ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: (Θέρος ΄07), Συνεδρίαση: Α' 10/07/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄
ΘΕΡΟΣ 2007
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007


ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής και οι τρεις διαδοχικές συνθέσεις των Διαρκών Επιτροπών.σελ.
3. Επί Διαδικαστικού Θέματος.σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
i)σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηνοτροφίας στο Νομό Ροδόπης.σελ.
ii)σχετικά με την κάλυψη από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) των ζημιών στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές.σελ.
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας».σελ.
β) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία μεταξύ του Ρουμανικού Διπλωματικού Ιδρύματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας «.σελ.
γ) «Κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας».σελ.
2. Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας».σελ.
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών».σελ.
4. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».σελ.
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών- Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α)2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003».σελ.
6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Ίδρυση νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ».ΣΕΛ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί Διαδικαστικού Θέματος.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. σελ.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ Ε. σελ.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μ. σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. σελ.
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ. σελ.
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ Α. σελ.
ΚΟΝΤΟΣ Α. σελ.
ΜΑΝΩΛΙΑ Χ. σελ.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ Γ. σελ.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ Δ. σελ.
Γ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. σελ.
ΚΟΛΟΖΩΦ Ο. σελ.
Δ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. σελ.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ Α.σελ.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. σελ.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. σελ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. σελ.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. σελ.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. σελ.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α. σελ.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ Ε. σελ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. σελ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. (Ν. Άρτας)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μ. σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. σελ.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Δ. σελ.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ Ε. σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2007
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007
Αθήνα, σήμερα στις 10 Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.51΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α΄ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Τμήματος. Καλή αρχή και καλή συνέχεια.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τμήμα.
(Ανακοινώνονται προς το Τμήμα από την κ. Χρύσα Μανωλιά, Βουλευτή Ροδόπης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος ζητεί την εφαρμογή της απόφασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων.
2) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ΄Ενωση Αγροτικών Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού ζητεί την επίλυση του προβλήματος της ακτοπλοϊκής μετακίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων.
3) Ο Βουλευτής Φωκίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Παρνασσού Φωκίδας ζητεί τη στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Πολυδρόσου Φωκίδας.
4) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιμέρων Κοζάνης ζητεί τη αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών της περιοχής του, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
5) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παντελής Παπαδομανωλάκης ζητεί την πρόσληψη του ως μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
6) Ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Καστοριάς κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» ζητεί την επίλυση προβλημάτων που αφορούν σε τελωνειακά θέματα.
7) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ελασσόνας Λάρισας ζητεί την πρόσληψη προσωπικού στο κλιμάκιο Ελασσόνας της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συντήρησης ΄Εργων.
8) Οι Βουλευτές Λαρίσης, κύριοι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ και ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι Δήμοι Αγιάς, Μελιβοίας και Λακέρειας Λάρισας ζητούν την αποζημίωση των αγροτοκτηνοτρόφων των περιοχών τους, που οι καλλιέργειές τους καταστράφηκαν από πυρκαγιά.
9) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το δημοτικό διαμέρισμα ΄Ανω Ραψίστας του Δήμου Πασσαρώνος Ιωαννίνων ζητεί την εξαίρεσή του από το αρδευτικό έργο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
10) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πωγωνίου Ιωαννίνων ζητεί την αύξηση της ποσότητας γάλακτος που διαθέτει για επεξεργασία η «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.».
11) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Βισαλτίας Σερρών ζητεί την αποζημίωση των αγροτών της περιοχής του, που οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
12) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Αχιλλέας Καλεμκερίδης, νοσηλευτής, ζητεί την πρόσληψη προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης.
13) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια ΄Ενωση Ιατρών – Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών ζητεί την απρόσκοπτη άσκηση των ιατρικών δεξιοτήτων των μελών της, σε ώρες που δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.
14) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια ΄Ενωση Ιατρών – Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών ζητεί την επανεξέταση του θέματος της ανάθεσης μαθημάτων, των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ.
15) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Β.Ε. ζητούν να τους επιτραπεί η εξαγορά χρόνου συνταξιοδότησης από το Τ.Ε.Β.Ε..
16) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος ΄Αργους Ορεστικού ζητεί την αποζημίωση των καπνοκαλλιεργητών της περιοχής του, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους, από το έντομο «θρίπας του καπνού».
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών ζητεί την πρόσληψη Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων για τη φύλαξη της πανεπιστημιούπολης.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Ροδιάς Δήμου Διακοπτού ζητεί την επαναχάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, με παράκαμψη του οικισμού τους.
19) Οι Βουλευτές Λαρίσης και Α΄ Πειραιώς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και κ. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ ζητεί την αναγνώριση χρόνου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για ενενήντα πέντε κοπτοράπτριες.
20) Οι Βουλευτές Λαρίσης και Α΄ Πειραιώς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και κ. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας καταγγέλλει την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο Παράρτημα Άμφισσας του Ι.Κ.Α..
21) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ΄Ενωση Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας ζητεί την άμεση ανάκληση της απόσπασης του αναισθησιολόγου ιατρού του νοσοκομείου.
22) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νομού Ιωαννίνων ζητεί οι παρακρατήσεις από τα επιδόματα του Ο.Γ.Α. προς τις πολύτεκνες μητέρες, να αποδίδονται κατευθείαν στους δικαιούχους συλλόγους.
23) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαννίνων ζητεί να του εγκριθούν επιδοτούμενες θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης.
24) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μολοσσών Ιωαννίνων ζητεί την κατασκευή εισόδων – εξόδων της Εγνατίας Οδού στη θέση Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς .
25) Ο Βουλευτής Σάμου κ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Σάμου «Η Αλληλεγγύη» ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του.
26) Ο Βουλευτής Σάμου κ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Σάμου ζητεί την επιδότηση των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους του Νομού Σάμου, λόγω της φετινής ανομβρίας.
27) Ο Βουλευτής Σάμου κ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Σάμου ζητεί οι διοικητικές κυρώσεις να έπονται των ποινικών, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες σφραγίσεις καταστημάτων.
28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οικολογικές, δημοτικές και κινήσεις πολιτών αντιτίθενται στην πρόθεση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να διακοπεί η λειτουργία του μετρό από το σταθμό «Εθνική ΄Αμυνα – Δ. Πλακεντίας».
29) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Χαλάστρας ζητεί την οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Πινακοθήκης Χαλάστρας.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος ζητεί την εφαρμογή της απόφασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
31) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Εδέσσης ζητεί την πλήρη εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών, με τους πολύτεκνους.
32) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια ΄Ενωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης ζητεί την ικανοποίηση εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων των μελών της.
33) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορές με τις οποίες ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών και το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ» ζητούν την άμεση δημοσιοποίηση της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ».
34) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. ζητεί τη διατήρηση του 33,33% του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. από το κράτος.
35) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής Αττικής ζητεί να του παραχωρηθούν οι εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης του Συλλόγου εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή Ασημάκη.
36) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Αλληλεγγύης Πολιτών Β. Έβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ» ζητεί να αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση των εθνοφύλακων σκοπών του Έβρου.
37) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας υποβάλλει προτάσεις του σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού και ειδικότερα την ένταξη σε αυτό του θεραπευτικού τουρισμού.
38) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Δημήτριος Μπουρίκος ζητεί οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης πού εισάγονται στην Ε.Σ.Δ.Δ. να μην εξαιρούνται από το λογαριασμό της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
39) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Ειδικοί Επιστήμονες του Ε.Σ.Ρ. ζητούν τη μισθολογική τους εξέλιξη.
40) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Ε.Σ.Ρ. ζητεί τη μισθολογική του κατάταξη με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας και τα προβλεπόμενα επιδόματα.
41) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Τιμόθεος Κιλίφης, Αρχιμανδρίτης της Ι.Μ. Πεντέλης ζητεί την αναδάσωση του περιβάλλοντος χώρου της Ι.Μ. Πεντέλης κ.λπ..
42) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Τιμόθεος Κιλίφης, Αρχιμανδρίτης της Ι.Μ. Πεντέλης καταγγέλλει την καταπάτηση του περιβάλλοντα χώρου της Μονής από την Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αλληλεγγύη».
43) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία φορείς της δυτικής Αθήνας ζητούν να εξασφαλιστεί όσο το δυνατό περισσότερο πράσινο στην περιοχή του Ελαιώνα κ.λπ..
44) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας ζητεί οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης της κρίσης μετά την πυρκαγιά στο νότιο Πήλιο.
45) Ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου ζητεί την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου.
46) Ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης ζητεί έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Κρήτης ζητεί την επίλυση προβλήματος που αφορά στη φοροαπαλλαγή των κτηνοτρόφων επενδυτών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 8269/21-5-07 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Μάρκου Μπόλαρη και Μιχάλη Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7421Β/13-6-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω σχετική ερώτηση, σας ενημερώνουμε ότι :
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ήδη έχει προχωρήσει η συγκρότηση και στελέχωση των Διευθύνσεων Υδάτων, που προβλέπονται από την αρ. οικ.47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1688 Β’ 11-12-2005) «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας», από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών.
Έχει γίνει η Απογραφή του συνόλου των Ελληνικών Υγροτόπων και Φυσικών Πόρων από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ) το 1994. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και με κοινοτική συγχρηματοδότηση, το εθνικό σκέλος της οποίας ήταν πόροι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Επί πλέον, στο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αναγνώριση και Περιγραφή Τόπων Οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της Φύσης, στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία Οικοτόπων) έχει γίνει η απογραφή και η χαρτογράφηση των υγροτοπικών οικοτόπων σε επίπεδο χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιώτικων περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000.
Τέλος στο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», που έχει υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνονται Δράσεις όπως:
Άξονας Φύση
«Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσεις για την Βιοποικιλότητα, με ειδική θεματική Στρατηγική για παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.»
Τομέας Κλιματική Αλλαγή
Εκτιμήσεις των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στη Βιοποικιλότητα, στην οικονομία και στην υγεία.»
Παράλληλα το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει θεσμοθετήσει, με Προεδρικό Διάταγμα από 4-7-2006 (ΦΕΚ 571Δ/06) τον υγρότοπο Ψαλιδίου της Κω ως προστατευόμενη περιοχή και ολοκληρώνει τη διαδικασία για τους υγρότοπους στην Κάρπαθο, στην Τήλο, κλπ.
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»
2. Στην με αριθμό 8288/22-5-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Έκτορα Νασιώκα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β13-293/12-6-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Έκτορας Νασιώκας με θέμα «Λειτουργία Εμπορικών Καταστημάτων», γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 3377/2005 ( ΦΕΚ 202/Α).
Με τις ως άνω διατάξεις καθιερώνεται σε εθνική κλίμακα ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994( ΦΕΚ 34/Α). Το ανωτέρω πλαίσιο καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και για το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα.
Το εν λόγω πλαίσιο μπορεί να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου , σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3377/2005.
Η έναρξη λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00΄ ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από τα καταστήματα κάθε είδους, συνεπώς και από τα καταστήματα των super-markets.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α), δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
Η ως άνω διάταξη ορίζει ακόμη ότι, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπάρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, ανθοπωλεΙων, περιπτέρων και εξομοιούμενων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πώλησης ξηρών καρπών,
Επιπλέον κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
Το θέμα της ίδρυσης των καταστημάτων λιανικού εμπορίου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3377/2005. Συγκεκριμένα για την ίδρυσή τους απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι μεγαλύτερη από τα τετραγωνικά μέτρα που ορίζονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α).
Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 21 του άρθρου 12 του νέου νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α) αντικαταστάθηκε η διάταξη της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 και μειώνεται το πληθυσμιακό όριο από είκοσι χιλιάδες (20.000) σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους.
Για την έκδοση της προαναφερόμενης άδειας λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που ρητά αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3377/05, όπως είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων, η επίδραση στη λειτουργία των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, η προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών, η απασχόληση, η ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης, ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κτλ.
Επίσης, δεν απαιτείται η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, οποιασδήποτε επιφάνειας, στη περιφέρεια της ΝΑ Αθηνών - Πειραιώς, με εξαίρεση τα νησιά της, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία με τα με αριθμ. πρωτ. Κ1-1011/18-5-2007 και Κ1-1033/23-5-2007 έγγραφά της προς τους ενδιαφερόμενους, έχει εκφράσει τις απόψεις της με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Υφυπουργός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
3. Στην με αριθμό 8308/22.5.07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Απόστολου Κατσιφάρα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1441/14.6.07 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Κατσιφάρας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και των Δ/νσεων Γεωργίας- Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούν τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους κατά την εισαγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης που προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, η υγιεινή τους κατάσταση και η καταλληλότητά τους για την προστασία του καταναλωτή.
Πέραν των παραπάνω ελέγχων έχουν δοθεί οδηγίες προς όλους τους ελεγκτές να τηρούν αυστηρώς τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ορθή σήμανση των εισαγόμενων προϊόντων για να μην ανταγωνίζονται αθέμιτα την εγχώρια παραγωγή.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις δεν επιτρέπεται η εισαγωγή- εξαγωγή ή καταστρέφονται όπως για θέματα ασφαλείας τροφίμων ή γίνονται διορθωτικές ενέργειες (π. χ. διόρθωση σήμανσης) ή παραπέμπονται στην Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 381185/94 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των επεξεργασμένων-μεταποιημένων οπωρ/κών» .
Ο έλεγχος των τροφίμων στα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 6923/6-6-2007 έγγραφο του Προέδρου του ΟΠΕΓΕΠ.
Ο Υπουργός
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
Σημ.: (Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

4. Στην με αριθμό 6800/16.4.07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ντίνου Ρόβλια δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-1130/3.5.07 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ερώτησης με αριθμό 6800/16-4-2007 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ντ. Ρόβλιας , σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3431/2006), αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στην ξηρά, καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (.Ε.Ε.Τ.Τ.). Η Ε.Ε.Τ.Τ. λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών.
Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β'/1105/6-9-00) σχετικά με «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» - άρθρο 5, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 31 του ν. 3431/06, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, και σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Διαβιβάζουμε το με αριθμ.21053/Φ.45ΟΙ26-4-2007 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. με το οποίο παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για την κατασκευή κεραίας επί των οδών Νικομάχου 2 και Αρισταίου, στην Αθήνα καθώς και τις εξ αρμοδιότητος ενέργειες της Επιτροπής.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ»
5. Στην με αριθμό 8348/23-5-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημητρίου Πιπεργιά δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ900α/5487/9163/15-6-07 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 8348/23-05-2007 ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Πιπεργιάς, με θέμα τις προοπτικές της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Αναφορικά με τα προγράμματα παραγωγής του εργοστασίου, σας κάνουμε γνωστό ότι ο προγραμματισμός έχει αλλάξει λόγω των πρόσθετων ελέγχων που διενεργούνται για την διασφάλιση της ποιότητας των στολών ΡΒΧΠ, η παραγωγή των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η παραγωγή των 30.000 στολών παραλλαγής της σύμβασης 039 υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο 2008, γεγονός που σημαίνει βεβαίως ότι μέχρι τότε θα υπάρχει εργασία για το προσωπικό του εργοστασίου.
Η Ηλεκτρομηχανική Κύμης θα επιδιώξει να αναλάβει νέες παραγγελίες παραγωγής στολών ΡΒΧΠ και κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέα προϊόντα μέσω συμπαραγωγής με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού.
Όσον αφορά στο αίτημα των εργαζομένων περί ενσωμάτωσης της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης στα Ε.Α.Σ ΑΒΕΕ, σας επαναλαμβάνουμε ότι η ΗΜΚ ήταν από της ιδρύσεώς της και εξακολουθεί να είναι θυγατρική εταιρεία της δημόσιας επιχείρησης των Ε.Α.Σ ΑΒΕΕ, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό τον νομικό τύπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Ως εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλωστε, υπάγεται στις ρυθμίσεις του Υ. 1892/90.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ»
6. Στην με αριθμό 8366/23-5-07 ερώτηση της Βουλευτού κ. Άννας Διαμαντοπούλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/7205/13-6-07 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Α. Διαμαντοπούλου, σας γνωρίζουμε ότι οι αστυνομικές Υπηρεσίες σήμερα στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος, με ορθολογική κατανομή αυτής και εφοδιάζονται με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην αποστολή τους. Για την περαιτέρω στελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το παρελθόν έτος, προσελήφθησαν με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων 1510 δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, ενώ κατά το τρέχον έτος διεβιβάσθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994, αίτημα του Υπουργείου μας προς τα αρμόδια για την έγκριση Υπουργεία, για την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού νέων αστυνομικών, το οποίο εγκρίθηκε και ήδη ο αριθμός αυτών θα ανέλθει σε 1900. Παράλληλα, έγινε πρόσφατα διαγωνισμός για την πρόσληψη 2000 ειδικών φρουρών, που θα αποδοθούν άμεσα στην αστυνόμευση.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει στελεχωθεί με δύναμη, η οποία σήμερα εμφανίζει έλλειμμα έναντι της οργανικής της. Σε αυτήν όμως υπηρετεί και ικανός αριθμός ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και των συνακόλουθων αυτής μορφών εγκληματικότητας και υποβοηθούν το έργο της αστυνόμευσης. Πάντως, για την ενίσχυσή της, κατά τον παρελθόντα Νοέμβριο τοποθετήθηκαν 1.149 νέοι αστυφύλακες, από τους 1.278 που εξήλθαν της Σχολής. Στο πλαίσιο δε αυτό έχουν στελεχωθεί και τα αναφερόμενα στην ερώτηση Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας, με δύναμη η οποία παρουσιάζει έλλειμμα έναντι της οργανικής τους, ενώ σε αυτά υπηρετεί και ικανός αριθμός ειδικών φρουρών.
Κατά τις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους θα καταβληθεί προσπάθεια, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες, για περαιτέρω ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ήδη προκηρύχθηκαν προς κάλυψη δέκα (10) θέσεις αξιωματικών, τριακόσιες (300) θέσεις αστυνομικών κατωτέρων βαθμών και είκοσι (20) θέσεις ειδικών φρουρών. Επίσης, θα ενισχυθεί και με νεοεξερχόμενους των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας αστυνομικούς, ενώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου ενισχύεται με 1.221 δόκιμους αστυφύλακες συνολικά. Στο πλαίσιο δε αυτό θα ενισχυθούν με αστυνομικό προσωπικό και τα Αστυνομικά Τμήματα Κυψέλης, Αγίου Παντελεήμονα, Κολωνού και Ομονοίας. Πρόσφατα δε με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, διατάχθηκε η αποδέσμευση ποσοστού 10% των αστυνομικών που υπηρετούσαν σε επιτελικές Υπηρεσίες όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, προκειμένου να ενισχυθούν τα Αστυνομικά Τμήματα τ/ς περιοχής δικαιοδοσίας τους.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι, για το θέμα της αστυνόμευση ς στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, καθώς και για το θέμα στης στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, ενημερώθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία την 4-5-2007, κατά τη συζήτηση της 58/28-3-2007 επερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς και την 29-5-2007, κατά τη συζήτηση, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ερώτησης με θέμα «Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας και επαναπροσδιορισμού του ρόλου της πολλαπλά βαλλόμενης Αστυνομίας», που κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μεταξύ των οποίων και η ερωτώσα κα Βουλευτής, στα πλαίσια της συζήτησης του σχεδίου νόμου «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
7. Στην με αριθμό 8583/30-5-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΑΠΥ/ΙΑ/114/15-6-07 έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
«Σχετικώς με την ανωτέρω ερώτηση, σας διαβιβάζουμε συνημμένως το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2706/4-6-07 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του Α.Π.Ε. (μετά των συνημμένων σ’ αυτό εγγράφων) από τα οποία προκύπτει η απάντηση στην ερώτησή σας.
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

8. Στην με αριθμό 5130/6.3.07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ/ΚΕ/331/23.3.07 έγγραφο από τον Yπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5130/6.3.07 ερώτησης του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Λεβέντη, σας πληροφορούμε ότι:
Το Έργο «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» έχει ενταχθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» Μέτρο 2.1. Ενίσχυση υποδομών και μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισμού, με προϋπολογισμό 40.000.000 ευρώ.
Τον lούνιο του 2006 με την έγκριση του Β' και Γ σταδίου της μελέτης ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Μελέτης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Τον Οκτώβριο του 2005 το ΕΜΣΤ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης». Ως Επιτροπή Αξιολόγησης τόσο για το Α' όσο και για το Β' στάδιο του διαγωνισμού ορίστηκαν οι Κ.Κ.Ν. Δαμαλίτης, Πρόεδρος, Γ. Αδαμόπουλος, Δ. Ξυδιάς, Γ. Πέτσας και Π. Τζίννης, μέλη. Το Α' στάδιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2006 με την προεπιλογή 1 Ο διαγωνιζομένων για τη συμμετοχή τους στο Β' στάδιο. Στις 2 Μαίου 2006 υπεβλήθησαν οι οικονομικές προσφορές 9 διαγωνιζομένων και η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» με προσφερόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα 24.426.163,50 ευρώ (ενιαία τεκμαρτή έκπτωση 31%). Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΜΣΤ τον lούνιο του 2006, μετά την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων, ανέδειξε Ανάδοχο του έργου την μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.».
Κατά την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», τρίτη κατά σειρά μειοδοσίας, άσκησε την προσφυγή του α.3 παρ. 2 του Ν. 2522/13/1997 ενώπιον του Δ.Σ., η οποία και απορρίφθηκε με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ. Εν συνεχεία η ως άνω εταιρεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ, η οποία και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 7388/04.10.2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στις 12 Οκτωβρίου 2006 το ΕΜΣΤ υπέβαλε τα στοιχεία του Διαγωνισμού στο Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης και το Β Κλιμάκιο με την υπ' αριθμ. 1240/12.11.2006 Πράξη του έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και προγραμματισμός του ΕΜΣΤ ήταν να υπογραφεί η σύμβαση τον Δεκέμβριο του 2006.
Στις 7 Νοεμβρίου του 2006 οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωσαν το ΕΜΣΤ ότι η εργοληπτική εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία ισχυριζόμενη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή του ΕΜΣΤ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προθεσμία 15 ημερών για την αποστολή διευκρινήσεων από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία και να μην υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο μέχρι να αποφανθεί επί του θέματος.
Οι διευκρινήσεις και παρατηρήσεις του ΕΜΣΤ και των αρμόδιων αρχών εστάλησαν εμπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ ταυτόχρονα σταμάτησαν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 1 Φεβρουαρίου 2007 επιστολή της ζήτησε εκ νέου τα σχόλια των ελληνικών αρχών, τάσσοντας προθεσμία 15 ημερών.
Το ΕΜΣΤ και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απέστειλαν εμπρόθεσμα τα σχόλιά τους.
Τη χρονική αυτή στιγμή, εν αναμονή της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των σχολίων των ελληνικών αρχών έχει σταματήσει κάθε ενέργεια για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΕΜΣΤ.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ»
9. Στην με αριθμό 5226/7.3.02 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Ιωάννου Σκουλά και Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2753/28.3.07 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στη με αριθμ. πρωτ. 5226/7-03-2007 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Γ. Σκουλά και Στ. Ματζαπετάκη, σχετικά με αιτήματα της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, και όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α. Όσον αφορά στις ημέρες και ώρες εργασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Με το άρθρο 6 της από 26-2-1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προβλέφθηκε η δυνατότητα καθορισμού πενθήμερου εβδομαδιαίου προγράμματος απασχόλησης για τους εργαζόμενους.
2) Με το άρθρο 6 της από 14-02-1984 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλης της χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Β.Δ. 748/66, κατά τις Κυριακές και τις καθιερωμένες από το νόμο αργίες, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική - εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα.
Β. Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/ΑΙ8-3-1990) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να διαπραγματεύονται για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, και να τις διεξάγουν καλόπιστα και με πρόθεση να επιλυθεί η συλλογική διαφορά (παρ. 3 άρθρου 4) στα πλαίσια βέβαια του άρθρου 2 του Ν. 1876/1990, με το οποίο καθορίζεται το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Περαιτέρω στο άρθρο 14 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι αν οι διαπραγματεύσεις των μερών αποτύχουν μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να ζητήσουν (από τον Ο.Μ.Ε.Δ.) τις υπηρεσίες μεσολαβητή ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το περιεχόμενο των συλλογικών ρυθμίσεων, διαμορφώνεται αποκλειστικά (με τους περιορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 1876/1990) είτε από τους κοινωνικούς εταίρους - (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών εργαζομένων) στην περίπτωση υπογραφής ΣΣΕ είτε με έκδοση Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.)χωρίς η υπηρεσία μας να υπεισέρχεται σε κάποιο στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας.
Γ. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2606/98, τα ποσά των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και των ειδικών ταμείων του ν.2084/92 αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Έτσι, για το έτος 2006, οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΙΚΑ -ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και των ειδικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν .1976/91 αυξήθηκαν κατά 4%, το οποίο υπολογίστηκε στο ποσό των συντάξεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2005.
Για το έτος 2007, οι αυξήσεις των συντάξεων θα ανέλθουν σε 4% (δηλαδή πέραν του προβλεπόμενου μέσου πληθωρισμού έτους), ενώ η αύξηση του ανωτάτου κλιμακίου του ποσού του ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 35 ευρώ (διαμορφώνεται σε 195, 15ε από 160,15 Ε το 2006) , δηλαδή αναπροσαρμόστηκε κατά 21,85%. Ήδη η σχετική Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο πλήρωσης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση χορήγηση αναδρομικά των νέων ποσών ΕΚΑΣ.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προς το οποίο κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.
Ο Υπουργός
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
10. Στην με αριθμό 7394/27.4.07 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Λιάνας Κανέλλη και Αντωνίου Σκυλλάκου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7238Β/17.5.07 έγγραφο από τον Yφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω σχετική ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι:
Ο υπόψη χώρος έχει χαρακτηριστεί με το από 30.4.1980 Π/Δγμα (ΦΕΚ 279Δ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 3.4.1986 Π/Δγμα (ΦΕΚ 523Δ), ως υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων (σε τρία υπόγεια). Με το από 3.4.1986 Π/Δγμα (ΦΕΚ 523Δ) έχουν καθοριστεί ως υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων (σε τρία υπόγεια) 29 χώροι στην περιοχή της Κυψέλης.
Με αφορμή αίτημα ιδιώτη για ανέγερση ιδιωτικού κτιρίου, με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης σε τμήμα ενός από τους παραπάνω αναφερόμενους χώρους, η Δ!νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού εξέτασε το θέμα, εισηγήθηκε (24-5-06) προς το ΚΣΧΟΠ:
«να αποσταλεί το θέμα στον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να μεριμνήσει για την απαλλοτρίωση των ακινήτων που περιλαμβάνονταν στο συγκεκριμένο οτ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή του υπογείου χώρου στάθμευσης και την διαμόρφωση ελευθέρου χώρου πλατείας στην οροφή του, ή εναλλακτικά να μεριμνήσει προκειμένου να δεσμευθεί άλλος χώρος σε αντικατάσταση του χαρακτηρισμένου».
Το Κ.ΣΧΟΠ με την από 4.7.06 Γνωμοδότηση του ( Συνεδρ.15η Πράξη 115) συμφώνησε ομόφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης και το υπόψη θέμα διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 45071/3.11.2006 έγγραφό στον Δήμο Αθηναίων, για τις δικές του ενέργειες.
‘Εκτοτε δεν έχει υποβληθεί φάκελος στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΧΩΔΕ που να αφορά την κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίων χρήσης, στον χώρο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου.
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ την κ. Μανωλιά.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να αποφασίσουμε για τα εξής, ως είθισται.
Το Τμήμα για τη διεξαγωγή του νομοθετικού έργου θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Εξαιρετικά και όταν οι ανάγκες του νομοθετικού έργου το επιβάλλουν θα αποφασίζουμε και για την πραγματοποίηση εμβόλιμων συνεδριάσεων.
Το Τμήμα επίσης θα ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τους αρμόδιους Υπουργούς στην πρώτη και τρίτη σύνθεσή του, δύο φορές την εβδομάδα με επίκαιρες ερωτήσεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη και μια φορά κάθε πρώτη και τρίτη εβδομάδα, ημέρα Παρασκευή, με επίκαιρες επερωτήσεις.
Όσον αφορά τις ώρες έναρξης των συνεδριάσεων την Τρίτη το απόγευμα η συνεδρίαση θα αρχίζει στις 18.30’ ακριβώς και την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αρχίζει ακριβώς στις 10.30’.
Συμφωνεί το Τμήμα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το Τμήμα συμφώνησε ομόφωνα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, στις 24 του μηνός που είναι η γιορτή της Δημοκρατίας και θα γίνει η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα έχουμε συνεδρίαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Η γιορτή της Δημοκρατίας αρχίζει στις οκτώμισι ή εννιά, αν δεν κάνω λάθος. Από τις εξίμισι μέχρι τις οκτώμισι τουλάχιστον μπορούμε να συνεδριάσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε τη συνεδρίαση.
Επίσης, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι με την υπ’ αριθμόν 6743/4571/3-7-2007 απόφαση της Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε το προβλεπόμενο από τα άρθρα 71 του Συντάγματος και 29 του Κανονισμού της Βουλής Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.
Η απόφαση αυτή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Αθήνα, 3-7-2007


Πρωτ. 6743
Αριθ.
Διεκ. 4571
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

'Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 72 του Συντάγματος και του άρθρου 29 του Κανονισμού της Βουλής.
β) Τις έγγραφες προτάσεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και την προτίμηση των ανεξαρτήτων βουλευτών.
γ) Την ανάγκη της εναλλαγής των κ.κ. βουλευτών στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής κατά το Θέρος του διανυομένου έτους.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Συγκροτούμε, το προβλεπόμενο, από τα άρθρα 71 του Συντάγματος και 29 του Κανονισμού της Βουλής, Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής στις κατωτέρω αναγραφόμενες τρεις διαδοχικές αυτού συνθέσεις, ορίζουμε δε την πρώτη συνεδρίαση αυτού για την 10η Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30' μ.μ..
Α' ΣΥΝΘΕΣΗ
(Από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)


Από τη Νέα Δημοκρατία

1. Αγοραστός Κωνσταντίνος
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Βλάχος Γεώργιος
4. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
5. Δαβάκης Αθανάσιος
6. Δαϊλάκης Σταύρος
7. Δεικτάκης Γεώργιος
8. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος
9. Ζαγορίτης Ελευθέριος
10. Ζώης Χρήστος
11. Θαλασσινός Θαλασσινός
12. Κανελλοπούλου Κρινιώ
13. Καραμάριος Αναστάσιος
14. Καρασμάνης Γεώργιος
15. Καρύδη Χρυσή
16. Κελέτσης Σταύρος
17. Κοντογιάννης Γεώργιος
18. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά
19. Κορτσάρης Νικόλαος
20. Κουράκος Ιωάννης
21. Κωνσταντάρας Δημήτριος
22. Λέγκας Νικόλαος
23. Λεονταρίδης Θεόφιλος
24. Λυκουρέντζος Ανδρέας
25. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
26. Μανώλης Ιωάννης
27. Μελάς Παναγιώτης
28. Μητσοτάκης Κυριάκος
29. Μπενάκη – Ψαρούδα ‘Αννα
30. Μπερνιδάκη Ελευθερία
31. Μπούρας Αθανάσιος
32. Νικολόπουλος Νικόλαος
33. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
34. Παπαγεωργίου Γεώργιος
35. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
36. Παπακώστα – Σιδηροπούλου Αικατερίνη
37. Πάππας Βασίλειος
38. Πλακιωτάκης Ιωάννης
39. Πολύζος Ευάγγελος
40. Ρεγκούζας Αδάμ
41. Σαλαγκούδης Γεώργιος
42. Σαλμάς Μάριος
43. Σκανδαλάκης Παναγιώτης
44. Σκρέκας Θεόδωρος
45. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
46. Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (‘Αρης)
47. Τατούλης Πέτρος
48. Τζαμτζής Ιορδάνης
49. Τσιτουρίδης Σάββας
50. Φουντουκίδου Παρθένα
51. Φούσας Αντώνιος
52. Φωτιάδης Ηλίας
53. Χαϊτίδης Ευγένιος
54. Χαρακόπουλος Μάξιμος
55. Χωματάς Ιωάννης


Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

1. Αηδόνης Χρήστος
2. Ακριβάκης Αλέξανδρος
3. Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
4. Βερελής Χρίστος
5. Βλατής Ιωάννης
6. Γεωργακόπουλος Δημήτριος
7. Δημαράς Ιωάννης
8. Διαμαντοπούλου ‘Αννα
9. Δριβελέγκας Ιωάννης
10. ‘Εξαρχος Βασίλειος
11. Κακλαμάνης Απόστολος
12. Καρχιμάκης Μιχαήλ
13. Κατσιλιέρης Πέτρος
14. Κεγκέρογλου Βασίλειος
15. Λωτίδης Λάζαρος
16. Μανωλάκης ‘Αγγελος
17. Μανωλιά Χρύσα
18. Μουσιώνης Αριστείδης
19. Μπόλαρης Μάρκος
20. Νασιώκας ‘Εκτορας
21. ‘Οθωνας Εμμανουήλ
22. Οικονόμου Βασίλειος
23. Παπαγεωργίου Αθανάσιος
24. Παπαηλίας Ηλίας
25. Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
26. Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
27. Παπαχρήστος Ευάγγελος
28. Παπουτσής Χρήστος
29. Πρωτόπαπας Χρήστος
30. Ράπτη Συλβάνα
31. Ρήγας Παναγιώτης
32. Σκουλάκης Εμμανουήλ
33. Τζάκρη Θεοδώρα
34. Τζουμάκας Στέφανος
35. Τόγιας Βασίλειος
36. Τσούρας Αθανάσιος
37. Φωτιάδης Απόστολος
38. Χρυσοχοϊδης ΜιχαήλΑπό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

1. Παντελάκη Ελπίδα
2. Σκοπελίτης Σταύρος
3. Τζέκης ‘Αγγελος
4. Χουρμουζιάδης Γεώργιος

Από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς

1. Αλαβάνος Αλέκος
2. Δραγασάκης Ιωάννης


Από τους Ανεξάρτητους

Μαντούβαλος ΠέτροςΒ’ ΣΥΝΘΕΣΗ
(Από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)

Από τη Νέα Δημοκρατία

1. Αγγελής Ανέστης
2. Αγοραστός Κωνσταντίνος
3. Αλιβιζάτος Πέτρος
4. Αχμέτ Ιλχάν
5. Βασιλείου Θεόφιλος
6. Βούλτεψη Σοφία
7. Γαλαμάτης Δημήτριος
8. Γαρουφαλιάς Γεώργιος
9. Γεωργιάδης Νικόλαος
10. Γιαννάκης Μιχαήλ
11. Δαβάκης Αθανάσιος
12. Δένδιας Νικόλαος
13. Καλαντζάκου Σοφία
14. Καλαφάτης Σταύρος
15. Καλλιώρας Ηλίας
16. Καλογήρου Χριστιάνα
17. Καραγκούνης Ανδρέας
18. Καραμπίνας Κωνσταντίνος
19. Καράογλου Θεόδωρος
20. Καρασμάνης Γεώργιος
21. Καριπίδης Αναστάσιος
22. Καρπούζας Αντώνιος
23. Καρράς Κώστας
24. Κασαπίδης Γεώργιος
25. Κατσιγιάννης Αθανάσιος
26. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)
27. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
28. Κόλλια – Τσαρουχά Μαρία
29. Κοντογιάννης Γεώργιος
30. Κοντού Μάρω
31. Κωστόπουλος Απόστολος
32. Λεονταρίδης Θεόφιλος
33. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
34. Μπεκίρης Μιχαήλ
35. Μπενάκη – Ψαρούδα ‘Αννα
36. Μπούγας Ιωάννης
37. Νικολόπουλος Νικόλαος
38. Παπαδημητρίου Ελισάβετ (‘Ελσα)
39. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
40. Πάππας Βασίλειος
41. Ράπτη Ελένη
42. Σκρέκας Θεόδωρος
43. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
44. Σταθάκης Αριστοτέλης (‘Αρης)
45. Σταύρου Απόστολος
46. Τασούλας Κωνσταντίνος
47. Τσαντούλας Δημήτριος
48. Τσιαμάκης Δημοσθένης
49. Τσιαρτσιώνης Νικόλαος
50. Τσιπλάκης Κωνσταντίνος
51. Χαλκίδης Μιχαήλ
52. Χαρακόπουλος Μάξιμος
53. Χριστοφιλογιάννης Δημήτριος
54. Χρύσης Βασίλειος


Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

1. Ανδρουλάκης Δημήτριος (Μίμης)
2. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
3. Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
4. Αράπογλου Χρύσα
5. Αργύρης Ευάγγελος
6. Βέρρας Μιλτιάδης
7. Βρεττού Αγάθη (Ρόζα)
8. Γερανίδης Βασίλειος
9. Γκερέκου Αγγελική (‘Αντζελα)
10. Γρηγοράκος Λεωνίδας
11. Δαμανάκη Μαρία
12. Καϊσερλης Κωνσταντίνος
13. Καστανίδης Χαράλαμπος
14. Κατσιφάρας Απόστολος
15. Κουσελάς Δημήτριος
16. Κουτσούκος Ιωάννης
17. Λιντζέρης Δημήτριος
18. Μακρυπίδης Ανδρέας
19. Ματζαπετάκης Στυλιανός
20. Μπένος Σταύρος
21. Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
22. Νιώτης Γρηγόριος
23. Ντόλιος Γεώργιος
24. Παντούλας Μιχαήλ
25. Πετσάλνικος Φίλιππος
26. Ρέππας Δημήτριος
27. Σγουρίδης Παναγιώτης
28. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
29. Σκουλάς Ιωάννης
30. Στρατάκης Εμμανουήλ
31. Τσακλίδης Ιωάννης
32. Τσουρή Ελπίδα
33. Χάιδος Χρήστος
34. Χατζημιχάλης Νικόλαος - Φώτιος
35. Χριστοδουλάκης Νικόλαος
36. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
37. Χυτήρης Τηλέμαχος
38. Χωρέμης Αναστάσιος


Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

1. Κολοζώφ Ορέστης
2. Κοσιώνης Παναγιώτης
3. Νικολαϊδου Βέρα
4. Τσιόγκας ΔημήτριοςΑπό το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς

1. Λεβέντης Αθανάσιος
2. Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα


Από τους Ανεξάρτητους

1. Κουλούρης Κίμων
2. Παπαντωνίου Ιωάννης (Γιάννος)Γ’ ΣΥΝΘΕΣΗ
(Από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)


Από τη Νέα Δημοκρατία

1. Αγγελής Ανέστης
2. Αγγελόπουλος Νικόλαος
3. Αδρακτάς Παναγιώτης
4. Βαγιωνάς Γεώργιος
5. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
6. Βασιλείου Γεώργιος
7. Βασιλείου Θεόφιλος
8. Βλάχος Γεώργιος
9. Βούλτεψη Σοφία
10. Γιαννάκης Μιχαήλ
11. Γιαννέλης – Θεοδοσιάδης Ιωάννης
12. Δαϊλάκης Σταύρος
13. Δεικτάκης Γεώργιος
14. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος
15. ‘Εβερτ Μιλτιάδης
16. Ζώης Χρήστος
17. Ιωαννίδης Ιωάννης
18. Καλλιώρας Ηλίας
19. Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος)
20. Καραγκούνης Ανδρέας
21. Καράογλου Θεόδωρος
22. Καριπίδης Αναστάσιος
23. Καρράς Κώστας
24. Κατσίκης Θεόδωρος
25. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
26. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
27. Κουντουρά ‘Ελενα
28. Λιάσκος Αναστάσιος
29. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
30. Μανούσου – Μπινοπούλου Αριάδνη
31. Μαρκογιαννάκης Χρήστος
32. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
33. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος
34. Μπεκίρης Μιχαήλ
35. Μπενάκη – Ψαρούδα ‘Αννα
36. Νικηφοράκης Στυλιανός
37. Παπακώστα – Σιδηροπούλου Αικατερίνη
38. Πίττας Ιωάννης
39. Πολύζος Ευάγγελος
40. Σαλμάς Μάριος
41. Σαμπαζιώτης Δημήτριος
42. Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (‘Αρης)
43. Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος
44. Σταυρογιάννης Νικόλαος
45. Σταύρου Απόστολος
46. Τασούλας Κωνσταντίνος
47. Τζαμτζής Ιορδάνης
48. Τζαννετάκης Τζαννής
49. Τζίμας Μαργαρίτης
50. Τσαλίδης Φίλιππος
51. Τσιάρας Κωνσταντίνος
52. Τσιπλάκης Κωνσταντίνος
53. Φωτιάδης Ηλίας
54. Χαλκίδης Μιχαήλ
55. Χρύσης Βασίλειος


Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

1. Ανωμερίτης Γεώργιος
2. Αποστολάκη Μαρία – Ελένη (Μιλένα)
3. Αρσένης Γεράσιμος
4. Βαρβαρίγος Δημήτριος
5. Βενιζέλος Ευάγγελος
6. Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
7. Γείτονας Κωνσταντίνος
8. Γιαννόπουλος Αργύρης
9. Διαμαντίδης Ιωάννης
10. Εμινίδης Σάββας
11. Ευθυμίου Πέτρος
12. Ζήση Ροδούλα
13. Θωμά Μαρία
14. Καστανίδης Χαράλαμπος
15. Κατσέλη Ελεωνόρα (Νόρα)
16. Κολιοπάνος Θεόδωρος
17. Κοσμίδης Σωκράτης
18. Λιάνης Γεώργιος
19. Λοβέρδος Ανδρέας
20. Μαγκριώτης Ιωάννης
21. Μανιάτης Ιωάννης
22. Μερεντίτη Αθανασία
23. Μπόλαρης Μάρκος
24. Πάγκαλος Θεόδωρος
25. Παπαγεωργίου Γεώργιος
26. Παπαδήμας Λάμπρος
27. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
28. Παρασκευάς Ιωάννης
29. Περλεπέ – Σηφουνάκη Αικατερίνη
30. Πιπεργιάς Δημήτριος
31. Ρόβλιας Κωνσταντίνος
32. Σαλαγιάννης Νικόλαος
33. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
34. Τσιόκας Θεοχάρης
35. Τσοχατζόπουλος Απόστολος - Αθανάσιος
36. Φλωρίδης Γεώργιος
37. Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ


Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

1. Παπαρήγα Αλεξάνδρα
2. Γκατζής Νικόλαος
3. Κανέλλη Λιάνα
4. Σκυλλάκος Αντώνης


Από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς

1. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
2. Κουβέλης Φώτης


Από τους Ανεξάρτητους

1. Μάνος Στέφανος
2. Παπαθεμελής Στυλιανός – ’Αγγελος

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Τμήματος, θα μπορεί, με απόφασή μου και για εξαιρετικούς λόγους, να γίνει εναλλαγή των μελών κάθε συνθέσεως, μετά από πρόταση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, χωρίς όμως να αλλάζει ο αριθμός των μετεχόντων από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα Βουλευτών.

3. Το Τμήμα θα συνεδριάζει στην Αίθουσα της Ολομέλειας και σε ημέρες και ώρες για τις οποίες το ίδιο θα αποφασίσει.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΨΑΡΟΥΔΑ»)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Επίσης, με την υπ’ αριθμόν 6870/4660/6-7-2007 απόφαση της Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 31 του Κανονισμού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του.
Η απόφαση θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κυρίους Βουλευτές.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007


Πρωτ.: 6870
Αριθμ.
Διεκπ.: 4660

ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της ΒουλήςΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Συντάγματος και των άρθρων 31, 32 και 33 σε συνδυασμό με τα άρθρα 29 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό),
2. Την υπ’ αριθμ. 6743/4571 από 3 Ιουλίου 2007 απόφαση συγκρότησης του προβλεπομένου από τα άρθρα 71 του Συντάγματος και 29 του Κανονισμού της Βουλής Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής,
3. Τις έγγραφες υποδείξεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και τις δηλώσεις των Ανεξάρτητων Βουλευτών,


α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε,


συνιστούμε, από τα μέλη του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, τις προβλεπόμενες από το άρθρο 31 του Κανονισμού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, που συγκροτούνται, για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις αυτού (Α΄, Β΄, Γ΄), ως ακολούθως:
Α. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Πολιτισμού

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)1. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
2. Δαϊλάκης Σταύρος
3. Δεικτάκης Γεώργιος
4. Κανελλοπούλου Κρινιώ
5. Καρύδη Χρυσή
6. Κουράκος Ιωάννης
7. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
8. Μπερνιδάκη-Άλντους Ελευθερία
9. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
10. Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνη
11. Πάππας Βασίλειος
12. Σαλμάς Μάριος
13. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
14. Τζαμτζής Ιορδάνης
15. Αηδόνης Χρήστος
16. Αλευράς Αθανάσιος
17. Δημαράς Ιωάννης
18. Μανωλιά Χρυσάνθη
19. Μπόλαρης Μάρκος
20. Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
21. Ράπτη Αναστασία-Συλβάνα
22. Τζάκρη Θεοδώρα
23. Τόγιας Βασίλειος
24. Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
25. Χουρμουζιάδης Γεώργιος
26. Αλαβάνος ΑλέξανδροςΑ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Πολιτισμού

B? ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)

1. Αγγελής Ανέστης
2. Αχμέτ Ιλχάν
3. Βούλτεψη Σοφία
4. Γαλαμάτης Δημήτριος
5. Καραγκούνης Ανδρέας
6. Καρράς Κωνσταντίνος
7. Κόλλια – Τσαρουχά Μαρία
8. Παπαδημητρίου Ελισάβετ (Έλσα)
9. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
10. Πάππας Βασίλειος
11. Ράπτη Ελένη
12. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
13. Χαρακόπουλος Μάξιμος
14. Χαλκίδης Μιχαήλ
15. Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
16. Βρεττού Αγάθη-Ρόζα
17. Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
18. Γρηγοράκος Λεωνίδας
19. Λιντζέρης Δημήτριος
20. Παντούλας Μιχαήλ
21. Σκουλάς Ιωάννης
22. Χατζημιχάλης Νικόλαος-Φώτιος
23. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
24. Χυτήρης Τηλέμαχος
25. Κοσιώνης Παναγιώτης
26. Λεβέντης ΑθανάσιοςΑ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β)Πολιτισμού


Γ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)1. Αγγελής Ανέστης
2. Βασιλείου Γεώργιος
3. Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης Ιωάννης
4. Δαϊλάκης Σταύρος
5. Δεικτάκης Γεώργιος
6. Ιωαννίδης Ιωάννης
7. Καραγκούνης Ανδρέας
8. Καρράς Κωνσταντίνος
9. Κουντουρά Έλενα
10. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
11. Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνη
12. Σαλμάς Μάριος
13. Τζαννετάκης Τζαννής
14. Τσαλίδης Φίλιππος
15. Βαρβαρίγος Δημήτριος
16. Βενιζέλος Ευάγγελος
17. Γιαννόπουλος Αργύριος
18. Εμινίδης Σάββας
19. Λιάνης Γεώργιος
20. Μανιάτης Ιωάννης
21. Μπόλαρης Μάρκος
22. Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
23. Τσιόκας Θεοχάρης
24. Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ
25. Παπαρήγα Αλέκα
26. Κωνσταντόπουλος ΝικόλαοςΒ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) Μακεδονίας–Θράκης, δ) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)

1. Ζώης Χρήστος
2. Κανελλοπούλου Κρινιώ
3. Κοντογιάννης Γεώργιος
4. Κορτσάρης Νικόλαος
5. Λυκουρέντζος Ανδρέας
6. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
7. Ρεγκούζας Αδάμ
8. Σκανδαλάκης Παναγιώτης
9. Σκρέκας Θεόδωρος
10. Τατούλης Πέτρος
11. Τζαμτζής Ιορδάνης
12. Τσιτουρίδης Σάββας
13. Χαϊτίδης Ευγένιος
14. Χωματάς Ιωάννης
15. Αλευράς Αθανάσιος
16. Καρχιμάκης Μιχαήλ
17. Μπόλαρης Μάρκος
18. Οικονόμου Βασίλειος
19. Παπαηλίας Ηλίας
20. Παπαχρήστος Ευάγγελος
21. Παπουτσής Χρήστος
22. Ρήγας Παναγιώτης
23. Τόγιας Βασίλειος
24. Τσούρας Αθανάσιος
25. Τζέκης Άγγελος
26. Δραγασάκης Ιωάννης

Β. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ) Μακεδονίας–Θράκης, δ) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής


Β΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Αλιβιζάτος Πέτρος-Παύλος
2. Βούλτεψη Σοφία
3. Καλαντζάκου Σοφία
4. Καλλιώρας Ηλίας
5. Καριπίδης Αναστάσιος
6. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος
8. Μπεκίρης Μιχαήλ
9. Παπαδόπουλος Μιχαήλ
10. Ράπτη Ελένη
11. Σκρέκας Θεόδωρος
12. Τσιαρτσιώνης Νικόλαος
13. Τσιπλάκης Κωνσταντίνος
14. Χρύσης Βασίλειος
15. Αργύρης Ευάγγελος
16. Γερανίδης Βασίλειος
17. Καΐσερλης Κωνσταντίνος
18. Κατσιφάρας Απόστολος
19. Κουτσούκος Ιωάννης
20. Μπένος Σταύρος
21. Μωραΐτης Αθανάσιος
22. Νιώτης Γρηγόριος
23. Ντόλιος Γεώργιος
24. Τσουρή Ελπίδα
25. Κολοζώφ Ορέστης
26. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα


Β. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εξωτερικών, β) Εθνικής Άμυνας, γ )Μακεδονίας–Θράκης, δ) Αιγαίου και Νησιωτικής ΠολιτικήςΓ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)1. Βούλτεψη Σοφία
2. Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης Ιωάννης
3. Δαϊλάκης Σταύρος
4. Ζώης Χρήστος
5. Καλλιώρας Ηλίας
6. Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος)
7. Καριπίδης Αναστάσιος
8. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
9. Μανούσου – Μπινοπούλου Αριάδνη
10. Μπεκίρης Μιχαήλ
11. Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
12. Σπηλιωτόπουλος Σπήλιος
13. Τζαμτζής Ιορδάνης
14. Τσιπλάκης Κωνσταντίνος
15. Χαλκίδης Μιχαήλ
16. Χρύσης Βασίλειος
17. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)
18. Ευθυμίου Πέτρος
19. Κατσέλη Ελεωνόρα (Νόρα)
20. Μαγκριώτης Ιωάννης
21. Μπόλαρης Μάρκος
22. Πάγκαλος Θεόδωρος
23. Παπαδήμας Λάμπρος
24. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
25. Ρόβλιας Κωνσταντίνος
26. Σαλαγιάννης Νικόλαος
27. Τσοχατζόπουλος Απόστολος-Αθανάσιος
28. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
29. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
30. Παπαθεμελής ΣτυλιανόςΓ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)


1. Αγοραστός Κωνσταντίνος
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Δαβάκης Αθανάσιος
4. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος
5. Κόρκα-Κώνστα Αθηνά
6. Λέγκας Νικόλαος
7. Μανώλης Ιωάννης
8. Μελάς Παναγιώτης
9. Μητσοτάκης Κυριάκος
10. Νικολόπουλος Νικόλαος
11. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
12. Ρεγκούζας Αδάμ
13. Σαλαγκούδης Γεώργιος
14. Σκρέκας Θεόδωρος
15. Αηδόνης Χρήστος
16. Βερελής Χρίστος
17. Γεωργακόπουλος Δημήτριος
18. Κατσιλιέρης Πέτρος
19. Μουσιώνης Αριστείδης
20. Παπαηλίας Ηλίας
21. Παπανδρέου Βάσω
22. Πρωτόπαπας Χρήστος
23. Σκουλάκης Εμμανουήλ
24. Φωτιάδης Απόστολος
25. Τζέκης Άγγελος
26. Δραγασάκης Ιωάννης


Γ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Β΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Αγοραστός Κωνσταντίνος
2. Γεωργιάδης Νικόλαος
3. Γιαννάκης Μιχαήλ
4. Δαβάκης Αθανάσιος
5. Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
6. Καλλιώρας Ηλίας
7. Καλογήρου Χριστιάνα
8. Καράογλου Θεόδωρος
9. Κατσιγιάννης Αθανάσιος
10. Κωστόπουλος Απόστολος
11. Νικολόπουλος Νικόλαος
12. Παπαδημητρίου Ελισάβετ (Έλσα)
13. Σκρέκας Θεόδωρος
14. Σταύρου Απόστολος
15. Τασούλας Κωνσταντίνος
16. Χαλκίδης Μιχαήλ
17. Ανδρουλάκης Δημήτριος
18. Βρεττού Αγάθη-Ρόζα
19. Γερανίδης Βασίλειος
20. Κουσελάς Δημήτριος
21. Μακρυπίδης Ανδρέας
22. Ματζαπετάκης Στυλιανός
23. Σγουρίδης Παναγιώτης
24. Στρατάκης Εμμανουήλ
25. Τσακλίδης Ιωάννης
26. Χάιδος Χρήστος
27. Χριστοδουλάκης Νικόλαος
28. Τσιόγκας Δημήτριος
29. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα
30. Παπαντωνίου Ιωάννης (Γιάννος)Γ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Γ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Αγγελόπουλος Νικόλαος
2. Αδρακτάς Παναγιώτης
3. Βασιλείου Θεόφιλος
4. Βούλτεψη Σοφία
5. Γιαννάκης Μιχαήλ
6. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος
7. Έβερτ Μιλτιάδης
8. Καλλιώρας Ηλίας
9. Καράογλου Θεόδωρος
10. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
11. Λιάσκος Αναστάσιος
12. Σταύρου Απόστολος
13. Τασούλας Κωνσταντίνος
14. Χαλκίδης Μιχαήλ
15. Αρσένης Γεράσιμος
16. Βρεττός Κωνσταντίνος
17. Γείτονας Κωνσταντίνος
18. Ευθυμίου Πέτρος
19. Κατσέλη Ελεωνόρα (Νόρα)
20. Κολιοπάνος Θεόδωρος
21. Λοβέρδος Ανδρέας
22. Μαγκριώτης Ιωάννης
23. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
24. Φλωρίδης Γεώργιος
25. Γκατζής Νικόλαος
26. Κουβέλης Φώτιος
Δ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Μεταφορών και Επικοινωνιών

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)

1. Ζαγορίτης Ελευθέριος
2. Κορτσάρης Νικόλαος
3. Λέγκας Νικόλαος
4. Μελάς Παναγιώτης
5. Μπούρας Αθανάσιος
6. Νικολόπουλος Νικόλαος
7. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
8. Παπαγεωργίου Γεώργιος
9. Σαλμάς Μάριος
10. Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου Παρθένα
11. Φούσας Αντώνιος
12. Χαϊτίδης Ευγένιος
13. Χαρακόπουλος Μάξιμος
14. Χωματάς Ιωάννης
15. Δριβελέγκας Ιωάννης
16. Κεγκέρογλου Βασίλειος
17. Μουσιώνης Αριστείδης
18. Νασιώκας Έκτορας
19. Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
20. Παπαχρήστος Ευάγγελος
21. Πρωτόπαπας Χρήστος
22. Ράπτη Αναστασία – Συλβάνα
23. Σκουλάκης Εμμανουήλ
24. Τσούρας Αθανάσιος
25. Σκοπελίτης Σταύρος
26. Αλαβάνος ΑλέξανδροςΔ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Μεταφορών και Επικοινωνιών

Β΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Γαρουφαλιάς Γεώργιος
2. Καραγκούνης Ανδρέας
3. Καραμπίνας Κωνσταντίνος
4. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)
5. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
6. Κόλλια – Τσαρουχά Μαρία
7. Λεονταρίδης Θεόφιλος
8. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
9. Μπούγας Ιωάννης
10. Σταθάκης Αριστοτέλης (Άρης)
11. Σταύρου Απόστολος
12. Τσαντούλας Δημήτριος
13. Τσιαρτσιώνης Νικόλαος
14. Χριστοφιλογιάννης Δημήτριος
15. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
16. Βέρρας Μιλτιάδης
17. Γρηγοράκος Λεωνίδας
18. Δαμανάκη Μαρία
19. Λιντζέρης Δημήτριος
20. Σκουλάς Ιωάννης
21. Στρατάκης Εμμανουήλ
22. Χάιδος Χρήστος
23. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
24. Χωρέμης Αναστάσιος
25. Τσιόγκας Δημήτριος
26. Λεβέντης ΑθανάσιοςΔ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Μεταφορών και Επικοινωνιών

Γ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)1. Αδρακτάς Παναγιώτης
2. Βαγιωνάς Γεώργιος
3. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
4. Βλάχος Γεώργιος
5. Καραγκούνης Ανδρέας
6. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
7. Κουντουρά Έλενα
8. Μανούσου-Μπινοπούλου Αριάδνη
9. Μαρκογιαννάκης Χρήστος
10. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
11. Πίττας Ιωάννης
12. Πολύζος Ευάγγελος
13. Σαλμάς Μάριος
14. Σαμπαζιώτης Δημήτριος
15. Τσιάρας Κωνσταντίνος
16. Φωτιάδης Ηλίας
17. Ανωμερίτης Γεώργιος
18. Βαρβαρίγος Δημήτριος
19. Διαμαντίδης Ιωάννης
20. Ζήση Ροδούλα
21. Μερεντίτη Αθανασία
22. Παπαγεωργίου Γεώργιος
23. Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
24. Πιπεργιάς Δημήτριος
25. Ρόβλιας Κωνσταντίνος
26. Τσιόκας Θεοχάρης
27. Φραγκιαδουλάκης Εμμανουήλ
28. Σκυλλάκος Αντώνιος
29. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
30. Μάνος ΣτέφανοςΕ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Δικαιοσύνης γ) Δημόσιας Τάξης

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)


1. Βλάχος Γεώργιος
2. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
3. Δαβάκης Αθανάσιος
4. Ζαγορίτης Ελευθέριος
5. Ζώης Χρήστος
6. Καρασμάνης Γεώργιος
7. Κελέτσης Σταύρος
8. Κωνσταντάρας Δημήτριος
9. Λεονταρίδης Θεόφιλος
10. Λυκουρέντζος Ανδρέας
11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
12. Μπούρας Αθανάσιος
13. Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνη
14. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
15. Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
16. Φούσας Αντώνιος
17. Ακριβάκης Αλέξανδρος
18. Βλατής Ιωάννης
19. Δημαράς Ιωάννης
20. Διαμαντοπούλου Άννα
21. Έξαρχος Βασίλειος
22. Κακλαμάνης Απόστολος
23. Λωτίδης Λάζαρος
24. Μανωλάκης Άγγελος
25. Όθωνας Εμμανουήλ
26. Τζάκρη Θεοδώρα
27. Τζουμάκας Στέφανος
28. Παντελάκη Ελπίδα
29. Αλαβάνος Αλέξανδρος
30. Μαντούβαλος ΠέτροςΕ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Δικαιοσύνης γ) Δημόσιας Τάξης

Β΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Βασιλείου Θεόφιλος
2. Γαρουφαλιάς Γεώργιος
3. Δαβάκης Αθανάσιος
4. Καλαντζάκου Σοφία
5. Καλαφάτης Σταύρος
6. Καλογήρου Χριστιάνα
7. Κατσιγιάννης Αθανάσιος
8. Κιλτίδης Κωνσταντίνος
9. Κοντού Μάρω
10. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
11. Μπούγας Ιωάννης
12. Νικολόπουλος Νικόλαος
13. Τασούλας Κωνσταντίνος
14. Τσιπλάκης Κωνσταντίνος
15. Αράπογλου Χρυσή
16. Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
17. Δαμανάκη Μαρία
18. Καΐσερλης Κωνσταντίνος
19. Μπένος Σταύρος
20. Νιώτης Γρηγόριος
21. Ντόλιος Γεώργιος
22. Ρέππας Δημήτριος
23. Χυτήρης Τηλέμαχος
24. Χωρέμης Αναστάσιος
25. Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
26. Λεβέντης ΑθανάσιοςΕ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αρμόδια για τα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Δικαιοσύνης γ) Δημόσιας Τάξης

Γ΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 11 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2007)
1. Βασιλείου Θεόφιλος
2. Βλάχος Γεώργιος
3. Έβερτ Μιλτιάδης
4. Ζώης Χρήστος
5. Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος)
6. Κατσίκης Θεόδωρος
7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
8. Μακρή Ζωή (Ζέττα)
9. Μαρκογιαννάκης Χρήστος
10. Νικηφοράκης Στυλιανός
11. Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνη
12. Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
13. Τζαμτζής Ιορδάνης
14. Τζίμας Μαργαρίτης
15. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)
16. Βενιζέλος Ευάγγελος
17. Γιαννόπουλος Αργύριος
18. Θωμά Μαρία
19. Κοσμίδης Σωκράτης
20. Παπαγεωργίου Γεώργιος
21. Παπαδήμας Λάμπρος
22. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
23. Παρασκευάς Ιωάννης
24. Σαλαγιάννης Νικόλαος
25. Σκυλλάκος Αντώνιος
26. Κουβέλης ΦώτιοςΣΤ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρμόδια για τα Υπουργεία: α) Ανάπτυξης, β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Τουριστικής Ανάπτυξης, δ) Εμπορικής Ναυτιλίας.

Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 10 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2007)


1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Θαλασσινός Θαλασσινός
3. Καραμάριος Αναστάσιος
4. Καρασμάνης Γεώργιος
5. Κοντογιάννης Γεώργιος
6. Κωνσταντάρας Δημήτριος
7. Λεονταρίδης Θεόφιλος
8. Μητσοτάκης Κυριάκος
9. Πάππας Βασίλειος
10. Πλακιωτάκης Ιωάννης
11. Πολύζος Ευάγγελος
12. Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου Παρθένα
13. Φωτιάδης Ηλίας
14. Χαρακόπουλος Μάξιμος
15. Δριβελέγκας Ιωάννης
16. Καρχιμάκης Μιχαήλ
17. Κεγκέρογλου Βασίλειος
18. Μανωλιά Χρυσάνθη
19. Νασιώκας Έκτορας
20. Οικονόμου Βασίλειος
21. Παπαγεωργίου Αθανάσιος
22. Παπουτσής Χρήστος
23. Ρήγας Παναγιώτης
24. Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
25. Σκοπελίτης Σταύρος
26. Δραγασάκης ΙωάννηςΣΤ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρμόδια για τα Υπουργεία: α) Ανάπτυξης, β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Τουριστικής Ανάπτυξης, δ) Εμπορικής Ναυτιλίας.


Β΄ ΣΥΝΘΕΣΗ
(από 31 Ιουλίου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2007)


1. Αγγελής Ανέστης
2. Αλιβιζάτος Πέτρος-Παύλος
3. Γαλαμάτης Δημήτριος
4. Γεωργιάδης Νικόλαος
5. Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
6. Καλαφάτης Σταύρος
7. Καραμπίνας Κωνσταντίνος
8. Καρασμάνης Γεώργιος
9. Καρπούζας Αντώνιος
10. Κασαπίδης Γεώργιος
11. Κοντογιάννης Γεώργιος
12. Λεονταρίδης Θεόφιλος
13. Πάππας Βασίλειος
14. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
15. Τσιαμάκης Δημοσθένης
16. Χαρακόπουλος Μάξιμος
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
18. Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
19. Αργύρης Ευάγγελος
20. Βέρρας Μιλτ