ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Δ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΟΘ' 19/02/2019


PDF:
es20190219.pdf
TXT:
es20190219000790.docx


Επιστροφή