ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013), Συνεδρίαση: IA' 28/08/2013


PDF:
es20130828.pdf
TXT:
es130828_1.docx


Επιστροφή