ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ' Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΜΕ΄ 08/12/2014


PDF:
es20141208.pdf
TXT:
es141208.doc


Επιστροφή