που θα έπρεπε να έχουν την ομόθυμη συμπαράστασή μας. Το λέω αυτό, διότι το τελευταίο εξάμηνο και μεσούσης της οικονομικής κρίσης διαπιστώνουμε μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή.
Όμως, σε αυτή την Αίθουσα θα πρέπει να τονιστεί ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν εκείνος, ο οποίος μετά από μια σκληρή μάχη, μετά από μία σκληρή διαπραγμάτευση πέτυχε και εξασφάλισε το σημαντικό ποσό των είκοσι και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Και να θυμίσουμε τις ανακοινώσεις της τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που επιχειρούσε να μειώσει την επιτυχία, προβλέποντας ότι το πολύ αυτά που θα παίρναμε θα ήταν δεκατέσσερα με δεκαπέντε δισεκατομμύρια ευρώ. Διαψεύστηκαν και μάλιστα το ελληνικό σχέδιο εγκρίθηκε δεύτερο μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέσπασε και κολακευτικά σχόλια για την αρτιότητά του και για το στρατηγικό αναπτυξιακό προγραμματισμό του και προσανατολισμό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ όσα έχουν κατατεθεί και ειπωθεί, φαίνεται ότι το ΕΣΠΑ έχει ενεργοποιηθεί ως προς τις συνολικές του δεσμεύσεις στο 50%, μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Να λάβετε υπ’ όψιν ότι στην περίοδο 2000-2003, τότε που υλοποιούνταν το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η χώρα μας βρισκόταν στην τελευταία θέση στις δεσμεύσεις κοινοτικών πόρων, με ποσοστό 48,89%. Η σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, των χωρών συνοχής, είναι απογοητευτική. Στον τομέα των δεσμεύσεων η Πορτογαλία ήταν στο 64%, η Ισπανία στο 58% και η Ιρλανδία στο 74%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό, λοιπόν, το χρονικό διάστημα των έξι μηνών οι λέξεις που ακούμε συνεχώς είναι επανασχεδιασμός, αναθεώρηση, αναμόρφωση. Και αυτό το κάνετε σκόπιμα για να διαγράψετε ό,τι έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω στο γεγονός ότι καταργήσατε τον επενδυτικό νόμο, τον οποίο εσείς, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, έχετε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο όλων των προηγουμένων.
Βέβαια, η Υπουργός προσπαθεί τώρα να τα μαζέψει, λέγοντας ότι υπάρχουν τρείς χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που θα τρέξουν σε αυτήν την περίοδο. Όμως, η Υπουργός δεν υπολογίζει την άσχημη ψυχολογία που δημιουργείται. Το έχουμε πει όλοι, η αγορά, η οικονομία, οι επενδύσεις είναι κλίμα, είναι ψυχολογία και οι μελλοντικοί επενδυτές όταν βλέπουν αυτό το επενδυτικό «αλαλούμ», όταν τους ακουμπά η ψυχολογία του «Τιτανικού» -για να δανειστώ δική σας έκφραση- γιατί να μείνουν και να επενδύσουν εδώ; Φεύγουν στα γειτονικά κράτη που έχουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
Αλλά δεν περιοριστήκατε μόνο σε αυτό, στην κατάργηση του επενδυτικού νόμου. Τροποποιείτε τώρα και τον 3614, το νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά στην ουσία δεν αλλάζετε τίποτα. Ούτε απλοποιείτε, ούτε καταργείτε τη γραφειοκρατία, απεναντίας την αυξάνετε. Δεν έχω το χρόνο να το αναλύσω, έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι.
Θεωρώ, όμως, λάθος το γεγονός ότι καταργείτε τον ελάχιστο προϋπολογισμό των υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων. Αυτό θα οδηγήσει στη διασπορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε χιλιάδες μικρά έργα, τα οποία δεν θα προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη, στην ανάκαμψη και στην απασχόληση. Στην ουσία, δηλαδή, καταργείτε το στόχο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, που είναι ένταξη έργων και δράσεων με πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Και επιπλέον, έχετε παγώσει έργα τα οποία έχουν φτάσει ακόμα και στο στάδιο της δημοπράτησης. Και αυτό το κάνετε σκόπιμα, γιατί είναι έργα που ξεκίνησαν επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στην εθνική μας οικονομία, με σοβαρές παρενέργειες τις οποίες έχω αναλύσει στην Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχουν ώριμα έργα. Έχουν αναφερθεί συνάδελφοι σε έργα ώριμα. Μπορώ να σας πω ότι ώριμο έργο είναι η κατασκευή του εθνικού δρόμου Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσά-Έδεσσα-όρια Φλώρινας, για το οποίο δεν υπήρχαν μελέτες επί των ημερών σας. Διότι εάν υπήρχαν, τώρα θα είχε ολοκληρωθεί, θα είχε κατασκευαστεί ο δρόμος. Γι’ αυτό το έργο οι μελέτες ξεκίνησαν από το 2007 και όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και μάλιστα τονίζω ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της κατασκευής αυτού του δρόμου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Και εις επιβεβαίωση των παραπάνω, καταθέτω επίσημο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ με ημερομηνία 3/9/2009.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Καρασμάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περιμένουμε, λοιπόν, τη δημοπράτηση του έργου αυτού μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Πέλλας, αλλά και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε διαφορά νοοτροπίας η μία πλευρά από την άλλη. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη συνέχεια του Κράτους. Το 2004 είχαμε παραλάβει ένα σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα οποία ήταν εντελώς εκτός κοινοτικής νομιμότητας, εξαιτίας του νόμου που προέβλεπε το μαθηματικό τύπο. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει όλα τα έργα, οι μελέτες που είχαν δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί με αυτό το νόμο ήταν εκτός κοινοτικής νομιμότητας. Δώσαμε αγώνα για να διασώσουμε αυτά τα έργα και ένα παράδειγμα είναι η μάχη που δώσαμε να μην απενταχθεί το Μουσείο της Πέλλας, το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το ΕΣΠΑ είναι μία μεγάλη ανάσα, μία απ’ αυτές που έχει προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς και μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας και θα αυξήσει πέντε με έξι μονάδες το ΑΕΠ, αρκεί να αξιοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά και τα κονδύλια να διοχετευθούν σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. Και φυσικά προς αυτή τη κατεύθυνση χρειάζεται ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Εμείς, όπως έχει πει ο Αρχηγός μας, θα στηρίξουμε ότι θετικό υπάρχει. Αυτό, άλλωστε, κάνει ο Αντώνης Σαμαράς εδώ και τέσσερις μήνες, βάζει πλάτη, δίνει μάχη και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να αλλάξει –θα το ξαναπώ- την ψυχολογία του «Τιτανικού» που επικρατεί σήμερα στη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Καρασμάνη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ και μήνες ζητάμε από την Κυβέρνηση να μας αποκαλύψει τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και το πώς ακριβώς θα τον εφαρμόσει και παίρνουμε ως απάντηση μεγαλόστομες διακηρύξεις.
Το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, παραμένει ακόμα μυστικό. Το δεύτερο σκέλος, ας πούμε ότι απαντήθηκε με το σημερινό σχέδιο νόμου, το οποίο πολλοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ θεωρούν αντάξιο των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν επί πέντε μήνες.
Επιτρέψτε μου, να τεκμηριώσω την εντελώς αντίθετη άποψη που έχω. Πρώτον, αρχίζω με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, με τις οποίες, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο σας θα εποπτεύει σε δίμηνη βάση το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό όλων των έργων και θα προτείνει λύσεις σε περιπτώσεις καθυστερήσεων. Πείτε μου, είναι αυτό αποκέντρωση ή μήπως είναι κατάργηση γραφειοκρατίας και συγκεντρωτισμού;
Το εφεύρημα –γιατί περί εφευρήματος πρόκειται- που σε τίποτα δεν θυμίζει τα γαλλικά contra de plan –αν κάποιος το έχει εμπνευστεί απ’ αυτά- δεν αποκαλύπτει μόνο άγνοια των κανονισμών, διότι ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος των επιτροπών παρακολούθησης, αλλά και αδυναμία διάκρισης της διαχείρισης με την υλοποίηση.
Πιστεύω ότι οι επιχειρησιακές συμφωνίες, πέρα από γραφειοκρατία θα γράψουν και ιστορία. Η Υπουργός θα υπογράφει αυτές τις συμφωνίες με κάθε Γενικό Γραμματέα. Περιμένω να δω τη συμφωνία που θα υπογραφεί με το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και με τον Ειδικό Γραμματέα που υπάγεται διοικητικά στην κ. Κατσέλη.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω τι σας εμπόδισε να ολοκληρώσετε, εδώ και πέντε μήνες, την εξειδίκευση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, να αποδώσετε τη διαχειριστική εξουσία στις περιφέρειες, εκχωρώντας τους πόρους, να προχωρήσετε σε προκηρύξεις δράσεων. Ο νόμος 3614 δεν ήταν σε καμμία περίπτωση εμπόδιο σε όλα αυτά.
Κάτι, όμως, μου λέει ότι τα πραγματικά εμπόδια ήταν η έλλειψη προεκλογικής προετοιμασίας, ο πρόχειρος ανασχεδιασμός Υπουργείων μετεκλογικά και η απίστευτη καθυστέρηση στην τοποθέτηση Γενικών Γραμματέων και στην κατανομή αρμοδιοτήτων.

(PS)
(1FT)
Έτσι κατά τη βασανιστική για στελέχη πολιτικά, αλλά και υπηρεσιακά, αναμονή, αντί να οικοδομήσετε τη δική σας ατζέντα, κατεδαφίζετε τη δική μας.
Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, προωθήσαμε λύσεις με βάση την οδυνηρή, δυστυχώς, εμπειρία της δικής σας διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Θα σταθώ σε έξι ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, που προσέξτε έγινε το 2003.
Πρώτον, τα προγράμματα κατακερματίστηκαν σε μικρά και αποσπασματικά έργα. Σήμερα στο πνεύμα της επιτάχυνσης καταργείται το όριο των 100.000 ευρώ, που είχαμε θέσει προκειμένου ένα έργο να είναι επιλέξιμο στο Ε.Σ.Π.Α, αλλά δεν μπορώ αυτό να το χαιρετήσω. Είναι επιστροφή στην κωλυβοποίηση των προγραμμάτων που γνωρίσαμε στο ΑΜΟΠ, στο Α΄ και στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Έτσι και ο αναπτυξιακός αντίκτυπος θα περιοριστεί, αλλά και η διαχείριση θα επιβαρυνθεί.
Δεύτερο εύρημα. Οι αδυναμίες, οι ελλείψεις των φορέων τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές, εμποδίζουν την υλοποίηση, εμποδίζουν τους φορείς να υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Αυτό είναι το εύρημα. Σήμερα στο πνεύμα της απλούστευσης καταργείτε την πιστοποίηση της επάρκειας, το μόνο εχέγγυο αποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων. Μα, για να υπακούουν τα έργα στις προδιαγραφές ποιότητας, κόστους και χρόνου χρειάζεται να αναβαθμιστεί η ικανότητα των φορέων να τα υλοποιούν.
Πράγματι, κύριε Υπουργέ, το να αφήσει κανείς τα πράγματα όπως έχουν είναι πιο απλό. Το τίμημα θα το πληρώσουμε στο μέλλον.
Ακούστηκε περί πολλαπλασιασμού δομών. Εξηγήστε στους αγαπητούς συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι οι νέοι κανονισμοί επιτρέπουν τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και μάλιστα πείτε τους πώς θα πολλαπλασιαστούν περαιτέρω οι φορείς, δεδομένου ότι δίνετε τη δυνατότητα σε κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να ορίζεται ως ενδιάμεσος φορέας. Αύριο, μεθαύριο θα έρχονται οι συνάδελφοι από τις περιφέρειες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα σας ζητάνε να ορίσετε τον τάδε ή τον δείνα φορέα ως ενδιάμεσο.
Τρίτον, οι ελλείψεις αυτές -μιλάω για τους φορείς- δεν σχετίζονται ούτε με το οικονομικό ούτε με το μέγεθος ούτε με το πλήθος των έργων που εκτελούν οι φορείς. Αυτό έλεγε το εύρημα της αξιολόγησης. Στο πνεύμα, όμως εσείς της μείωσης της γραφειοκρατίας, δίνετε το πράσινο φως να εντάσσει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Το όποτε το λέω για την άμεση αξιολόγηση που επαναφέρεται στο παιχνίδι αφήνοντας στην άκρη τη συγκριτική.
Επίσης, με την κατάργηση συντονισμού γνωρίζετε, το είπαμε και χθες και στην Επιτροπή, ότι εμείς είχαμε καταργήσει τον συντονισμό έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Από 5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω τα έργα είναι ελάχιστα, άρα δώρον άδωρον.
Τέταρτον, οι μελέτες των έργων, λέει η δική σας ενδιάμεση αξιολόγηση, έχουν σημαντικά προβλήματα. Στο πνεύμα πάλι της επιτάχυνσης, τι κάνετε; Δίνετε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να τις επικαιροποιούν. Θυμίζω ότι ο ν.3316 άρθρο 9 και 10 δίνει τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης για την επικαιροποίηση. Στοιχηματίζω δε, ότι όλοι οι φορείς θα προσφύγουν σε απευθείας αναθέσεις, άρα και εδώ δεν πετυχαίνετε κάτι.
Μάλιστα, καταργείτε τον προληπτικό έλεγχο και αυτό στο όνομα της επιτάχυνσης. Δηλαδή, το να προλάβω μια αστοχία, το να προλάβω μια αναντιστοιχία με το κοινοτικό δίκαιο θεωρείται από εσάς, αν θέλετε, καθυστέρηση στην υλοποίηση.
Να σας θυμίσω, όμως, κάτι για τις μελέτες. Το 2002, κύριε Υπουργέ, το κάθε έργο του Ταμείου Συνοχής που ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δημοπρατηθεί με ελλιπείς μελέτες. Έλεγε ο τότε Επίτροπος -και μάλιστα θα καταθέσω και τη σχετική επιστολή στα Πρακτικά, σας παρακαλώ να λάβετε ένα αντίγραφο και να τη μελετήσετε- ο κ. Barnier ότι η σύναψη μιας σύμβασης δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας, αλλά η αρχή διαπραγματεύσεων με τους εργολήπτες, η οποία κατέληγε σε απευθείας ανάθεση σημαντικής πρόσθετης χρηματοδότησης χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. Δεν τα έλεγε μόνο ο Επίτροπος, εμφανίζονταν και σε όλα τα δημοσιεύματα του εθνικού Τύπου, επίσης θα τα καταθέσω, για να τα θυμηθούμε.
Προχωρώ στο πέμπτο εύρημα. Εντάσσονταν ανώριμα έργα. Εσείς, όπως είπα, επαναφέρετε την άμεση αξιολόγηση, δηλαδή ο περιφερειάρχης θα φωνάζει τον δήμαρχο ή τον φορέα να υποβάλει ένα έργο και θα το αξιολογεί άμεσα, χωρίς ο άλλος να έχει πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου να συγκριθεί με το έργο του άλλου σε σχέση με την ωριμότητά του.
Έκτο και τελευταίο παράδειγμα από τα ευρήματα της αξιολόγησης. Υπήρξαν μεγάλες αδυναμίες, λέει η αξιολόγηση, στον προσδιορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων κάθε περιφέρειας. Και εσείς καταργείτε τους Α.Ο.Κ., που γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τους είχαμε προβλέψει. Εγώ, δεν έχω κατανοήσει με τι θα αντικατασταθούν. Δεν είναι, όμως, δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να δίνονται περισσότερες ευθύνες στην περιφέρεια, χωρίς να προβλέπονται τα εργαλεία προκειμένου αυτές να μπορούν να τις διαχειριστούν σωστά.
Συνεχίζετε, χθες καταθέσατε την τροπολογία για την κατάργηση της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣ Α.Ε., στην ακρόαση των φορέων δεν είπατε τίποτε απολύτως στην εκπροσώπηση της ΚΕΔΚΕ και τι ακριβώς γίνεται;
Νομίζετε ότι με τη συγχώνευση, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, των δήμων, δηλαδή με τη δημιουργία γεωγραφικού μεγέθους, αυτομάτως λύνονται και τα προβλήματα της επάρκειάς τους. Για όνομα του Θεού! Εδώ θα σας καταθέσω τη σχετική αλληλογραφία που είχα με τον τότε Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ και σημερινό συνάδελφο, αγαπητό Πάρη Κουκουλόπουλο που τεκμηριώνει γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η εταιρεία και πώς συμφωνήσαμε με τον κ. Κουκουλόπουλο να την κάνουμε. Και αυτά τα έγγραφα έχουν σημαντική αξία για να δείτε πώς τα αντιμετώπιζαν στην εποχή.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Έρχομαι τώρα στην αλήθεια που σκόπιμα διαστρέφεται σε σχέση με ό,τι παραλάβατε από την Κυβέρνησή μας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι παραδώσαμε διασφαλισμένους κοινοτικούς πόρους; Θυμίζω, εδώ, ότι ο τότε Αρχηγός της Αντιπολίτευσης και σημερινός Πρωθυπουργός είχε διαμηνύσει στον κ. Καραμανλή να μην επιστρέψει από τις Βρυξέλλες με λιγότερα από 18 δισεκατομμύρια ευρώ και επέστρεψε με 20 εκατομμύρια ευρώ. Ευνοϊκές ρυθμίσεις, Ν+3, ελαστικές επιλεξιμότητες και υψηλές εντάσεις ενισχύσεων. Ένα ΕΣΠΑ εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας νόμος σε απόλυτη συνάφεια με οκτώ κοινοτικούς κανονισμούς.
Κάντε τον κόπο, κύριε συνάδελφε, να ρίξετε μια ματιά στους κανονισμούς, να δείτε πώς άλλαξε το τοπίο, να δείτε ότι τι κάναμε; Απλά, μεταφέραμε μία κανονιστική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι κανονισμοί, αυτός είναι και ο νόμος. Ας με πείσει ένας, ας μου παραθέσει ένας επιχειρήματα τι παραπάνω προσέθεσε ο ν. 3614, σε σχέση με αυτό το τεράστιο πλέγμα κανονισμών.
Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, σε αντίθεση με το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που εμείς τον πέμπτο χρόνο, όταν παραλάβαμε, δεν υπήρχε καμία απολύτως νομιμοποίηση. Και εδώ θέλω να σας πω ότι Υπουργός σε σχετική μου ερώτηση, την οποία επίσης θα καταθέσω, μου απάντησε ότι στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα γίνουν μόνο σημειακές αλλαγές.
Εγώ τελικά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση σας. Είναι ή δεν είναι πολύπλοκο, βαρύ και γραφειοκρατικό το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχουμε τόσον καιρό; Τώρα ξαφνικά σας κάνει; Να θυμίσω, λοιπόν -και παρακαλώ δείτε αυτήν την απάντηση- ότι η ίδια η Κυβέρνηση το αποδέχεται και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι σημειακές αλλαγές. Δεν μιλώ για το νόμο που ψηφίζετε, μιλώ για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το ύψος των πόρων το οποίο εξακολουθείτε να συγκρίνετε με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συγκρίνετε δηλαδή το Ε.Σ.Π.Α. με το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Μήπως, κύριοι συνάδελφοι, ξεχάσατε κάτι; Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαν εκατό εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες, ότι το έδαφός της αυξήθηκε κατά 25%, ενώ το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, το GNI όπως λέμε, αυξήθηκε μόνο κατά 5%. Αυτό τι σημαίνει; Ότι η πίτα ήταν μικρότερη και έπρεπε να μοιραστεί σε περισσότερους και μάλιστα επιλέξιμους στο στόχο ένα.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς πετύχαμε να είμαστε πρώτοι σε απολύσεις στους δεκαπέντε και τέταρτοι στους είκοσι επτά και ονομαστικά, αλλά και ως ποσοστό του Εθνικού Προϊόντος.
Τώρα αναφέρεστε στην υστέρηση της απορρόφησης, έργα, γέφυρες κ.ο.κ. Εμείς επιλέξαμε να βάλουμε 66% κοινοτική χρηματοδότηση και 33% χρηματοδότηση από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Έχετε το διαχειριστικό εργαλείο να τα αλλάξετε αυτά.
Φέρτε τα έργα-γέφυρες στο Ε.Σ.Π.Α., δείτε, λοιπόν, όταν θα κλείσουν τα προγράμματα πόσο θα πάει η απορρόφηση, αξιοποιείστε όλα τα εργαλεία που σας δίνουν οι κανονισμοί και πάνω απ’ όλα προκηρύξτε κανένα έργο. Σταματήστε να τα παγώνετε. Αφήστε όλα αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει.
Εμείς επιλέξαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δύσκολο μείγμα πολιτικής και μέσων που μπορεί να ανακόψει αυτήν την ύφεση που ζούμε σήμερα. Αν έχετε άλλη πολιτική πρόταση, ας την καταθέσετε να την κουβεντιάσουμε και στο επίπεδο του σχεδιασμού και στο επίπεδο της υλοποίησης. Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν γράφονται με το έτσι θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνοντας, θέλω μόνο να σας πω για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Μας παραδώσατε στον πέμπτο χρόνο υλοποίησης, απορρόφηση 21% και στις κοινοτικές πρωτοβουλίες 6%. Ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που δεν μπορούσε να απορροφήσει γιατί είχε πρόβλημα σχεδιασμού, νομιμότητας και κανονικότητας.
Εμείς με τη δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και την οποία καλώ να σεβαστείτε γιατί πίσω από όλα αυτά υπήρχαν άνθρωποι που μόχθησαν, καταφέραμε να σας παραδώσουμε αυτό που σας παραδώσαμε.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουρουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ διαμαρτυρόμενος για την παραβίαση του χρόνου.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής Ηρακλείου, να προσέλθει στο Βήμα.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θα μου επιτρέψετε, επειδή με τον κ. Μουσουρούλη γνωριζόμαστε, διότι τότε ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ήμουν περιφερειάρχης, να του απαντήσω ότι το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος ενέκρινε. Ήσασταν τότε στα υψηλά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μουσουρούλη.
Δεύτερον, το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το διαχειρίστηκαν οι διαχειριστικές αρχές, οι οποίες καταργήθηκαν και τις κάνατε ενδιάμεσες με αυτό το νομοσχέδιο που πάμε να αλλάξουμε. Και κουμάντο έκανε στο Ε.Σ.Π.Α. μόνο η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Μπούρας.
(ST)
(1PS)
Μόνο σε αυτόν έπρεπε να πάμε για να εντάξουμε έργο. Ήταν τελείως συγκεντρωτικό σύστημα. Επίσης, καταργούσε το δημοκρατικό προγραμματισμό, τα περιφερειακά συμβούλια που κάναμε πριν να εντάξουν οι περιφερειάρχες οποιοδήποτε έργο. Αυτά, λοιπόν, επιγραμματικά σε απάντηση για το τι είχατε κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα αναφέρεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και ειδικά στην αποκέντρωση, την απλοποίηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, του μοναδικού χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού εργαλείου που διαθέτει η χώρα σήμερα για να βγούμε με ανάπτυξη από την κρίση. Ανέτρεξα στα Πρακτικά της Βουλής και βρήκα την τοποθέτησή μου στις 14-11-2007, στην οποία ανέφερα στην Ολομέλεια τότε ότι «το ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ» - είχα πει τότε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας- «είναι μνημείο συγκεντρωτισμού, πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας, σπατάλης πόρων και αδιαφάνειας». Και αυτό αποδείχθηκε, κύριοι συνάδελφοι, με τον τότε Υπουργό Οικονομίας να παρεμβαίνει και με τα Υπουργεία να έχουν ασφυκτικό έλεγχο και κεντρική διαχείριση. Συγκριτικά, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο το διαχειρίστηκαν τριάντα τρεις δομές. Το ΕΣΠΑ ήθελε η προηγούμενη Κυβέρνηση να το διαχειριστούν εκατόν είκοσι μία δομές. Το Γ’ Κοινοτικό ολοκληρώθηκε με ανθρώπινο δυναμικό χίλιους εκατόν ενενήντα δύο ανθρώπους και για το ΕΣΠΑ ήθελαν τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα τρεις ανθρώπους. Δηλαδή, για το ένα τρίτο του επενδυτικού προγράμματος -το ΕΣΠΑ είναι μόλις το 38% του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης- θελήσατε να χρησιμοποιήσετε τετραπλάσιο ανθρώπινο δυναμικό. Και λέω «θελήσατε», γιατί μια σειρά από δομές του πανάκριβου στελεχιακού δυναμικού δεν έχουν προλάβει να τεθούν σε λειτουργία.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε στο 3,5% απορροφητικότητα το ΕΣΠΑ και κάπως έτσι διογκώσατε και το έλλειμμα της χώρας μας και φτάσατε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες πρέπει να δώσουμε βάρος στην ανάπτυξη, να ξεκινήσουν τα έργα για να κινηθεί η οικονομία και επίσης να βοηθήσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις και την κοινωνία συνολικά για να βγει η χώρα από την ύφεση με ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας ικανοποιούνται και ενισχύονται οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου με στόχο την πράσινη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, πολύτιμα στοιχεία και για τη χώρα και για τους πολίτες. Ενσωματώνοντας την εμπειρία του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το παρόν νομοσχέδιο ενισχύει την αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων με την υπογραφή των εθνικών συμφωνιών υλοποίησης, επιτυγχάνοντας τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την εξειδίκευση και την ταχεία υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Απλουστεύει και απλοποιεί τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση των φορέων προς όφελος της διαφάνειας και της εξέλιξης των έργων και όχι του αποκλεισμού των φορέων. Προβλέπει τη συμμετοχή όλων χωρίς να αποκλείει τις δομές υλοποίησης που δεν είναι διαχειριστικά επαρκείς, προβλέποντας την προγραμματική σύμβαση αυτών με άλλες επαρκώς πιστοποιημένες δομές. Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καταργώντας τις πολυδάπανες δομές, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, τους δεκατρείς αναπτυξιακούς οργανισμούς των περιφερειών και άλλα και αξιοποιεί τη γνώση του παρελθόντος, συμπληρώνοντας τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Μεριμνά για την αποκέντρωση, εναρμονίζοντας το νόμο με την προωθούμενη διοικητική μεταρρύθμιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, εξασφαλίζοντας πόρους και τον καθοριστικό και ενεργό ρόλο των νέων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ενώ προβλέπει την κατάργηση της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», αφού καταργείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στοχεύει στην ταχεία απελευθέρωση κοινοτικών κονδυλιών που διοχετεύονται σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. Αποδεσμεύει και κατευθύνει πόρους στον τουρισμό, τον πολιτισμό, την πράσινη ανάπτυξη, την εκπαίδευση και άλλους τομείς, πολύ σημαντικούς για την εθνική οικονομία.
Μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου ουσιαστικά θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, ώστε να ενταχθούν άμεσα τα έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου αλλά και των επιχειρήσεων, αφού αφορά και τις επιχειρήσεις, τις παραγωγικές δυνάμεις και άρα την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόμη, όσον αφορά τη ρύθμιση που εισάγεται στην Ολομέλεια για τα φάρμακα, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αφού περιορίζει δραστικά και τις δαπάνες των φαρμάκων χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των αδύναμων στρωμάτων. Βεβαίως, για τα θέματα του φαρμάκου και για την εξοικονόμηση πόρων από αυτόν τον τομέα της υγείας θα πρέπει να πάρουμε, κύριε Υπουργέ, και άλλα πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη που πραγματικά γίνεται.
Κύριε Υφυπουργέ, ψηφίζω το νομοσχέδιο που καταθέσατε και θέλω να σας επαινέσω γι’ αυτήν την προσπάθεια, ζητώ όμως, να επιταχυνθεί η έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, γιατί οι πόροι είναι μεν λίγοι, δεν είναι πάρα πολλοί, όμως είναι και οι μοναδικοί για να εντάξουμε έργα, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις και να βγούμε από την κρίση.
Κύριε Πρόεδρε, επίσης θα μου επιτρέψετε, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να ευχηθώ στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Παπανδρέου να τον βοηθήσει η Παναγία -ημέρα που είναι αύριο- στην μάχη που θα δώσει για τη διάσωση της χώρας, να του δώσει δύναμη και ψυχραιμία να τα καταφέρει για την Ελλάδα, για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ, κυρία Σκραφνάκη, και εκμεταλλεύομαι την κατακλείδα λέξη σας για να τονίσω ότι οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό στη Συνάντηση Κορυφής.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, συμπατριώτης μου, να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αναμφισβήτητα το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο στήριξης της ελληνικής οικονομίας αυτήν τη στιγμή. Η άμεση στήριξη έχει να κάνει με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και βέβαια μέσα από τον κύκλο εργασιών της κατασκευής και υλοποίησης των έργων και έμμεσα βεβαίως μέσα από την ένταξη των ολοκληρωμένων έργων στην παραγωγική διαδικασία. Σίγουρα το νομοσχέδιο αποκεντρώνει αρμοδιότητες, εξουσίες και πόρους και στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και στην ταχύτητα αξιοποίησης των προσφερομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πόρων. Εδώ βέβαια ακούστηκαν πολλά, ότι υπάρχει συρρίκνωση αυτής της αποκέντρωσης. Μα, μια γρήγορη ματιά στην πρόσφατη πολιτική ιστορία αποδεικνύει ποια είναι εκείνη η παράταξη που έχει συνεισφέρει σε αυτήν την αποκέντρωση. Να θυμίσω το νόμο Γεννηματά για τα Νομαρχιακά Συμβούλια και το δημοκρατικό προγραμματισμό, το νόμο για τις διοικητικές περιφέρειες στη χώρα, που ήταν η πρώτη μορφή περιφερειακής συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους, το νόμο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που η σημερινή Αντιπολίτευση τότε, το 1989, υποσχέθηκε ότι θα το φέρει ως νόμο και όταν έγινε Κυβέρνηση ξεγέλασε τους αιρετούς, το νόμο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, το νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της σημερινής Κυβέρνησης που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν, όπως είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας τα Περιφερειακά Συμβούλια Υγείας και για την παιδεία. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με την προσφορά μας στην αποκέντρωση και στο δημοκρατικό προγραμματισμό σε σχέση με τη σημερινή Αντιπολίτευση.
Από την άλλη όμως, βέβαια, μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να μπερδέψουν τους πολίτες με μια γραφειοκρατική προσέγγιση του όλου θεσμικού πλαισίου, αλλά οι πολίτες προσλαμβάνουν το αποτέλεσμα της πολιτικής και αν δούμε τη διαχείριση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης πέρα από τη γραφειοκρατική εμπλοκή, οι πολίτες γνώριζαν ότι το 2004 η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ που τότε έχασε απέδωσε στην επόμενη Κυβέρνηση μια σειρά από κορδέλες για να κάνει τα εγκαίνια σε μια σειρά από μεγάλα έργα που δεν βλέπουμε σήμερα τίποτα βέβαια και βεβαίως οι ρυθμοί ανάπτυξης, όταν ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ στην Κυβέρνηση μετά το 1981, ήταν θετικοί και αυτό έχει να κάνει με το πώς αξιοποιείτο αυτή η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να λένε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ είχε ελλείμματα πολιτικής στην αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(AS)

(1ST)
Σήμερα βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο, γρήγορα και αποτελεσματικά τους όποιους πόρους υπάρχουν. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε μια μελετητική ωριμότητα για όλα τα έργα. Χρειάζεται ωριμότητα -και θα έλεγα- και καταλληλότητα των μελετών.
Να σας αναφέρω παραδείγματα από την περιφέρεια δυτικής Ελλάδας, ότι όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτήσεων, έχουν ολοκληρωθεί με συμπληρωματικές συμβάσεις. Αυτό, τί σημαίνει; Σημαίνει ή ότι οι μελέτες δεν ήταν κατάλληλες ή κάτι άλλο. Ας μείνουμε όμως, στις μελέτες, ότι δεν ήταν επαρκείς, δηλαδή, οι μελέτες.
Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα για την υλοποίηση των έργων είναι οι απαλλοτριώσεις. Θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να γίνονται πιο γρήγορα οι απαλλοτριώσεις. Δεν μπορεί αυτή την ώρα η Ολυμπία Οδός για παράδειγμα, η οποία καθυστέρησε τραγικά να ανατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να έχει μπλοκάρει τούτη την ώρα, όσον αφορά την κατασκευή της, επειδή δεν εκδίδουν τα δικαστήρια τις αποφάσεις σε σχέση με τις απαλλοτριώσεις. Άρα, σε σχέση με την προβλεπόμενη από το νόμο ταχύτητα απονομής, η οποία έχει ετούτη την ώρα βεβαίως παραβιαστεί κατά πολλαπλάσιο χρόνο, πρέπει κάτι να γίνει.
Ένα τρίτο πολύ σημαντικό για την κατασκευή των δημοσίων έργων είναι το θέμα των αδρανών υλικών. Πρέπει να οριστούν οι λατομικές ζώνες. Και πρέπει να επιβληθεί στους όποιους αναδόχους των δημοσίων έργων να ομολογούν και να βεβαιώνουν από πού θα αντλήσουν αυτά τα αδρανή υλικά, γιατί είναι και θέμα προστασίας του περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποια στιγμή αυτή φρασεολογία ότι «Απ’ όπου μπορούμε παίρνουμε αδρανή υλικά» δεν νομίζω ότι μας τιμά ως νεοελληνικό κράτος.
Ένα τέταρτο βασικό είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε έργα, τα οποία θα ολοκληρώνονται σε ένα λογικό ορίζοντα χρόνου για να μπορούν να αποδώσουν στην Οικονομία. Δεν μπορεί να έχουμε έργα συνεχιζόμενα για είκοσι-τριάντα χρόνια, διότι τότε δεν εντάσσονται σε μία παραγωγική διαδικασία. Και πρέπει να πάμε σε έργα, τα οποία έχουν ανταποδοτικότητα. Γιατί αυτήν την ώρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην Οικονομία. Πρέπει να γίνουν έργα, τα οποία θα ενταχθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία, να ανταποδώσουν.
Να σας πω για παράδειγμα, ότι έχουμε το λιμάνι στο Κατάκολο, στο οποίο κάθε χρόνο έρχονται ένα εκατομμύριο τουρίστες και αφήνουν 70.000.000 ευρώ στην τοπική αγορά και για 500.000 ευρώ κινδυνεύει το λιμάνι να βυθιστεί. Κινδυνεύει να βυθιστεί για 500.000 ευρώ! Και πάμε, ας πούμε για παράδειγμα και δίνουμε 8.000.000 ευρώ για να φτιάξουμε ένα άλλο λιμάνι στο Αίγιο, το οποίο δίνει 12.000.000 ευρώ και δεν αρκούν οι πόροι.Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να μπούμε σε μία ιεράρχηση της κατανομής των δαπανών με βάση την ανταποδοτικότητά της αύριο όχι στα πενήντα ή τα εξήντα χρόνια, αλλά αύριο, γιατί στα εξήντα χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός.
Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι κατάλληλη αυτή η ώρα και πρέπει να δούμε επίσης, και κάτι βασικό. Είμαστε στο τέταρτο έτος της απορροφητικότητας, σε σχέση με το ΕΣΠΑ και αυτήν την ώρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μηδέν η απορροφητικότητα. Άρα, λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη κουβέντα και καθυστέρηση είναι μοιραία. Πρέπει να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία υλοποίησης του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και απορροφητικότητας των έργων.
Νομίζω επίσης, ότι είναι πολύ βασικό ότι ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έχει επισκεφθεί την Ηλεία πολλές φορές και κατά τη φάση της μεγάλης τραγωδίας των φονικών πυρκαγιών, αλλά και μετά ως Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και εξήγγειλε ότι το ΕΣΠΑ θα είναι ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης ενός μεγάλου σχεδίου ανασυγκρότησης, όχι μόνο της Ηλείας, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό, μέχρι τώρα, δεν το βλέπω να αποτυπώνεται. Πρέπει να αποτυπωθεί αυτό με συγκεκριμένες αποφάσεις, με συγκεκριμένες αναδιανομές προσφερομένων πόρων. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μία ουδέτερη μαθηματική σχέση, δεκατρείς περιφέρειες διαιρούμε τόσα, τρεις νομοί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαιρούμε και παίρνετε τόσα. Αυτή η δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού, νομίζω αποτελεί εντολή για όλους τους υφιστάμενους και πρέπει να γίνει πράξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, γίνεται πράξη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γίνεται ακόμα! Διότι , σε όσες διαβουλεύσεις γίνονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δια του τρία πηγαίνουν τα ποσά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτήν την ώρα το αεροδρόμιο στην Ηλεία δεν θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να είναι κοντά στον Άραξο. Το λιμάνι στο Κατάκολο δεν χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, διότι πρέπει να γίνει στο Αίγιο, να πάμε τα 7.000.000 ευρώ στο Αίγιο που έχει το ΠΕΠ μόνο εκεί, το οποίο απαιτεί 11.000.000 ευρώ για να γίνει. Η Ολυμπία Οδός καθυστερεί, διότι έχουμε μπλέξει με δικαστική εμπλοκή. Μια σειρά όμως, από άλλα μεγάλα έργα, όπως η διαχείριση στερεών απορριμμάτων, πώς θα πάμε στην πράσινη ανάπτυξη, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα στην Ηλεία; Υπάρχει το μεγάλο εθνικό κεφάλαιο αρχαία Ολυμπία, το οποίο τελικά μένει ανεκμετάλλευτο.
Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να τα δούμε και πρέπει να αποτυπωθούν με αποφάσεις στη διαχείριση του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή ΕΣΠΑ.
Κάτι τελευταίο σε σχέση με το φάρμακο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Πρέπει να δούμε ότι η εκτίναξη των δαπανών για φάρμακο, κατά κύριο λόγο οφείλεται βεβαίως στην κατάργηση της λύσης από την προηγούμενη Κυβέρνηση που το είχαμε εντοπίσει, όμως υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό νομίζω είναι η προκλητή ζήτηση συνταγογράφησης φαρμάκων το Moral Hazard που λέμε, ηθική βλάβη στο σύστημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι η γήρανση του πληθυσμού, είναι η μεγάλη σπατάλη στα νοσοκομεία, όπου έγινε μηχανογράφηση και εξοικονομήθηκε το 20% αμέσως των φαρμάκων.
Άρα, πρέπει αυτές τις ώρες, όπου τελικά δεν υπάρχει περιθώριο για καμία σπατάλη να κλείσουμε όλες τις τρύπες από όπου χάνεται δημόσιο χρήμα για να είμαστε δίκαιη, διότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Νομίζω αυτήν την ώρα βεβαίως, όλες μας οι ευχές είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, το Γιώργο Παπανδρέου, κοντά στην Ελλάδα δηλαδή να πετύχουμε, αλλά πρέπει και «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» εκ μέρους όλων μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εγώ ευχαριστώ.
Έχετε κύριε Υπουργέ, κάποιες επί των συγκεκριμένων κάποιες συνοπτικές απαντήσεις;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον αγαπητό συνάδελφο, ότι από το Φεβρουάριο έχει συσταθεί διϋπουργική Επιτροπή υπό τον κ. Πάγκαλο και εξετάζουμε όλο το σχέδιο και πολύ σύντομα θα το ανακοινώσουμε, γιατί η εντολή του Πρωθυπουργού είναι και δέσμευσή μας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να μην δεσμευτεί πρώτα το ΕΣΠΑ και μετά δεν έχουμε να δώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλείται η συνάδελφος κυρία Μαρία Θεοχάρη να προσέλθει στο Βήμα και να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που κληρονομήσαμε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις ισχυρές πιέσεις που δεχόμαστε από τις διεθνείς αγορές, είναι προφανής και επιτακτική περισσότερο από ποτέ η ανάγκη να αξιοποιήσουμε όλα τα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά, για να καταπολεμηθεί η ύφεση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική με επίκεντρο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σημαντικότερο όλων το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, όχι μόνο δεν το αξιοποιήσαμε, αλλά καθυστερήσαμε αδικαιολόγητα στην απορρόφησή του. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει, η απορρόφηση ανέρχεται μόλις στο 3,15% των πόρων που μας αναλογούν. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας απορρόφησε πόρους με ρυθμούς της τάξης του 1% ανά έτος.
Γι’ αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό το παρόν νομοσχέδιο, διότι εισάγει απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να αντικατασταθεί ο πολύπλοκος γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός επιχειρησιακός σχεδιασμός με πιο ευέλικτες διαδικασίες διαχείρισης και εφαρμογής.
Το πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης που έχει ως γνώμονα την προώθηση του ανταγωνισμού, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την εποπτεία της αγοράς, την τόνωση της ρευστότητας, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την προώθηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενα έργα και εθνικούς πόρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του νομοσχεδίου είναι το τρίπτυχο «Απλοποίηση-Αποκέντρωση-Αποτελεσματικότητα». Απλοποίηση των διαδικασιών, αποκέντρωση των πόρων, αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων.
Θα σταθώ σε τρία σημεία, που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας. Το πρώτο αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών που εξασφαλίζεται με την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3614/2007. Καταργούνται οι δεκατρείς αναπτυξιακοί οργανισμοί των περιφερειών, η ΝΟΜΟΣ Α.Ε., αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας. Σταματάει η εφαρμογή των υπερβολικών και ενίοτε περιττών διαδικασιών πιστοποίησης με την κατάργηση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης πριν από την ένταξη για πράξεις προϋπολογισμού έως 50.000.000 ευρώ, αλλά και την κατάργηση της υποχρεωτικής πιστοποίησης του ΕΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η κατάργηση των ενδιάμεσων φορέων, που θα εμπλέκονταν άσκοπα στην εφαρμογή των προγραμμάτων και θα επιβάρυναν και το κράτος οικονομικά και αφετέρου η απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης των έργων.

(BM)
(1AS)
Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που γίνεται πιο αποτελεσματική και γρήγορη μέσω της διάθεσης των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τη δυνατότητα που δίνεται στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν από μόνες τους τις μελέτες έργων, την κατάργηση του ελέγχου συμβασιοποίησης για μικρά έργα και την άρση των περιορισμών για την προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργων χαμηλού προϋπολογισμού.
Η τρίτη δέσμη διατάξεων, στις οποίες θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση, είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν τις συνθήκες και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πραγματική ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών, αποκεντρώνοντας τη διαχείριση των πόρων. Οι αναπτυξιακές πολιτικές και τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε κάθε περιφέρεια θα δημιουργήσουν κίνητρα και θα ενεργοποιήσουν τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, καθότι τους παραχωρείται εξ ολοκλήρου η διαχείριση των πόρων των ΠΕΠ. Έτσι, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η περαιτέρω εμπλοκή των κεντρικών φορέων, δηλαδή των Υπουργείων και επιτυγχάνεται ουσιαστικά η αποκέντρωση. Με τις διατάξεις αυτές οι περιφέρειες αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων τους, καθώς αυξάνονται οι αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών. Το ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσει «ατμομηχανή» της ελληνικής περιφέρειας, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να μπει σε τροχιά πραγματικής και ουσιαστικής ανάπτυξης.
Με το νομοσχέδιο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε την προεκλογική μας δέσμευση, ότι 80% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την περιφέρεια, να απαλείψουμε τις περιφερειακές ανισότητες και ιδιαίτερα τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η Θεσσαλία είναι μία περιφέρεια όπου συναντά κανείς μεγάλες ανισότητες. Η Δυτική Θεσσαλία υπολείπεται κατά πολύ σε ανάπτυξη από την Ανατολική. Ιδιαίτερα στο Νομό Καρδίτσας η ανάγκη ένταξης στο ΕΣΠΑ έργων, όπως ο βιολογικός καθαρισμός της Λίμνης Πλαστήρα, τα αρδευτικά έργα Σμοκόβου, η σήραγγα Τυμπάνου, που θα ενώσει την περιφέρεια Θεσσαλίας με την περιφέρεια Ηπείρου, κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως ο περιφερειακός Καρδίτσας-Τρικάλων, Καρδίτσας-Νέου Μοναστηριού, Καρδίτσας-Λάρισας, είναι επιτακτική όσο ποτέ.
Στην πιο κρίσιμη για την ελληνική οικονομία περίοδο, που θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια για να τονώσουμε τη ρευστότητα στην αγορά και να επενδύσουμε σε έργα υποδομής, είναι αδιανόητο να μην καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία, φέρνοντας την περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς κατορθώνουμε με αυτό το νομοσχέδιο: Το ΕΣΠΑ γίνεται το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου για «πράσινη» ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε την κα Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας να προσέλθει στο Βήμα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έγινε μια αναφορά στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, να ευχηθούμε –και να ευχηθώ κι εγώ- «Καλή Επιτυχία» στην εθνική προσπάθεια. Μια προσπάθεια, στην οποία συμβάλουμε κι εμείς, η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Καλό θα ήταν βέβαια η αναφορά να μένει σε αυτό το επίπεδο διότι, όπως έγραψε μεγάλη εφημερίδα της Αμερικής σε μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, «η σιωπή είναι χρυσός». Και μέχρι τώρα η μη σιωπή, τα αντιφατικά μηνύματα, κόστισαν και κοστίζουν στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του νομοσχεδίου καταδεικνύει σε μιαν ακόμη περίπτωση την απουσία σχεδιασμού από την Κυβέρνηση, την καταφυγή στο παρελθόν, για να δικαιολογήσει δικές της αβελτηρίες και αστοχίες. Συνεπώς, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω κωδικοποιημένα και επιγραμματικά τη συμβολή της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης από το 2000 ως το 2004: Η δομή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχε σοβαρά προβλήματα. Υπήρχαν αδυναμίες στο επίπεδο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης, ασυμβατότητες του εθνικού θεσμικού πλαισίου με το Κοινοτικό Δίκαιο, με συνέπεια την αντικανονικότητα στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων, αλλά και οργανωτικές αδυναμίες. Το αποτέλεσμα ήταν το Μάρτιο του 2004, πενήντα μήνες μετά την έναρξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η απορρόφησή του να είναι περίπου στο 20%, ενώ στους επόμενους πενήντα μήνες, μέχρι τα μέσα του 2008, απορροφήθηκαν τρεις φορές περισσότεροι πόροι. Έτσι, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μετά από τέσσερις αναθεωρήσεις, απαραίτητες λόγω του πρόχειρου σχεδιασμού, έκλεισε στο σύνολο του στις 31.12.2009 και με πλήρη απορρόφηση. Αντίθετα, αξίζει να θυμηθούμε ότι για την περίοδο του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης η Ελλάδα είχε σημειώσει αρνητικό ρεκόρ μεταξύ των χωρών συνοχής, σε ό, τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτή είναι και η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, όσον αφορά τα προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα.
Με την ίδια συνέπεια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε από τον Ιούνιο του 2004 στην κατάρτιση και προώθηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. Εξασφάλισε –και ο Πρόεδρος, ο κ. Πολύδωρας, το υπενθύμισε χθες βράδυ- κοινοτική συμμετοχή ύψους 20,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όταν πολλοί προέβλεπαν πολύ χαμηλότερα ποσά. Πέτυχε την άμεση έγκριση του ελληνικού ΕΣΠΑ, καθώς αυτό εγκρίθηκε δεύτερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταχώρηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2009. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 είχαν καταχωρηθεί 804 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 3,1% του συνόλου του Προϋπολογισμού, που είναι επίπεδο πολύ υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσον όρο. Τότε η χώρα βρισκόταν στην πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εισροή κοινοτικών πόρων. Σήμερα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση.
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τις όποιες πράγματι δυσλειτουργίες, αδυναμίες, καθυστερήσεις, η πορεία απορρόφησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων είχε ξεκινήσει ταχύτερα και πιο δυναμικά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια πορεία που, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, τις μετεκλογικές διακηρύξεις, τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα συνεχιζόταν με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς μετά τις εκλογές. Τα μέχρι σήμερα όμως πεπραγμένα της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταδεικνύουν την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Καταδεικνύουν την απουσία σχεδιασμού από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Απουσία που επιβεβαιώνεται και από το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου. Εδώ και πέντε μήνες περιμέναμε την τροποποίηση του νόμου του ΕΣΠΑ ως ένα από τα σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία της Κυβέρνησης για την επιτάχυνσή του. Η Κυβέρνηση είχε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Με το παρόν σχέδιο νόμου περνάει από κάτω. Το αποτέλεσμα δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών. Ειδικότερα:
Πρώτον, επ’ ουδενί αποτελεί αντικείμενο πεντάμηνης προετοιμασίας και ριζικών αλλαγών. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ. Δεν βελτιώνεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Δεν εισάγεται καμία νέα ρύθμιση για την επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των στόχων του ΕΣΠΑ.
Δεύτερον, δεν συμβάλει, όπως διατυπώνεται, στην ουσιαστική συρρίκνωση της γραφειοκρατίας. Καταργεί ανώνυμους οργανισμούς περιφέρειας, καταργεί τις «ΔΗΜΟΣ», καταργείται η πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων, καταργείται ο ελάχιστος προϋπολογισμός των υπό ένταξη έργων.
Τρίτον, ενισχύει το συγκεντρωτισμό. Υποβαθμίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Προβλέπεται οι μελέτες των έργων να αναθεωρούνται και να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και όχι, όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. Δημιουργούνται επιχειρησιακές συμφωνίες υλοποίησης, οι οποίες αποτελούν προσπάθεια ελέγχου των προγραμμάτων από το Υπουργείο.
Τέταρτον, ναρκοθετεί την ορθή υλοποίηση των έργων και δημιουργεί ερωτηματικά με την κατάργηση στο όνομα της επιτάχυνσης των προληπτικών ελέγχων των διαδικασιών ανάθεσης για τις συμβάσεις.
Πέμπτον, διευρύνει τον αριθμό των πιθανών ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης.
Έκτον, επεκτείνει την άμεση αξιολόγηση των προς ένταξη πράξεων εις βάρος της ποιότητας των έργων. Κι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι εκτεταμένες τροποποιήσεις νόμων και συστημάτων στην παρούσα φάση εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους κατάρρευσης του συνολικού συστήματος με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες στην πρόοδο των προγραμμάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χαρακτήρισε την μέχρι σήμερα κυβερνητική στρατηγική, όσον αφορά το ΕΣΠΑ, είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Είναι οι ολιγωρίες, οι παλινωδίες μηνών στη στελέχωση των γενικών γραμματειών της περιφέρειας και στον ορισμό του αρμόδιου γενικού γραμματέα, που οδήγησαν συνάδελφο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., λίγες ημέρες πριν καταθέσει σχετική επίκαιρη ερώτηση η Νέα Δημοκρατία, στη διαπίστωση πως καλή η διαβούλευση, αλλά οδηγεί στην απραξία, στην ασυνεννοησία, στη σύγχυση. Δεν έχει ακόμα οριστεί γενικός γραμματέας του ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι περιφερειάρχες δεν ξέρουν τι είναι ΕΣΠΑ. Είναι επίσης το πάγωμα των προγραμμάτων που είχαν παραδοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και χρειάζονταν μόνο μια τυπική έγκριση, στερώντας από την αγορά ένα αναπτυξιακό εργαλείο, που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους ύφεσης, όπως η σημερινή.

(PE)
(1BM)
Είναι η προσμονή για ένα νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, που θα επιτάχυνε τις διαδικασίες προώθησης των κοινοτικών πόρων.
Ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε από τις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, πολύ κακό για το τίποτα! Ένα τίποτα που κόστισε και θα συνεχίσει να κοστίζει και τους επόμενους μήνες στην ευημερία των πολιτών, ένα τίποτα που επιβαρύνει περαιτέρω την ελληνική οικονομία, μετά την πρόσφατη φορολογική επιδρομή και εισοδηματική συρρίκνωση που συνοδεύουν τα πακέτα μέτρων της Κυβέρνησης, ένα τίποτα που δεν ανακόπτει το καθοδικό υφεσιακό σπιράλ, στο οποίο έχει οδηγήσει την οικονομία η Κυβέρνηση, με τις παλινωδίες, τις καθυστερήσεις, τις λανθασμένες επιλογές της.
Απέναντι σ' αυτό το τίποτα, η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει σαφείς και ρεαλιστικές αναπτυξιακές προτάσεις. Καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα να λάβει μέτρα και πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, μέτρα για να τονωθεί η πραγματική οικονομία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Σταϊκούρα.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω να είστε ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα του πενταμήνου. Κάνατε τέσσερις μήνες, για να βρείτε Γραμματέα. Βρήκατε ένα Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι της αρεσκείας της Υπουργού, και εδώ και πέντε μήνες δεν έχουν δοθεί ακόμη οι αρμοδιότητες, ούτε οι δικές σας –γνωρίζω, βέβαια, την αξία σας από το Ευρωκοινοβούλιο και την καταθέτω στη Βουλή, για να υπάρχει- αλλά ούτε και του ετέρου Υφυπουργού, του κ. Μπόλαρη, στη Θεσσαλονίκη.
Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για μία ιδιαίτερης πνοής ανάπτυξη εις τη Βόρειο Ελλάδα, η οποία βεβαίως έχει καταποντιστεί. Δεν υπάρχει ανοιχτό εργοστάσιο. Μέσα στα εργοστάσια δεν υπάρχουν εργάτες, που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, αλλά μόνο τρωκτικά. Ακούσαμε, αλλά δεν είδαμε να δίνονται αρμοδιότητες, σε σημείο που κάνατε διαρροή εσείς του Υπουργείου εις τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» και φαίνεται ότι τσακώνεστε. Έγινε διαρροή εναντίον του Μαξίμου, το οποίο Μαξίμου επέπληξε τη διαδικασία αυτή. Αυτά διάβασα εις τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» και γι’ αυτό μίλησα προχθές, ενώπιον του Πρωθυπουργού, για ύπαρξη δύο κυβερνήσεων, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη λειτουργία της Πολιτείας στην κατάσταση που είναι σήμερα.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες; Μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες; Έχει καμία αρμοδιότητα ο κ. Μπόλαρης; Πείτε μου τι έχει ο κ. Μπόλαρης. Ενα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Είναι δυνατόν εδώ και έξι μήνες να μην έχουν χωριστεί οι αρμοδιότητες; Έχουμε ανάγκη το ΕΣΠΑ. Είναι οξυγόνο το ΕΣΠΑ και εσείς έχετε κλειστή τη βαλβίδα. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα.
Δεν θέλω, κύριε Υπουργέ, να συμβεί αυτό που συνέβη, όταν είμαστε μαζί εις το Ευρωκοινοβούλιο, που βγήκε η κυρία Χούμπνερ σε δικές μου ερωτήσεις, αλλά και δικές σας, απ’ ό,τι θυμάμαι, και είπε ότι από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν πήραμε 11.600.000.000. Δηλαδή, τα λεφτά τα οποία διεκδικούμε τώρα και παρακαλάμε να πάρουμε από την Ευρώπη και αυτή μας λέει «πηγαίνετε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πάρετε τα 12.000.000.000 που σας λείπουν», δεν τα πήραμε! Εμείς, τα δύο κόμματα, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά. Χάθηκαν 11.600.000.000 από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μην χαθούν, όμως, και τώρα. Έχουμε ρυθμούς χελώνας. Κάτι πρέπει να γίνει. Η χώρα βουλιάζει. «Απειλείται η εθνική κυριαρχία». Και η φράση δεν είναι δική μου, είναι του αξιοτίμου Πρωθυπουργού της χώρας.
Επ’ αυτού του θέματος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κάνω μία εξαιρετική παρέμβαση, γιατί η Ελληνική Βουλή πρέπει να δώσει μία απάντηση. Κλιμακώνεται, κύριε Πρόεδρε, η πρόκληση της Τουρκίας. Γνωρίζουν πολύ καλά οι δευτεροετείς της Σχολής Δοκίμων τη διπλωματία της κανονιοφόρου. Μία χώρα, όταν επιβουλεύεται μία άλλη, κλιμακώνει την ένταση, βγάζει τα πολεμικά πλοία στη θάλασσα. Είχαμε ένα επεισόδιο, το οποίο περιέγραψα προχθές στον κύριο Πρωθυπουργό και εις στο οποίο δεν απήντησε χθες, εις την απάντησή του, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. Χθες το βράδυ η κορβέτα «ΜΠΑΦΡΑ» γύριζε όλο το Αιγαίο, ανάμεσα από Σπέτσες, Ύδρα, Χίο. Προκαλούσε. Έκανε, λίγα μίλια έξω από το Σούνιο, νηοψία σε ελληνικό επιβατικό πλοίο! Διασκεδάζει τις εντυπώσεις σήμερα το ΓΕΕΘΑ, λέγοντας ότι είναι παρεξήγηση. Έγινε και προκαλούν. Να πούμε, λοιπόν, στους Τούρκους ότι στα νερά αυτά, στα οποία έκανε χθες τα οκτάρια η κορβέτα, αυτά τα νερά γέννησαν Κανάρη, Μιαούλη, Μπουμπουλίνα...
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού)
...και υπάρχουν πολλοί διάδοχοί τους, για να συνεχίσουν το έργο τους, εάν εξακολουθήσουν οι Τούρκοι αυτήν την προκλητικότητα.
Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι έρχεται θερμό επεισόδιο. Μόνο τυφλοί δεν μπορούν να το δουν. Και σ' αυτό το επεισόδιο, το οποίο μεθοδεύεται από την Τουρκία για εσωτερική κατανάλωση,