ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΝΔ' 18/12/2013


PDF:
es20131218pr.pdf
TXT:
es131218pr.doc


Επιστροφή