ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

ΙΑ, Σύνοδος: (Θέρος '04), Συνεδρίαση: ΚΕ΄ 14/09/2004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2004
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ΄
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2004
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή για τον τραγικό θάνατο του Πατριάρχη και Πάππα Αλεξανδρείας Πέτρο, την ακολουθία του και εκλεκτά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σελ.
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεων Βουλευτών, σελ.
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων: α) Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυμπιακού Χωριού», σελ.
β) Προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με την πρόωρη διακοπή δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, σελ.
γ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης του Νομού Θεσσαλονίκης κλπ., σελ.
Γ΄ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α) Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις», σελ.
Β) Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διατήρηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία», σελ.
Γ) Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών της, αφενός και αφετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας», σελ.
Δ) Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης», σελ.
Ε) Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους», σελ.
ΣΤ) Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και συναφείς διατάξεις», σελ.
Ζ) Κατάθεση σχεδίου νόμου: Οι Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εμπορική Ναυτιλία», σελ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
1. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ., σελ.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ., σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ., σελ.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ Γ., σελ.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ Γ., σελ.
2. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., σελ.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ., σελ.
ΓΚΑΤΖΗΣ Ν., σελ.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ., σελ.
ΚΟΡΚΑ –ΚΩΝΣΤΑ Α., σελ.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Σ., σελ.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Θ., σελ.
ΜΠΕΖΑΣ Α., σελ.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α., σελ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., σελ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Β., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΠΟΛΥΖΟΣ Ε., σελ.
ΡΗΓΑΣ Γ., σελ.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ Ε., σελ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Η., σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙA΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2004
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ΄
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2004
Αθήνα, σήμερα στις 14 Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ΄ Σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τμήμα.
(Ανακοινώνονται προς το Τμήμα από την κ. Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, Βουλευτή Κορινθίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Νεράιδας Τρικάλων ζητεί οικονομική ενίσχυση για την κατασκευή κοινωφελών έργων.
2) Ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Περάματος ζητεί χρηματοδότηση για ασφαλτόστρωση δρόμου.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών ζητεί επιχορήγηση για την ενίσχυση του έργου της.
4) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παναγιώτης Τσιρώνης ζητεί ικανοποίηση συνταξιοδοτικού του αιτήματος από τον ΟΓΑ.
5) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Απόστρατοι Αξιωματικοί του Στρατού και της Χωροφυλακής ζητούν την επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν.
6) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ιδιοκτήτες οικοπέδων Δήμου Μαλεσίνας Φθιώτιδας ζητούν να δοθεί απάντηση επί ενστάσεων που αφορούν πίνακες κτηματολογίου.
7) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κίνηση Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας ζητεί την ολοκλήρωση της μελέτης για τη βελτίωση του δρόμου Πουγκάκια – Ράχη Τυμφρηστού.
8) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, κάτοικος Αθηνών, ζητεί τη νομοθετική ρύθμιση ασφαλιστικού ζητήματος.
9) Οι Βουλευτές κύριοι ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. ζητεί για τους εργαζόμενους στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. την προσωρινή ανανέωση των συμβάσεών τους και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.
10) Οι Βουλευτές κύριοι ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμος Φερών Έβρου ζητεί να μην καταργηθεί το Ειρηνοδικείο Φερών.
11) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση ΑΣΕ Λασιθίου ζητεί δανειοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα.
12) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς «ΤΟ ΚΕΛΕΤΡΟΝ» ζητεί την επίλυση οικονομικών αιτημάτων και προβλημάτων υποδομών των κατοίκων των οικισμών Ι και ΙΙ Καστοριάς.
13) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Καλύμνου Δωδεκανήσου ζητεί τη συνέχιση δρομολογίων ταχύπλοου σκάφους προς το νησί της Καλύμνου.
14) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Αρκαδίας ζητεί τη λήψη μέτρων για την ομαλή διακίνηση της πατάτας και την υποστήριξη των πατατοπαραγωγών.
15) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Καλυμνίων ζητεί τη δημιουργία Λατομικής περιοχής στο νησί της Καλύμνου.
16) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Καλυμνίων ζητεί τη μετατροπή της ιχθυόσκαλας Καλύμνου σε ιχθυαγορά κ.λπ.
17) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Ακτήμονες Αποκατασταθέντες Κτηνοτρόφοι ζητούν νομοθετική ρύθμιση για την απεμπλοκή και την οριστική παραχώρηση τίτλων κυριότητας γεωργικών τους εκτάσεων.
18) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σκοπέλου Μαγνησίας ζητεί την ένταξη σε επενδυτικό πρόγραμμα του έργου της μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Δημοτικού Σφαγείου Σκοπέλου.
19) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αισωνίας ζητεί την αποπεράτωση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
20) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Βουκολίων Χανίων ζητεί τη σύνταξη Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου.
21) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σερρών ζητεί τη στελέχωση των Αστυνομικών Σταθμών της Πρώτης και του Ροδολίβους Νομού Σερρών.
22) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Δασαρχείο Καλαμπάκας ζητεί την παραχώρηση οχημάτων και αναγκαίων υλικών για τις ανάγκες του.
23) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών ζητεί την ικανοποίηση συνταξιοδοτικού τους προβλήματος από το ΙΚΑ.
24) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Σαρανταπόρου Λάρισας ζητεί τη μετονομασία του Δ.Δ. Φαρμάκης του Δ. Σαρανταπόρου.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου ζητεί την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του Φράγματος Αποσελέμη.
26) Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. ζητεί για τους εργαζόμενους στην επαγγελματική κατάρτιση Α.Ε. την ανανέωση και μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε αορίστου χρόνου.
27) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Ιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διαμαρτύρονται για προβλήματα εργασιακών σχέσεων με τη διοίκηση του Νοσοκομείου.
28) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων διαμαρτύρεται για τη μεταφορά της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την Ερμούπολη της Σύρου στη Ρόδο.
29) Ο Βουλευτής Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Κερατσινίου διαμαρτύρεται για την αφαίρεση των αντισταθμιστικών οφειλών των ΟΤΑ.
30) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σίφνου ζητεί τη διεκπεραίωση από το ΚΕΠ του Δήμου Σίφνου, υποθέσεων ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ.
31) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Σίφνου Κυκλάδων διαμαρτύρεται για το ενδεχόμενο αποδρομολόγησης του πλοίου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» από την ακτοπλοϊκή γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων.
32) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Έπαρχος Μήλου ζητεί την παραμονή του πλοίου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» στην ακτοπλοϊκή γραμμή των Δ. Κυκλάδων.
33) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Δονούσας Κυκλάδων ζητεί τη δρομολόγηση πλοίου για την εξυπηρέτηση του νησιού.
34) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά σε εκκρεμή έργα περιοχής Ελούντας.
35) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας ζητεί την επάνδρωση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας.
36) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου ζητεί έκτακτη επιχορήγηση.
37) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στο Δήμο Ν. Αγχιάλου Μαγνησίας.
38) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την ικανοποίηση αιτήματος του Συλλόγου πρώην Αλιέων Κεραμιδίου λίμνης Κάρλας σχετικά με παραχώρηση εκτάσεων που προέκυψαν μετά την αποξήρανση της λίμνης.
39) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την ικανοποίηση του αιτήματος της ΑΕ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ» που αφορά στη μεταφορά μαθητών με Αστικά Μέσα μισθωμένα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.
40) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δήμου Ζαγοράς Μαγνησίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της περιοχής.
41) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την ίδρυση δημόσιας βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γλώσσας, Δήμου Σκοπέλου.
42) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την επιχορήγηση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
43) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην εκπομπή ακτινοβολίας που παρουσιάζεται στην περιοχή Ροδιάς του Δήμου Γαζίου Ηρακλείου.
44) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά σε πρόβλημα περίθαλψης ασφαλισμένων του Δημοσίου.
45) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί ενημέρωση σχετικά με το μέλλον της Μαθητικής Εστίας στη Σπάρτη και των υπαλλήλων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
46) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί ενημέρωση σχετικά με την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών Λακωνίας.
47) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί ενημέρωση σχετικά με τη στατικότητα και πτώση σπιτιών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παντάνασσας Λακωνίας.
48) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Πολυτέκνων για την εφαρμογή του Ν. 860/79 και εκσυγχρονισμό των συνδικαλιστικών οργάνων ζητεί ουσιαστική εφαρμογή του Ν. 860/79.
49) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. ζητεί για τους εργαζόμενους στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας τους και την μετατροπή αυτών σε αορίστου χρόνου.
50) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων διαμαρτύρεται για κριτήρια πρόσληψης πολυτέκνων σε εργοστάσιο ζάχαρης.
51) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αμοργού ζητεί την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων του νησιού και την αντικατάσταση πλοίου.
52) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Κυκλάδων ζητεί την επιχορήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
53) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Ιδιοκτητών Υδροφόρων Σαντορίνης ζητεί την ενίσχυση του Δήμου Θήρας για αγορά νερού από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.λπ.
54) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στη μη απορρόφηση της φετινής παραγωγής πατάτας.
55) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης διαμαρτύρεται για απολύσεις συμβασιούχων του κλάδου.
56) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων ζητεί τη διάθεση ενός επταθέσιου οχήματος στην ομάδα διάσωσης του εν λόγω ομίλου.
57) Ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Γεροποτάμου Ρεθύμνου ζητεί την αναβάθμιση της αστυνομικής δύναμης της περιοχής του.
58) Οι Βουλευτές κύριοι ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Αττικής ζητεί την επίλυση αιτημάτων που τους απασχολούν.
59) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ζητεί να υπάρξει σχεδιασμός για την επίτευξη πραγματικών και ουσιαστικών όρων και προϋποθέσεων ίσης μεταχείρισης, κοινωνικής ένταξης και προστασίας των ατόμων με αναπηρία.
60) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ και ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Πάρκο Τήλου» αντιτίθεται στην άρση της απαγόρευσης του κυνηγίου στην Τήλο.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 669/11-5-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόμου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 175/2-7-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι η ΕΥΔΑΠ διαθέτει νερό για τις τρεις Κοινότητες σε φρεάτιο υδρομετρητών που βρίσκεται εντός της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Πολυδενδρίου και ήδη από το 2001 υδροδοτείται από τη χορηγηθείσα παροχή η Κοινότητα Πολυδενδρίου.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν.2744/99 οι τρεις Κοινότητες Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου και Βαρνάβα δεν ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, την ευθύνη για την μεταφορά νερού μέσω των τροφοδοτικών αγωγών και του δικτύου διανομής στους καταναλωτές έχουν οι Κοινότητες. Ως εκ τούτου η υδροδότηση των Κοινοτήτων Καπανδριτίου και Βαρνάβα από την ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί όταν κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση των δικτύων τους με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
2. Στην με αριθμό 1313/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σγουρίδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 149/28-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σε απάντηση της σχετικής ερώτησης τα εξής:
Με το Ν.2190/94 όλες οι προσλήψεις στον Δημόσιο τομέα μονίμου προσωπικού αλλά και για κάλυψη εποχικών, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών έπρεπε να διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και να διενεργούνται μέσω ΑΣΕΠ.
Παρακάμπτοντας το Ν.2190/94, προστέθηκε στην παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.2229/94 περί Δημοσίων Έργων το άρθρο 8 του Ν.679/77 ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου ειδικευμένου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ύστερα από έγκριση αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/98 ΠΥΣ που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 1 παρ.51 του Ν.2412/96.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μετά τις δεσμεύσεις του Ν.2190/94, του αποκαλούμενου Νόμου «Πεπονή» ψηφίσθηκαν διατάξεις με μεταγενέστερους νόμους που έδιδαν το δικαίωμα στην προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για ανάγκες των Ειδικών Υπηρεσιών του (ΕΥΔΕ) ή για έκτακτες ανάγκες όπως για την αντιμετώπιση θεομηνιών, σεισμών κλπ.
Αυτό φυσικά είναι νομότυπη καταστρατήγηση του Ν. 2190/94, γιατί όλοι οι διορισμοί έγιναν βάσει συστήματος μοριοδότησης που ίσχυε με νόμους κατά περίπτωση διαγωνισμού.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο προσελήφθησαν 800 περίπου άτομα από το 1997 έως το τέλος του 2003 στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και στην ΥΑΣ, Υπηρεσία αντιμετώπισης των αναγκών από σεισμούς και θεομηνίες, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών) που ανανεώνονταν ετήσιες.
Στο τέλος της θητείας της προηγούμενης Κυβέρνησης και συγκεκριμένα τέλος Δεκεμβρίου 2003, ψηφίσθηκε ο Ν.3212 περί πολεοδομικών διατάξεων όπου προστέθηκε το άρθρο 20 για σύσταση 900 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την ΓΓΔΕ του Υπουργείου.
Τα κριτήρια κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων καθορίστηκαν με την με αρ. 315/8-1-2004 απόφαση της πρώην Υπουργού κ. Παπανδρέου και είναι φωτογραφικές διατάξεις για την επιλεκτική μοριοδότηση όσων υπηρετούν ήδη στο Υπουργείο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την διαδικασία του Ν. 2190/94.
Ο διαγωνισμός λόγω περιορισμένου χρόνου δεν πραγματοποιήθηκε πριν τις εκλογές.
Εμείς, με την ευαισθησία που διακρίνει την Κυβέρνησή μας και τηρώντας τις υποσχέσεις μας για τη λύση του προβλήματος των συμβασιούχων; προχωρήσαμε τις διαδικασίες και ήδη ο διαγωνισμός είναι στο στάδιο υποβολής και εξέτασης ενστάσεων.
Για τους εποπτευόμενους Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής:
- Σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΕΟ Α.Ε» κατά τη διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου 330 ατόμων τον Ιούλιο του 2002, όσες ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης υποβλήθηκαν, απερρίφθησαν από τον ΑΣΕΠ ως αβάσιμες.
- Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από το 1994 μέχρι το τέλος του 2003 τοποθετήθηκαν επιπλέον των προσλήψεων που έγιναν μέσω ΑΣΕΠ βάσει του Ν.2190/94, διακόσια ογδόντα πέντε άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι κλπ. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει του Ν.1648/86.
Βάσει του άρθρου 34 του Ν.2725/99 δύο αθλητές υψηλών επιδόσεων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2266/94 -όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν.2349/95 και 2839/2000- τέσσερα άτομα ως τέκνα ή σύζυγοι θανόντων εν υπηρεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Βάσει των διατάξεων του Ν.1568/85 με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, πέντε τεχνικοί ασφαλείας, δύο ιατροί εργασίας και ένα επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός για τη σύσταση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης ΕΥΔΑΠ (ΕΣΥΠΠ).
Με την υπ'αρ.8936/11.5.94 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και για ανθρωπιστικού λόγους επαναπροσλήφθηκε ένας Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος είχε παραιτηθεί από την Εταιρεία το 1987.
- Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχουν μετατραπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2266/94 (άρθρα 10 και 11) και 2839/2000 (άρθρο 17), σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου απασχολουμένων στο ΤΕΕ, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων. Ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά των διαδικασιών αυτών.
Πρόσληψη που να αφορά καταστρατήγηση του Ν. 2190/94 δεν έχει πραγματοποιηθεί από το ΤΕΕ.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
3. Στην με αριθμό 1416/14-6-04 ερώτηση της Βουλευτού κ. Μαρίας Δαμανάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 352Β/1-7-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι τα ζητήματα της διενέργειας δειγματοληψιών και της εργαστηριακής ανίχνευσης για τον έλεγχο του ποσοστού της τυχαίας πρόσμιξης τροποποιημένου γενετικού υλικού, το οποίο έχει κατασκευασθεί με τις μεθόδους της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, στο πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για συμβατικές καλλιέργειες είναι αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
4. Στην με αριθμό 1569/18-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κύριων Λιάνας Κανέλλη και Γιάννη Πατσιλινάλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 721/30-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Τουρισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Το περιεχόμενο της είναι εκτός του πλαισίου της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Πάντως, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά έστω και γενικότερα τον τουρισμό, σας τονίζουμε ότι σε αντίθεση με την αδράνεια και αναποτελεσματικότητα που χαρακτήριζε την τουριστική πολιτική στο παρελθόν, το Υπουργείο μας θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης αλλά και λύσεις βιώσιμες που θα στηρίζονται σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ»
5. Στην με αριθμό 1486/15-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 722/30-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Τουρισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Αναφορικά με την παραπάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Ματζαπετάκη , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το περιεχόμενό της είναι εκτός πλαισίου της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Πάντως, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά γενικότερα τον τουρισμό, σας τονίζουμε ότι σε αντίθεση με την αδράνεια που χαρακτήριζε την τουριστική πολιτική στο παρελθόν, το Υπουργείο μας θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης αλλά και λύσεις.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ»
6. Στην με αριθμό 1536/17-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Υ/1Α/20/1-7-04 έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, σας γνωστοποιούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας, τα εξής:
Η ΕΡΤ - Α Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή ραδιοτηλεοπτική κάλυψη -με τα προγράμματά της- όλης της Επικράτειας.
Στο πλαίσιο αυτό οι ενέργειες της ΕΡΤ - ΑΕ. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως προς την τηλεοπτική κάλυψη της περιοχής της Ελούντας, αναλύονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/530/24.6.04 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της, που μας διαβίβασε ο Πρόεδρος Δ. Σ. – Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, το οποίο και επισυνάπτεται.
Ο Υπουργός
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
7. Στις με αριθμό 1386/9-6-04, 1455/15-6-04 και 1388/18.6.04 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Μιχάλη Καρχιμάκη και Απόστολου Φωτιάδη, δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-620/29-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση των ερωτήσεων με αριθμ. πρωτ. 1386/09-06-04, 1455/15-06-04, και 1388/18-06-04 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. Κ. Μιχ. Καρχιμάκης και Απόστολος Φωτιάδης αντίστοιχα, σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ / Δ13/Α/24993 971/21-06-04 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
1. Το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών και η ΥΠΑ, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού 2408/92, προχώρησαν στην εφαρμογή Προγραμμάτων «επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας» σε συγκεκριμένες γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας και, μεταξύ αυτών, στις γραμμές Άκτιο - Σητεία και Αλεξανδρούπολη - Σητεία.
2. Οι απαιτήσεις για τις εν λόγω υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C 164 της 10ης lουλίου 2002), εξακολουθούν να ισχύουν και ουδέποτε καταργήθηκαν.
3. Για τις συγκεκριμένες γραμμές έχει προκηρυχθεί Διαγωνισμός, για την περίοδο 2ο εξάμηνο 2004 έως 2007 ο οποίος ευρίσκεται σε εξέλιξη - τα δε αποτελέσματά του αναμένονται εντός των προσεχών ημερών.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να υπάρξει αδιάλειπτη συνέχεια στην λειτουργία των γραμμών αυτών.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ»
8. Στην με αριθμό 1487/15-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-634/29-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ερώτησης με αριθμ. πρωτ. 1487 / 15-06-04 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Στ. Ματζαπετάκης, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ.: 06/ 23-06-04 έγγραφο των Ολυμπιακών Αερογραμμών, με το συνημμένο του.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
9. Στην με αριθμό 14311/14-6-04 ερώτηση της Βουλευτού κ. Θεοδώρας Τζακρή δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ. 900α/4104/7266/23-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 1431/14-06-2004 ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζακρή, με θέμα την προαγωγή των Ανθυπασπιστών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2β του ΝΔ 445/74, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1375/83, σας γνωρίζουμε ότι η νέα Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εξετάζει το θέμα με σκοπό την εφαρμογή του νόμου, ως επιβάλει η αρχή της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.
Η πλήρης συμμόρφωση του ΥΠΕΘΑ προς τις ρυθμίσεις του νόμου και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων αποτελούν δέσμευση της νέας Πολιτικής Ηγεσίας.
Ο Υπουργός
ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
10. Στην με αριθμό 1439/15-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικόλαου Κορτσάρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ./Κ.Ε./133/2-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αρ. πρ. 1439/15-6-2004 ερώτησης του Βουλευτή κ. Νικόλαου Κορτσάρη, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Ο συγκεκριμένος ναός δεν αποτελεί κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως εκ τούτου δεν προστατεύεται από τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου. Είναι μέσα στον προγραμματισμό της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η πραγματοποίηση αυτοψίας από αρχαιολόγο προκειμένου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση τόσο του κτίσματος όσο και του ενδεχόμενου σωζόμενου γραπτού και ξυλόγλυπτου διακόσμου.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
11. Στην με αριθμό 1496/16-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλο δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΤΚΕ/Φ2/14831 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αριθμό 1496/16-6-04 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, σας στέλνουμε συνημμένα το με Αρ. Πρωτ. 19640/29-6-04 έγγραφο του ΑΣΕΠ.
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
12. Στην με αριθμό 1552/18-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Μιχάλη Καρχιμάκη, Κων/νου Σπηλιόπουλου και Θάνου Μωραϊτη, δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ900α/4112/7284 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 1552/18-06-04 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, Κώστας Σπηλιόπουλος και Θάνος Μωραΐτης με θέμα την αντικατάσταση του Διοικητού της 117 Π.Μ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η αντικατάσταση του Διοικητού της 117 ΠΜ [Σμχου (Ι) Γεωργίου Κοτσιλίμπα] έγινε για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους, στα πλαίσια εναλλαγής καθηκόντων των Αξ/κών κατά τη σταδιοδρομική τους εξέλιξη, καθόσον στις 9-8-04 που μετατίθεται στο ΓΕΑ συμπληρώνει είκοσι οκτώ (28) μήνες χρόνο διοίκησης σε καθήκοντα Υποδιοικητού και Διοικητού, έναντι ενός (1) έτους που είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για το βαθμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2439/96.
Ο Υπουργός
ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
13. Στην με αριθμό 1613/21-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ900α/4119/7291/29-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 1613/21-06-04 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στυλιανός Ματζαπετάκης με θέμα την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων φωτισμού στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Την παρούσα χρονική περίοδο, η ΠΑ, ενόψει της ένταξης ορισμένων νέων τύπων Α/Φ στη δύναμή της, έχει ως προτεραιότητα την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Πολεμικών Αεροδρομίων της 110 ΠΜ, της 114 ΠΜ, της 115 ΠΜ και της 116 ΠΜ.
Η συνολική αναβάθμιση του Α/Δ Τυμπακίου επίκειται σε επόμενο πρόγραμμα έργων της ΠΑ και οι υφιστάμενες υποδομές σε θέματα ασφαλείας πτήσεων και σημάνσεως θα αναβαθμιστούν, ώστε το Α/Δ να καταστεί σύγχρονο και να ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις.
Ο Υπουργός
ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
14. Στην με αριθμό 1425/11-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Μπούρα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ.ΚΕ/115/2-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αρ. πρ. 1425/11-6-2004 ερώτησης του Βουλευτή κ. Θ. Μπούρα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Στην περιοχή των Εννέα Πύργων δυτικά του οικισμού των Καλυβίων Αττικής, όπου εντοπίζονται οι σημαντικοί κηρυγμένοι βυζαντινοί ναοί της Παναγιάς Μεσοσπορίτισσας και του Αγίου Πέτρου καθώς και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα υπάρχει αρχαιολογικός χώρος κηρυγμένος από την 1η ΕΒΑ με ΦΕΚ. Ακολούθησε από πλευράς του ΥΠΕΧΩΔΕ η ένταξη του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου σε ζώνη β1 απολύτου προστασίας βάση σχετικού διατάγματος στην οποία απαγορεύεται παντελώς η δόμηση. Κατά συνέπεια το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Καλυβίων η 1η ΕΒΑ εξετάζει το θέμα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να προσδιορισθούν οι μεγάλες ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στον αρχαιολογικό χώρο και ακολούθως να υπάρχουν ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
15. Στην με αριθμό 695/12-5-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλειου Χρύση δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 736/5-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Τουρισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Αναφορικά με την παραπάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Χρύση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, το αδίκημα της άγρας πελατών (όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2160/93 και παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2636/98) πληροί την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται από αυτήν. Το Υπουργείο μας συνεργάζεται με το συνερωτώμενο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι και το αποκλειστικά αρμόδιο για οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία ούτως ώστε:
Α) να μετατραπεί το αδίκημα από πταίσμα σε πλημμέλημα και
Β) να στοιχειοθετείται το αδίκημα είτε με την παρότρυνση, είτε με την παρενόχληση προσώπων ή ομάδας προσώπων και όχι με την αθροιστική συνδρομή και των δύο προϋποθέσεων (όπως ισχύει σήμερα).
Το Υπουργείο μας έχει αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έγγραφα και συνεργάζεται με αυτό, προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης για την ποινική αντιμετώπιση του προβλήματος της άγρας πελατών.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ»
16. Στην με αριθμό 1320/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σγουρίδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ 900α/4096/7258/17-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1320/04-06-2004 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης με θέμα τις προσλήψεις στο ΥΠΕΘΑ και τους εποπτευόμενους οργανισμούς του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ (μόνιμο-εποχιακό) προσλαμβάνεται αποκλειστικά μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/94. Το ΑΣΕΠ εκδίδει τις σχετικές προκηρύξεις, δέχεται αιτήσεις υποψηφίων, καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες, εκδικάζει τις τυχόν ενστάσεις και τέλος διαβιβάζει στο ΥΠΕΘΑ τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων προκειμένου να προχωρήσει η ονομαστική απόφαση πρόσληψής τους.
2. Αναφορικά με τις προσλήψεις ένστολου προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 2190/94, οι στρατιωτικοί εξαιρούνται από τις διατάξεις περί προσλήψεων στο Δημόσιο. Όσον αφορά τις προσλήψεις των ΕΠ.ΟΠ οι οποίες διέπονται από το Ν. 2936/01 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3036/02, η μοριοδότησή τους γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 292/01, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 6/03 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία παρέκκλιση.
Οι μόνες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ που δεν ελέγχονται από το ΑΣΕΠ είναι οι προσλήψεις σύμφωνα με τις ευεργετικές συνδυασμένες διατάξεις των Ν.1911/90, 1947/91, 2109/92 και 2266/94 και αφορούν διορισμούς συζύγων, τέκνων, αδελφών και γονέων αξκών, μονίμων υπαξκών, οπλιτών και πολιτικών υπαλλήλων του ΥΕΘΑ που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
Σε κάθε περίπτωση η νέα Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ διασφαλίζει την εφαρμογή του ως άνω Νόμου και δεν θα επιτρέψει καμία καταστρατήγησή του, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.
Ο Υπουργός
ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
17. Στην με αριθμό 1408/10-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Άγγελου Τζέκη και Γεωργίου Χουρμουζιάδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 282/5-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Aπαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Α. Τζέκης και Γ. Χουρμουζιάδης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι εκτάσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ερώτηση αφορούν αγρούς που δασώθηκαν. Το όλο θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί μετά από βελτίωση των σχετικών ρυθμίσεων του ν.3208/03, που, όμως παρουσιάζει δυσλειτουργίες και κενά.
Ο Υφυπουργός
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
18. Στην με αριθμό 1413/10-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 26/28-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της από 10/06/2004 ερώτησης του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη, σας επισυνάπτουμε την υπ' αριθμ. 184/25-06-2004 έγγραφη απάντηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. επί του θέματος (β' σχετικό).
Τονίζουμε και πάλι ότι βασική πολιτική της νέας κυβέρνησης είναι η καταπολέμηση του τζόγου και η προστασία των ανηλίκων, όμως η μέχρι τώρα εφαρμογή του παιχνιδιού «ΚΙΝΟ» δεν αποτελεί παρά εκτέλεση συμβατικής υποχρεώσεως της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., που ανελήφθη από την Εταιρεία επί κυβερνήσεως του κόμματος του ερωτώντος Βουλευτή .
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
19. Στην με αριθμό 1404/10-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Λιάνας Κανέλλη και Αντωνίου Σκυλάκου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ./Κ.Ε./125/2-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αρ. πρ. 1404/10-6-2004 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Λ. Κανέλλη και κ. Α. Σκυλάκου σχετικά με τα μέτρα για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ολυμπιείου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όλες οι εργασίες γίνονται κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σε εφαρμογή της «Μελέτης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004».Οι εργασίες τελούνται υπό την επίβλεψη της Γ΄ ΕΠΚΑ.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
20. Στην με αριθμό 1371/9-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Θάνου Μωραίτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ./Κ.Ε./121/2-7-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αρ.πρ. 1371/9-6-2004 ερώτησης του Βουλευτή κ. Θ.Μωραϊτη, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Το κτήριο που θεωρείται ως Βουλευτήριο και βρίσκεται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς εντός του Ιερού του Απόλλωνος Θέρμου δεν έχει ακόμη ερευνηθεί και γι' αυτό η ταύτισή του δεν είναι ασφαλής. Με την έναρξη των ανασκαφών στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν γίνει απλώς καθαρισμοί χωρίς όμως να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Το θέμα του Δήμου Θέρμου για τη θεσμοθέτηση Κοινοβουλευτικών Συμποσίων δεν έχει ουσιαστικά υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με το Αρχαιολογικό Νόμο.
2. Στον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου γίνονται εργασίες ανάπλασης ενταγμένες στο Γ΄ ΚΠΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η μελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, η οποία εκπονήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, έχει εγκριθεί και οι εργασίες εφαρμογής της προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
21. Στην με αριθμό 1503/16-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κων/νου Καίσερλη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 57142/ΙΗ/30-6-04 έγγραφο από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Aπαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1503/16-6-2004 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κώστας Καίσερλης σχετικά με την ίδρυση Σχολής Ιατρικών Επιστημών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υποβάλει την πρότασή του για την ίδρυση Τμήματος Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Τεχνολογίας με έδρα την Κω, η οποία μελετάται από το ΥΠΕΠΘ.
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ»
22. Στην με αριθμό 1414/10.6.04 ερώτηση της Βουλευτού κ. Έλσας Παπαδημητρίου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7977/5.7.04 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην αριθμ. 414/2004 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Έλσα Παπαδημητρίου, σχετικά με τη μερική απασχόληση στο δημόσιο τομέα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1) Στο νόμο για τη «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ», που πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με τον οποίο αναμορφώνεται το υφιστάμενο καθεστώς μερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, ευεργετούνται οι παρακάτω κοινωνικές ομάδες:
α) Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτής σε ποσοστό 30%.
β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους σε ποσοστό 20%.
γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών, σε ποσοστό 20%.
δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό 10%.
ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων σε ποσοστό 10%.
2) Ως προς τα υπόλοιπα ερωτήματα, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προς το οποίο κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
23. Στην με αριθμό 1138/27.5.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Απόστολου Φωτιάδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 34331/30.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σχετικά με την έναρξη εργασιών στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δικαίων, στα πλαίσια του προγράμματος «Διαμόρφωση Αυλών Σχολικών Κτιρίων», σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα ανασυγκροτήθηκε στο ΥΠΕΣΔΔΑ η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, η οποία συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ομαλή συνέχιση των έργων.
Ο Υφυπουργός
Α. ΝΑΚΟΣ»
24. Στις με αριθμό 958/24.5.04, 1442/15.6.04 και 1466/15.6.04 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Αλέξανδρου Αλαβάνου, Ευσταθίου Κουτμερίδη και Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 306/30.6.04 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. A. Aλαβάνος, Σ. Κουτμερίδης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Ο ΕΛ.Γ.Α. διενεργεί προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/94. Ειδικότερα για μεν την , αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου, δηλαδή γίνεται ανακοίνωση που καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης, για δε την αντιμετώπισή των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από εξαιρετικά εκτεταμένες και απρόβλεπτες καταστροφικές ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, εφαρμόζεται το άρθρο 20 τoυ ίδιου νόμου, από τις διατάξεις του οποίου δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εφαρμογής, του άρθρου 20 του ν. 2190/94 ο έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. περιορίζεται μόνο στη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού που θέτει το άρθρο αυτό, δηλαδή στο είδος των αναγκών και κατά πόσο αυτές είναι επείγουσες και απρόβλεπτες και στη διάρκεια της απασχόλησης.
Η υπαγωγή των προσλήψεων στη διαδικασία του άρθρου 20 του νόμου 2190/94, κατ' εξαίρεση της συνήθους διαδικασίας του άρθρου 21 του ίδιου νόμου για την εφαρμογή της οποίας θα απαιτείτο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, είναι αναγκαίο επακόλουθο της προσπάθειας για .έγκαιρη πραγματοποίηση των σταδίων του έργου. εκτίμησης των εκτεταμένων ζημιών και της καταβολής των αποζημιώσεων.
Επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. -διενεργεί προσλήψεις προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, τηρώντας απαρέγκλίτα τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1190/94, σύμφωνα με το οποίο οι φορείς που αντιμετωπίζουν τέτοιoυ είδους ανάγκες πρέπει να διευκολύνονται λειτουργικά; ώστε να μπορούν να προσλαμβάνουν άμεσα το αναγκαίο προσωπικό, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες του άρθρου 21 του ν. 2190/94. Πρέπει ακόμη να -τονισθεί ότι, με σκοπό πάντοτε την προστασία του αληθινού συμφέροντος του ΕΛ.Γ.Α., επιχειρείται η παράλληλη πρόσληψη έμπειρου και μη προσωπικού, προκειμένου να - διαφυλαχθεί. τόσο η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού αλλά και η διεύρυνση του αριθμού του έμπειρου προσωπικού, το οποίο θα είναι στη διάθεση του ΕΛ.Γ.Α. στο μέλλον για την κάλυψη των αναγκών του.
2. Όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης των 600 εποχικών γεωπόνων που αποφάσισε η νέα Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 και που έχει-εγκριθεί με την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.6/7624/22-4-2004 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 55/1998 Π.Υ.Σ., βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου των 2.000 περίπου αιτήσεων . των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν βάσει της υπ’ αριθμ. 8966/12-5-2004 Ανακοίνωσης Πρόσληψης και η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις αρχές Ιουλίου 2004.
Πρέπει τέλος να διευκρινισθεί ότι ο ΕΛ.Γ.Α. ποτέ δεν προβαίνει σε «ανανεώσεις συμβάσεων», οι οποίες απαγορεύονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου. 21 του ν.. 2190/94, αλλά διενεργεί νέες προσλήψεις σύμφωνα με την εκάστοτε ακολουθούμενη διαδικασία και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Έλληνα αγρότη.
Ο Υπουργός
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
25. Στην με αριθμό 1518/16.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Πέτρου Κατσιλιέρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 309/30-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Κατσιλιέρης, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Για τη περίοδο 2002-2003 σε όσους παραγωγούς δεν έχει καταβληθεί το 100% της ενίσχυσης διότι εμπίπτουν σε κάποιο από τα καθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις υπ' αριθμ. 271063/9-10-2003 και 282653/4-12-2003, δόθηκε το δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με την αριθμ. 216796/12-1-2004 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί καθορισμού διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων για τον προσδιορισμό των αποδεκτών προς ενίσχυση ποσοτήτων ελαιολάδου ελαιοκομικής περιόδου 2002-2003», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επειδή το ισχύον σύστημα Υπουργικών Αποφάσεων καθόριζε μεγάλο αριθμό κριτηρίων που έπρεπε να εξεταστούν, προκειμένου να καθοριστούν οι αποδεκτές προς πληρωμή ποσότητες ελαιολάδου, προέκυψε μεγάλος αριθμός ενιστάμενων παραγωγών.
Ήδη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεκπεραίωση του ελέγχου των ενστάσεων και εκτιμάται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου.
2.'Οσον αφορά την πληρωμή των παραγωγών οι αντίστοιχες πιστώσεις στην προκαταβολή είχαν εξαντληθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα πληρωμών μέσα από το ισχύον πλαίσιο.
Ανελήφθη ως εκ τούτου πρωτοβουλία από το Υπουργείο, άτοκης ταμειακής βραχυπρόθεσμης διευκόλυνσης μέσω της ΑΤΕ. Οι προϋποθέσεις για την ταμειακή αυτή διευκόλυνση προσδιορίστηκαν από την αναγκαιότητα αφενός μεν να εξασφαλιστεί η επιστροφή των πιστωθέντων ποσών στην ΑΤΕ μετά την ολοκλήρωση. της διαδικασίας πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πληρωθούν οι παραγωγοί δύο φορές την δικαιούμενη ενίσχυση.
Σημειώνεται ότι στη Διαχειριστική Επιτροπή Λιπαρών Ουσιών στις 25-6-2004 καθορίστηκε η πραγματική παραγωγή ελαιολάδου για την περίοδο 2002-2003 καθώς και το ενιαίο ποσό της ενίσχυσης προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο της ενίσχυσης στους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς.
Ο Υπουργός
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 256/9-9-2004 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Χρήστου Πρωτόπαπα προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την καθυστέρηση της διαδικασίας κλήρωσης των κατοικιών του «Ολυμπιακού Χωριού» κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Είναι γνωστή η καθυστέρηση της Κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΕΚ στη διαδικασία κλήρωσης των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού. Έχουμε επισημάνει επίσης την πλήρη αδράνεια των αρμοδίων και στο θέμα της αξιοποίησης της έκτασης που κατά τους Αγώνες χρησιμοποιήθηκε ως Διεθνής Ζώνη.
Επιπλέον, παρά τα ρητώς οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και παρ΄ ότι το κόστος του οικισμού έμεινε απόλυτα μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και της σύμβασης, η διοίκηση του ΟΕΚ επιχειρεί να κοστολογήσει το τετραγωνικό μέτρο της κάθε κατοικίας σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο. Επιχειρεί προφανώς να «φορτώσει» στους εργαζόμενους το κόστος της «ολυμπιακής προσαρμογής», για το οποίο, όμως, έχει επιδοτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με το ποσόν των 60 εκατομμυρίων ευρώ.
Επειδή το όλο θέμα αφορά πολλές χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων που περιμένουν με τους θετικούς όρους του ΟΕΚ να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι,
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κλήρωση των κατοικιών μεταξύ των δικαιούχων; Θα προωθηθούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση της «διεθνούς ζώνης» και την ένταξη του οικισμού στον ευρύτερο ιστό του Δήμου Αχαρνών;
2. Θα δοθούν οι σχετικές εντολές στη διοίκηση του ΟΕΚ, ώστε να μην επιβαρυνθεί αναιτιολόγητα και απαράδεκτα ο δικαιούχος εργαζόμενος;»
Ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος έχει το λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο χωριό μου λένε: «Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας». Έχουμε, κύριε Πρωτόπαπα, διαφορετική πολιτική οπτική γωνία, για να μη σας εγκαλέσω και για κομματικό και πολιτικό στραβισμό.
Κάνετε την επίκαιρη ερώτηση σήμερα και ρωτάτε το Υπουργείο πότε θα γίνει η κλήρωση των κατοικιών στο Ολυμπιακό Χωριό και μας λέτε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ενημερώνω λέγοντας τα εξής: Θα πρέπει να ξέρετε από τις εφημερίδες ότι 9 με 10 Οκτωβρίου –έχει οριστεί ημερομηνία αμετάκλητη- το Σαββατοκύριακο, θα γίνει η κλήρωση των δικαιούχων των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού.
Για να μην πάμε στα προηγούμενα –να, ο πολιτικός, κομματικός «στραβισμός»- κληρώσατε εργατικές κατοικίες στα Γιάννενα, στις Φέρες, στην Ξάνθη, στο Διδυμότειχο και πού αλλού και ακόμα δεν έχουν μπει μέσα. Κληρώνατε «άρτον και θεάματα», αλλά οι δικαιούχοι ακόμα απ΄έξω. Και αυτό το μήνα έχουμε ένα πρόγραμμα που θα σας το δώσω, ότι παραδίνουμε αυτές τις κατοικίες. Άρα, λοιπόν, για την παράδοση προς τι ο λόγος; Είναι 9-10 Οκτωβρίου.
Πάμε, όμως, στο δεύτερο θέμα. Εδώ και αν είναι εκ των ουκ άνευ. Λέτε τι θα γίνει με την ουδέτερη ζώνη. Ωραία, κάνατε σπίτια και δεν ξέρατε το αυτονόητο; Ότι αυτός ο πρότυπος οικισμός, που πραγματικά με τους ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί πρότυπο στην οικουμένη, θέλει και μαγαζιά, κύριε Πρωτόπαπα! Την εμπορική ζώνη δεν την κάνατε ποτέ. Τώρα έρχεστε και μας λέτε τι θα γίνει! Ε, βέβαια! Τώρα είναι αργά, κύριε Πρωτόπαπα, για κροκοδείλια δάκρυα.
Πράγματι εμείς έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μαθηματικό τύπο που καταργείται και προκηρύσσουμε διεθνή διαγωνισμό με διαφάνεια με το νέο νομοσχέδιο, για να δώσουμε το εμπορικό τμήμα. Πώς θα μείνουν οι οικογένειες, κύριε Πρωτόπαπα, χωρίς ένα φαρμακείο, χωρίς ένα μπακάλικο; Αυτά δεν τα είχατε σκεφτεί. Ήταν άλλου παπά ευαγγέλιο!
Το τρίτο, όμως, θέμα είναι και υποκριτικό και ειλικρινά σας λέω ότι λυπάμαι, κύριε Πρωτόπαπα. Μιλάτε για το κόστος κατασκευής; Είναι 1510 ευρώ, κύριε συνάδελφε, χωρίς το οικόπεδο. Στοιχίζει 1510 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στον εργαζόμενο με όλες τις δαπάνες-έργα και ημέρες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 1510 ευρώ. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε για την τιμή; Εσείς δεν τα υπογράψατε;
Και, όμως, το Υπουργείο Απασχόλησης ξέρει καλά και δεν επιτρέπει σε κανένα να μονοπωλεί το δικαίωμα υπέρ των εργαζομένων, γιατί όλοι έχουμε αυτό το αίσθημα, το δίκιο του εργάτη. Όλοι! Και κανείς δεν το μονοπωλεί. Αυτή η Κυβέρνηση πήρε μια μεγάλη απόφαση και είπε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το κόστος για τον εργαζόμενο τα 850 ευρώ ως οροφή.
Από εκεί και πέρα, κάνουμε προσπάθειες, κύριε συνάδελφε, να μειώσουμε ακόμα περαιτέρω το κόστος, ένα κόστος που εσείς δημιουργήσατε. Λέμε, λοιπόν, ότι με τον εμπορικό ιστό σε μια υπερτοπική αγορά που σκεφτόμαστε να φτιάξουμε στους πρόποδες των Θρακομακεδόνων, με τη διαδικασία είτε της αντιπαροχής –που θα κληθείτε να συμφωνήσετε- είτε με οποιασδήποτε άλλη το κόστος των εμπορικών καταστημάτων θα μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος αυτού του αδύναμου κοινωνικά και οικονομικά εργαζόμενου.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, κύριε Πρωτόπαπα, χρειάζεται λιγάκι προσοχή, όταν εγκαλούμε μια Κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον προσπαθεί, παλεύει και αγωνίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ο κύριος Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίρω διότι πράγματι «άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας», με τη διαφορά ότι η κουκουβάγια μπορεί και διαβάζει και στο σκοτάδι, ενώ φαίνεται ότι εσείς δεν διαβάζετε ούτε στο φως ούτε στο σκοτάδι. Χαίρω διότι κάναμε την ερώτηση, ανεξάρτητα αν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και μετά σπεύσατε και να ορίσετε την ημερομηνία της κλήρωσης αλλά και να κατεβάσετε την τιμή από το ποσό των 1510 ευρώ κατά τετραγωνικό μέτρο που πρότεινε ο Διοικητής -ο διορισμένος από εσάς- του ΟΕΚ. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω και το σχετικό χαρτί. Χαίρω, όμως, γιατί αυτό είναι υπέρ του εργαζόμενου και η ερώτησή μας λειτούργησε πολύ πριν έλθει για να συζητηθεί μέσα στο Κοινοβούλιο.
Επιτρέψτε, μου, όμως κάποιες παρατηρήσεις και για το Χωριό και μετά θα πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ο συμβατικός προϋπολογισμός του Ολυμπιακού Χωριού τηρήθηκε στο έπακρο και μάλιστα το τελικό κόστος του Ολυμπιακού Χωριού ήταν και ελαφρώς κατώτερο –και υπάρχουν τα έγγραφα του ΟΕΚ και του Ολυμπιακού Χωριού- από εκείνο που συμβατικά είχε προβλεφθεί.
Θα έπρεπε να το ξέρετε αυτό, κύριε Υπουργέ και θα έπρεπε να ξέρετε ότι το ποσό των 60.000.000 ευρώ, που επικαλείται ο Διοικητής του Ολυμπιακού Χωριού ως επιπλέον, είναι ποσό που διατέθηκε για τις ολυμπιακές προσαρμογές, για το οποίο επιδοτήθηκε ειδικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τα έχει βάλει τα χρήματα στο ταμείο του ΟΕΚ από άλλο φορέα ειδικά για το επιπλέον κόστος της ολυμπιακής προσαρμογής.
Το πήγατε 850 τελικά υπό την πίεσή μας. Έχετε τη δυνατότητα να το πάτε και παρακάτω. Και το ξέρετε ότι το ζητάει η ΓΣΕΕ και ότι έχετε τη δυνατότητα, αν το θέλετε, να το πάτε και παρακάτω, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κανονισμό του ΟΕΚ. Εάν δεν γνωρίζετε το εδάφιο, ευχαρίστως να σας το πω.
Επιτρέψτε μου, όμως, με την ευκαιρία αυτή πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ για μία στιγμή στις προχθεσινές εξαγγελίες σας. Δεν υποβαθμίζω τίποτα. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για πακέτα τσιγάρα ούτε για ψίχουλα. Ό,τι είναι για τον εργαζόμενο, είναι καλό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι τα επιτόκια για την περίπτωση της διπλής επιδότησης, σύμφωνα με φυλλάδιο του ΟΕΚ, που ο κ. Παναγιωτόπουλος ο ίδιος προλογίζει, ήταν από 0% έως 2,4%, δηλαδή πολύ παρακάτω από το 3%, το οποίο είπατε στο δελτίο Τύπου σας.
Θέλω επίσης να σας πω ότι το επιτόκιο για τον εργαζόμενο με τρία παιδιά επιδοτείτο κατά 96%. Το πήγατε 100% -καλώς το πήγατε- αλλά να αναγνωρίσουμε τι προσφέρει στον εργαζόμενο; Προσφέρει 4 με 4,5 ευρώ το μήνα.
Αυτό είναι το μεγάλο μέτρο, το οποίο ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εξήγγειλαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να βάζουμε τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, στην πραγματική τους διάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Τώρα, το τι είναι διάσταση –άλλο η μία, η ηλεκτρονική διάσταση κι άλλο είναι η διάσταση του αραμπά- είναι ένα θέμα που χρειάζεται πολλή ανάλυση.
Κύριε Πρωτόπαπα, σας είπα να είστε πιο προσεκτικός. Έχω ανακοίνωση της ΓΣΕΕ στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου επί λέξει στα πρακτικά λέει ότι η ΓΣΕΕ του κ. Πολυζωγόπουλου εκτιμά ότι το κόστος δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 1.100 ευρώ. Αυτό ήταν το αιτούμενο της ΓΣΕΕ. Μετά την ανακοίνωση τη δική μας και πολύ καιρό πριν από τη δική σας επίκαιρη πήγε στα 850 ευρώ, λόγω της ευαισθησίας μας κι έρχεστε τώρα να κάνετε σπέκουλα και να μας λέτε να πάει ακόμα περισσότερο. Αν τ’ αφήναμε στη δική σας λογική και διαδικασία, θα πηγαίναμε κατά τη ΓΣΕΕ στα 1.100 ευρώ και κατά τη δική σας εκτίμηση στα 1.510 ευρώ, τη σοσιαλιστική εκτίμηση.
Όμως θέλω να σας πω το εξής: Το πραγματικό κόστος, τα 60.000.000 ευρώ, κύριε Πρωτόπαπα, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δεν προσμετρώνται στην εκτίμηση του ΟΕΚ. Ο ΟΕΚ χάλασε 254.566.192 ευρώ, δηλαδή 86,7 δισεκατομμύρια δραχμές και για τα 2.282 τετραγωνικά μέτρα που είναι εκεί, το κόστος μόνο της οικοδομής έρχεται ακριβώς στα 1.130 ευρώ συν τους περιβάλλοντες χώρους, περίφραξη ενός δισεκατομμυρίου και πράσινο εννιά δισεκατομμύρια.
Θα έλθει η ώρα του ελέγχου των δαπανών και τότε θα δούμε για τις υπερβάσεις και εύχομαι -γι’ αυτά που γράφονται στη Βουλή- να μη μετανιώσετε αύριο. Ένα σας λέω μόνο: Το Ολυμπιακό Χωριό είναι μία ιστορία όλων. Είναι μία ιστορία που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, περατώθηκε από εμάς και ως κόρη οφθαλμού θα το διαφυλάξουμε. Να συζητήσουμε μαζί, να κάνουμε το υπερτοπικό κέντρο, την υπερτοπική αγορά και να γίνει μία πόλη αυτόνομη, μία πόλη η οποία πραγματικά θα είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα και οδηγός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Προχωρούμε στην τρίτη επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 257/9-9-2004 του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με την πρόωρη διακοπή δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ακτοπλοϊκές εταιρείες προτίθενται εντός των προσεχών ημερών να διακόψουν πρόωρα δρομολόγια πλοίων τους και προωθούν συγχρόνως την απόλυση ναυτικών με τη μέθοδο της «αμοιβαίας συναίνεσης».
Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο πέρα από τις αυτονόητες συνέπειες για το επιβατικό κοινό και την εξυπηρέτηση των νήσων, τίθεται το ζήτημα της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών, όπως αυτά προβλέπονται από το Ναυτικό Δίκαιο, την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας και την εν γένει κείμενη νομοθεσία.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ανατροπή της πρόωρης διακοπής δρομολογίων που προωθούν ακτοπλοϊκές εταιρείες και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών;»
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να κατανοήσω από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Είναι, όμως, σήμερα μία ευκαιρία να δηλώσω με σαφήνεια στη Βουλή ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και με βάση την κείμενη διαδικασία δεν μπορεί να γίνει.
Επίσης θέλω να πω στη Βουλή και στο συνάδελφο κ. Κουβέλη που κατέθεσε αυτή την ερώτηση, ότι σε τακτικές δρομολογήσεις, τα πλοία της ακτοπλοΐας υποχρεούνται να ταξιδεύουν χωρίς διακοπή μέχρι 31 Οκτωβρίου του κάθε έτους. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν γίνονται αυτά τα δρομολόγια, είναι λόγω βλάβης ή λόγω έκτακτης επιθεώρησης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε έκτακτα δε δρομολόγια, τα πλοία υποχρεούνται να ταξιδεύουν για το χρόνο για τον οποίο έχει οριστεί και έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να γίνεται αυτή η συγκεκριμένη δρομολόγηση.
Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο, είναι αυστηρές και θα επιβληθούν προς κάθε κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ χαίρομαι για την κατηγορηματικότητα με την οποία ο κύριος Υπουργός διαψεύδει πληροφορίες –υπαρκτές, θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Υπουργέ- αναφορικά με το ενδεχόμενο της πρόωρης διακοπής δρομολογίων από κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και θα έλεγα ότι είναι υπαρκτές αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μάλιστα κίνησαν και το ενδιαφέρον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτικών, η οποία έσπευσε να δημοσιοποιήσει το γεγονός, ακριβώς διότι ήθελε να προστατεύσει τα συμφέροντα και των εργαζομένων ναυτικών και –προφανώς- και του επιβατικού κοινού, αλλά να προστατεύσει και το μεγάλο ζήτημα της εξυπηρέτησης των ελληνικών νησιών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί στοιχείο εν στενή εννοία της επίκαιρης ερωτήσεως που έχω καταθέσει, συναφώς, όμως, θα σας έλεγα, μετά την κατηγορηματική διάψευση που κάνετε –και εγώ χαίρομαι γι’ αυτήν- ότι υπάρχει ένα θέμα λειτουργίας αυτών των πλοίων, αναβάθμισης αυτών των πλοίων, διότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πολλά απ’ αυτά εμφανίζουν μία απαράδεκτη εικόνα, προσβλητική του επιβατικού κοινού και βεβαίως το αρμόδιο Υπουργείο, εσείς, έχετε υποχρέωση να παρέμβετε και να δρομολογήσετε διαδικασίες αναβάθμισης αυτών των πλοίων.
Με το δεδομένο ότι η Ελλάδα στο μέγιστο μέρος της είναι μία χώρα που βρέχεται από τη θάλασσα, που έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες στα νησιά και πολύς κόσμος μετακινείται προς τα εκεί, προσδοκούμε και φιλοδοξούμε -ενόψει και της κοινής νομίζω διεκδίκησης όλων μας- να αυξάνεται ο τουρισμός. Κρατήστε, σας παρακαλώ, ως καλόπιστη επισήμανση το ότι ένα από τα αρνητικά στην υπόθεση του τουρισμού, είναι και τα απαράδεκτα πλοία, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν την επικοινωνία των πολιτών με τα νησιά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι το θέμα της ερώτησης εξαντλήθηκε και η απάντηση ήταν σαφέστατη.
Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα το οποίο έθεσε ο κ. Κουβέλης εκτός της ερωτήσεως, θα ήθελα και εγώ να πω δύο πράγματα. Δεν είναι όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας σε μία κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από μία χώρα που θέλει να προβάλλει την πολιτιστική της κληρονομιά και βέβαια το μεγάλο τουριστικό προϊόν που, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ο δεύτερος πυλώνας -μαζί με τη ναυτιλία- πάνω στον οποίο η ελληνική οικονομία μπορεί να σταθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στη ναυτιλία και στον τουρισμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η ακτοπλοΐα, στηρίζουμε πολλά για την πρόοδο της ελληνικής μας οικονομίας.
Ασφαλώς και υπάρχουν πλοία, τα οποία είναι παλαιά και γερασμένα. Θέλω, όμως, να σας πω ότι εμείς φέτος χρειαζόμαστε να δρομολογήσουμε στις γραμμές –κυρίως του Αιγαίου- έξι νέα πλοία, τα οποία δεν υπάρχουν.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Βεβαίως υπάρχει διαγωνισμός για να καλυφθούν και οι λεγόμενες άγονες γραμμές, διότι –όπως γνωρίζετε- και στο πρόγραμμά μας, αυτό που θέλουμε είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χειμώνα και καλοκαίρι και σε τακτές διαδρομές, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους των νησιών μας. Είμαστε η μοναδική περίπτωση χώρας, η οποία έχει αυτό το σύμπλεγμα των νησιών. Βέβαια, στρέφουμε την προσοχή μας και στους εργαζόμενους.
Με χαρά ανακοινώνω στη Βουλή –κάποιοι από σας ενδεχομένως το είδαν και στις εφημερίδες και στη δημοσιότητα- ότι με παρέμβαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της πολιτικής του ηγεσίας και βέβαια με απόφαση του ΝΑΤ καταφέραμε και πληρώσαμε δεδουλευμένα τετρακοσίων ναυτικών μας της εταιρείας ΔΑΝΕ, η οποία είχε κάποια προβλήματα και βεβαίως τα τρία πλοία, τα οποία δέθηκαν στα λιμάνια, δυσκόλεψαν στην ποιοτική παρουσία, αν θέλετε, της ακτοπλοΐας μας σε κάποια από τα νησιά.
Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν πρώτον, για την ασφάλεια της ακτοπλοΐας και βεβαίως ό,τι είναι δυνατόν, ώστε με την παρουσία τους τα πλοία της ακτοπλοΐας να βοηθούν την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος με τα συνεπακόλουθα που αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας οικονομία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Ακολουθεί η με αριθμό 258/9.9.2004 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Γεωργίου Χουρμουζιάδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Χουρμουζιάδη έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες μέρες ο λαός της Θεσσαλονίκης βίωσε μια απαράδεκτη κατάσταση, εξαιτίας της διακοπής υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Το δίκτυο ύδρευσης, παλιό και κατασκευασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από αμιαντοσωλήνες, με κατασκευαστικές ατέλειες, χωρίς συντήρηση από το 1978, «κατέρρευσε» δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κατοίκους της ανατολικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης.
Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και ο ιδιωτικοποιημένος πλέον ΟΥΘ –τώρα ΕΥΑΘ ΑΕ- είναι υπεύθυνοι, όχι μόνο για τις τεράστιες αυξήσεις των τιμολογίων, αλλά και για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε και έβαλε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Με την πρόσφατη βλάβη αποδείχτηκε ότι έμειναν στα χαρτιά όλα τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση και υδροδότηση της πόλης από τον Αλιάκμονα, που θα έλυνε το πρόβλημα της υδροδότησης.
Δεδομένου ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο που πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά μέσα από το δημόσιο τομέα, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η σύνδεση του δικτύου με τον Αλιάκμονα, δεν συντηρήθηκε, δεν επισκευάστηκε το υπάρχον δίκτυο και δεν προβλέφθηκαν εναλλακτικές λύσεις, τόσο για τις πηγές υδροδότησης, όσο και τη μεταφορά του νερού, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν τα παραπάνω προβλήματα;
Τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση, ώστε η ΕΥΑΘ ΑΕ να επανέλθει άμεσα στο δημόσιο τομέα και να λειτουργεί με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια προς όφελος του λαού της Θεσσαλονίκης;»
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα από την αρχή να πω ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν εποπτεύει την ΕΥΑΘ. Η ΕΥΑΘ Ανώνυμη Εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υπεύθυνο για την κατασκευή των έργων, που απαιτούνται, για τη μεταφορά νερού από τον Αλιάκμονα στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Είναι δεδομένο από χρόνια ότι η λύση του προβλήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο από τα νερά του Αλιάκμονα. Έγινε ένα φράγμα στη Βαρβάρα Ημαθίας το 1990-1993 και εν συνεχεία κατασκευάστηκε ο αγωγός, τα διυλιστήρια και αυτήν τη στιγμή παροχετεύονται από τα νερά του Αλιάκμονα, ως πόσιμο νερό στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, περίπου εβδομήντα χιλιάδες κυβικά.
Έπρεπε να γίνει ένα πλέγμα αγωγών διανομής από τα διυλιστήρια στις δεξαμενές ύδρευσης. Ενώ αυτό ήταν να τελειώσει το Μάρτιο του 2004, θα παραδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι η ΕΥΑΘ ζήτησε διάφορα πράγματα από την ΕΥΔΕΕ, δηλαδή από την υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ που κατασκευάζει το έργο, τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
Πάντως, από τον Οκτώβριο θα δίδονται πλέον εκατόν πενήντα χιλιάδες κυβικά ημερησίως στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, από εβδομήντα χιλιάδες κυβικά που δίδονται σήμερα.
Πρέπει επίσης να πω ότι το έργο αυτό της ύδρευσης του συγκροτήματος Θεσσαλονίκης προβλέπει και μια δεύτερη φάση, έτσι ώστε πλέον από τα νερά του Αλιάκμονα να δίδεται για πόσιμο νερό στη Θεσσαλονίκη μια ποσότητα των τριακοσίων χιλιάδων κυβικών την ημέρα, δηλαδή διπλάσια από αυτήν που θα δίδεται τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει επέκταση των διυλιστηρίων, όπως επίσης και κατασκευή αγωγών διανομής, επί πλέον απ’ αυτούς που υπάρχουν, από το διυλιστήριο προς τις δεξαμενές.
Ήδη το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αναθέσει μία μελέτη στο Πολυτεχνείο, η οποία τελειώνει σύντομα και πρέπει να σας πω ότι είναι έτοιμα σχεδόν και τα τεύχη δημοπρατήσεως. Τον άλλο μήνα θα δημοπρατηθεί η μελέτη γι’ αυτήν τη δεύτερη φάση. Το κόστος όλου του έργου είναι περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ και ελπίζουμε ότι, αν όλα πάνε καλά, μέσα σε δύο με τρία χρόνια θα είναι έτοιμο αυτό το έργο και πλέον θα παροχετεύονται στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης τριακόσιες χιλιάδες κυβικά.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, προέκυψε από μία βλάβη του αγωγού της Αραβησσού. Όπως ξέρετε, πριν από την κατασκευή αυτών των έργων, η Θεσσαλονίκη προκειμένου να υδρεύεται από τον Αλιάκμονα, έπαιρνε νερό από διάφορες πηγές και γεωτρήσεις. Ο αγωγός αυτός ήταν κατασκευασμένος από το 1978 και υπέστη μία βλάβη. Ήταν ευθύνη της ΕΥΑΘ να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη βλάβη.
Τέλος θα πρέπει να σημειώσω ότι πράγματι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλο το δίκτυο, ακόμα και στους κύριους αγωγούς μεταφοράς του νερού, όπως φάνηκε και με τη βλάβη του αγωγού της Αραβησσού. Όλα αυτά είναι ευθύνη της ΕΥΑΘ και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Χουρμουζιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήμουν αφελής αν έλεγα ότι η απάντηση του κυρίου Υπουργού μας ικανοποίησε. Εξάλλου από την αρχή δήλωσε ότι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων δεν εποπτεύει τον Οργανισμό Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης.
Άρα όλη αυτή η περιγραφή που μας έκανε, ήταν αρκετά αντικειμενική, αλλά καθόλου πειστική. Γιατί εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριε Υπουργέ, ήδη από το 2003 είχε διατυπωθεί με πάρα πολύ έντονο τρόπο η υπόσχεση από τον προηγούμενο Υφυπουργό των Δημοσίων Έργων ότι η Θεσσαλονίκη από τον Ιούλη του 2003 θα έπινε νερό από τον Αλιάκμονα. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2004 και η Θεσσαλονίκη διψά.
Κύριε Υπουργέ, στο τέλος της ομιλίας σας είπατε τη φράση «αν όλα πάνε καλά». Πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί ένας ιδιωτικός οργανισμός κάθε άλλο παρά σκέφτεται τους Θεσσαλονικείς που διψούν. Σκέφτεται πώς δεν θα ξοδέψει, γιατί ασφαλώς αυτό που ονειρεύεται μία ανώνυμη εταιρεία, αυτό που περιμένει, αυτό που οραματίζεται, είναι τα κέρδη. Γι’ αυτόν το λόγο η βαθιά ιδεολογική θέση μας ότι το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και πρέπει να χορηγείται από ένα δημόσιο οργανισμό, βρίσκει την επαλήθευσή της με την τελευταία κρίση.
Κύριε Υπουργέ, το νερό τελματώνει και ένα τελματωμένο νερό είναι επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών αυτής της μεγάλης πόλης, την οποία εξακολουθείτε να ονομάζετε «συμπρωτεύουσα».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριε συνάδελφε, επαναλαμβάνω ότι μέχρι σήμερα παρέχονται εβδομήντα χιλιάδες κυβικά νερού από τον Αλιάκμονα στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Από το τέλος Σεπτεμβρίου θα δοθούν άλλα ογδόντα χιλιάδες κυβικά και επομένως θα έχουμε εκατόν πενήντα χιλιάδες κυβικά από τον Αλιάκμονα. Η πρώτη φάση τελείωσε. Υπήρξε μία καθυστέρηση, την οποία εξήγησα και ανέλυσα και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.
Τώρα προχωρούμε στη δεύτερη φάση. Ο αγωγός από τον Αλιάκμονα μέχρι τα διυλιστήρια έχει τη δυνατότητα να παίρνει τριακόσιες χιλιάδες κυβικά. Πρέπει, όμως, να επεκτείνουμε τα διυλιστήρια, για να μπορούν πράγματι να διυλίζουν νερό τόσης ποσότητος, και από εκεί και πέρα να κατασκευάσουμε και τους αγωγούς, ώστε αυτό το νερό από τα διυλιστήρια να πηγαίνει στις δεξαμενές. Αυτή είναι η δεύτερη φάση.
Εγώ μίλησα για τη δεύτερη φάση και είπα ότι τελειώνει η μελέτη που αναθέσαμε στο Πολυτεχνείο. Εμείς θα κάνουμε δημοπρασία γι’ αυτήν τη μελέτη τον Οκτώβριο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λέμε «αν όλα πάνε καλά», γιατί πολλές φορές δεν είναι θέμα μόνο του νόμου το να ανατεθεί ένα έργο. Πολλές φορές παρεμβαίνει τελικώς και η δικαιοσύνη λόγω προσφυγών και υπάρχουν καθυστερήσεις. Αν όλα πάνε καλά, η δεύτερη φάση θα είναι μετά από δύο χρόνια.
Όμως στη δευτερολογία μου θέλω να τονίσω το εξής: Η ΕΥΑΘ χειρίζεται ένα πολύ σημαντικό, δημόσιο, κοινωνικό αγαθό για τον άνθρωπο, όπως είναι το νερό.
Πρέπει να το αντιληφθούν όλες αυτές οι εταιρείες, οι ανώνυμες και οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Και θα πρέπει να τις κάνουμε να αντιληφθούν ότι δεν είναι επιχειρήσεις «ελεύθερης σκοποβολής». Δεν είναι δυνατόν η ΕΥΑΘ, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να δείξει κάποια κέρδη, να μη δαπανά τα αναγκαία χρήματα για τη συντήρηση του δικτύου. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει μία άλλη νοοτροπία όλων αυτών των εταιρειών που ασχολούνται με αγαθά βασικής προτεραιότητας ακόμα, όπως είναι το νερό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουμε στην ημερήσια διάταξη της νομοθετικής εργασίας, θα ήθελα να αναφερθώ και να ζητήσω το εξής: Προ ολίγων ημερών έπληξε τη χώρα μας ένα τραγικό δυστύχημα εξαιτίας του οποίου απώλεσαν τη ζωή τους ο Πατριάρχης και Πάπας Αλεξανδρείας Πέτρος, η ακολουθία του και εκλεκτά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η απώλεια αυτή πλήττει όλο τον ελληνισμό, πλήττει την Ορθοδοξία και θρηνούμε για το χαμό τους. Η πολιτεία έχει κηρύξει τριήμερο πένθος.
Εις ένδειξη τιμής και πένθους θα ήθελα να παρακαλέσω και η Βουλή των Ελλήνων να εκφράσει τα συλλυπητήρια της τηρώντας ενός λεπτού σιγή.
(Στο σημείο αυτό όρθιοι όλοι οι Βουλευτές τηρούν ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία τους η μνήμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις».
Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις», έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο τεύχος των πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Υπουργείου Ανάπτυξης
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διατήρηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία».
Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διατήρηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία» έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο τεύχος των πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-μελών της, αφενός και αφετέρου της Κυβέρνησης της Λα?κής Δημοκρατίας της Κίνας».
Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-μελών της, αφενός και αφετέρου της Κυβέρνησης της Λα?κής Δημοκρατίας της Κίνας», έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο τεύχος πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης».
Η Συμφωνία αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από την Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης» έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου κα έχει ως εξής:
(Το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο τεύχος πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους».
Επίσης και αυτή η συμφωνία ψηφίστηκε ομόφωνα από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους» έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στο τεύχος πρακτικών της Βουλής)
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Παρακαλώ το Τμήμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νομοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Το τμήμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος».
Στη Διαρκή Επιτροπή η συμφωνία κυρώθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Την καταψήφισαν το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Το νομοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόμαστε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και συναφείς διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων συμφώνησε όπως για την συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού διατεθούν τρεις συνεδριάσεις. Η σημερινή συνεδρίαση θα είναι αφιερωμένη στη συζήτηση επί της αρχής.
Το ΚΚΕ με πρόταση του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου κ. Κολοζώφ ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου το Βουλευτή κ. Γκατζή.
Ο δε Πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντόπουλος ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Πριν δώσω το λόγο στους κυρίους εισηγητές, κύριε Υπουργέ, μήπως έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε το νόμο για την ανάθεση των έργων. Είναι δεδομένο ότι ένας νόμος μόνο για την ανάθεση των έργων δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα του συστήματος παραγωγής των έργων. Πρέπει να υπάρχει και ένας ολοκληρωμένος νόμος για τις μελέτες, πρέπει να έχουμε πλήρεις και καλές μελέτες...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα κάνει αγόρευση ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θα κάνετε διορθώσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου ή θα αγορεύσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κυρία Πρόεδρε, δεν θα αγορεύσω. Απλώς θέλω να καταθέσω στη Βουλή και στα Πρακτικά κάτι για το οποίο είχα δεσμευτεί στην επιτροπή. Εξάλλου σε δυο λεπτά θα τελειώσω. Σέβομαι τη διαδικασία της Βουλής και δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται οι κύριοι συνάδελφοι.
Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να κάνω μία απλή δήλωση. Σήμερα, συζητάμε το νομοσχέδιο για την ανάθεση των έργων με μειοδοτικό διαγωνισμό. Σε λίγες μέρες, περίπου είκοσι, θα έρθει ένα προσχέδιο για τις μελέτες και θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση το Νοέμβριο.
Επίσης, επειδή στη συζήτηση στην επιτροπή έγινε λόγος, αλλά και επειδή είναι δεδομένο ότι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το πλέγμα κατασκευής των έργων κατά τρόπο αντικειμενικό, σωστό και αποδοτικό χρειάζονται και σύγχρονα τιμολόγια, δυστυχώς τα τιμολόγια που εχρησιμοποιούντο μέχρι σήμερα ήταν τα προ εικοσαετίας και βάλε. Στην επιτροπή υπήρχαν πολλές ενστάσεις ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο νόμος αν δεν υπάρχουν τιμολόγια. Δεσμεύτηκα λοιπόν και όσοι τουλάχιστον ήταν στη συζήτηση θα το θυμούνται ότι τα τιμολόγια της οδοποιίας θα τα καταθέσω με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Καταθέτω, λοιπόν, σήμερα στη Βουλή τα τιμολόγια για την οδοποιία,καθώς και για το πράσινο και δηλώνω ταυτόχρονα ότι τα τιμολόγια για τα υδραυλικά έργα θα είναι έτοιμα προ της δημοσίευσης του νόμου και επομένως θα καλύπτουν το 95% των έργων. Σε ό,τι αφορά δε τα τιμολόγια των κτιρίων που απομένουν και τα μηχανολογικά, θα είναι έτοιμα εντός του Οκτωβρίου.
Ήταν μία δέσμευσή μου στην επιτροπή. Υπήρχαν αμφισβητήσεις και αμφιβολίες αν αυτό θα γίνει, όμως το κάνω πράξη. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτή την παρέμβαση.
(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων κ. Γεώργιος Σουφλιάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα-τιμολόγια, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο, δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να υποβάλει το ερώτημά σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θέλω να ρωτήσω και η ερώτηση αφορά και εσάς. Τι σημαίνει η δήλωση του κυρίου Υπουργού «τα καταθέτω στη Βουλή»; Τα ενσωματώνει στο νομοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Τα καταθέτει στη Βουλή, για να τα λάβουν υπόψη τους οι Βουλευτές. Θέλετε να το εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Συμβαίνει κάτι πολύ απλό, κύριε Βενιζέλο. Πρώτον, υπήρχε μια δέσμευσή μου στην επιτροπή και θέλω να είμαι συνεπής. Δεύτερον, συμβαίνει κάτι άλλο. Όλοι οι ομιλητές από την πλευρά σας αλλά και ομιλητές από την άλλη πλευρά ετόνισαν –και δικαιολογημένα- την τεράστια σημασία των σύγχρονων τιμολογίων, για να λειτουργήσει ο νόμος. Με βάση αυτά τα δύο, ήμουν υποχρεωμένος να τα καταθέσω στη Βουλή, δεδομένου ότι δεσμεύθηκα, έτσι ώστε οι αγορητές να τα λάβουν υπόψη τους, για να μην επιχειρηματολογούν τουλάχιστον σ’ αυτόν τον τομέα και για να είμαι και συνεπής. Αν υπάρχει η δυνατότητα από τη Βουλή να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση. Σημειώνω δε ότι σ΄ ένα άρθρο του νόμου προβλέπεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να υπογράψει αυτά τα τιμολόγια, διότι χρειάζεται αυτή η εξουσιοδότηση από το νόμο. Αυτά είναι όλα κι όλα. Βοηθώ τη συζήτηση μ’ αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριοι συνάδελφοι, τα τιμολόγια είναι κατατεθειμένα στη Βουλή και όποιος συνάδελφος θέλει να τα συμβουλευθεί, θα βοηθήσουμε, ώστε να λάβει γνώση. Αν χρειάζεται να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κύριος Υπουργός, αν θέλει, θα προτείνει πώς θα ενσωματωθούν. Αυτήν τη στιγμή μπορείτε να λάβετε γνώση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κύριε Καστανίδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως ότι είναι πιθανόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης να ενσωματωθούν, στο νομοσχέδιο τα κατατεθέντα τιμολόγια. Να πω ότι αυτό δεν γίνεται, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι δεν πρόκειται για επεξεργασθείσα διάταξη, η οποία με τη μορφή τροπολογίας μπορεί να ενσωματωθεί. Συνεπώς θα παρακαλέσω πάρα πολύ να θεωρηθούν ως κατατεθέντα στοιχεία κρίσιμα για τη διαμόρφωση συμπερασμάτων κατά τη συζήτηση και τίποτα πέραν αυτού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Αυτό είπα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Το λέω, επειδή η κυρία Πρόεδρος κάποια στιγμή είπε ότι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Καστανίδη, υπήρξα σαφής. Αυτά είναι προς μελέτη από τους συναδέλφους για τη συζήτηση και, αν κρίνει ο κύριος Υπουργός ότι αυτά θα έπρεπε να ενσωματωθούν, θα κάνει τη σχετική πρόταση και τότε θα γίνει συζήτηση στη Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κύριε Γκατζή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Θέλω να κάνω μια πρόταση, κυρία Πρόεδρε. Χρήσιμο θα είναι, αν είναι δυνατόν, κατά τη συζήτηση να πολλαπλασιαστούν και να μας μοιραστούν αυτά τα έγγραφα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Είναι δύσκολο, γιατί ο όγκος είναι πολύ μεγάλος. Όσοι, όμως, συνάδελφοι θέλουν να τα συμβουλευθούν, ας έρθουν να συνεννοηθούν με τις υπηρεσίες και θα φροντίσουμε να τους διευκολύνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Λεονταρίδης.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας, την πνευματική ηγεσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και τη συνοδεία του, τους συμπολίτες μας και τους στρατιωτικούς μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και τους οικείους τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνέχεια θέλω πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε στην επιτροπή ότι θα καταθέσει σήμερα τα νέα τιμολόγια και το έπραξε.
Αυτό δείχνει συνέπεια και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κακοφαίνεται σήμερα στην Αντιπολίτευση που ο Υπουργός σε χρόνο ρεκόρ –όπως δεσμεύτηκε- και τα υπόλοιπα τιμολόγια θα τα καταθέσει πριν δημοσιευθεί ο νόμος …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Γιατί μας κακοφαίνεται; Ίσα-ίσα, το επαινούμε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Δεν άκουσα κανένα έπαινο. Εκφράζετε αμφιβολίες –όχι εσείς, όσοι συνάδελφοι ήταν στην επιτροπή- για το αν θα κατατεθούν τα τιμολόγια. Γνωρίζετε ότι πολλά χρόνια ακούγαμε αυτό το θέμα των τιμολογίων και δεν το έπρατταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δημόσια έργα κατασκευάζονται για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η νομοθεσία που ρυθμίζει την ανάθεση και την εκτέλεσή τους, πρέπει να επιτυγχάνει την άριστη απόδοση των διατιθέμενων πόρων, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών. Αυτό προϋποθέτει ενιαίο, σαφές, λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και υγιές κατασκευαστικό περιβάλλον.
Παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας τριακονταπενταετίας, ο όρος που με σταθερότητα χαρακτηρίζει το σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων στην Ελλάδα, είναι η παθογένεια. Κανένας σήμερα δεν αμφισβητεί ότι το υπάρχον σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων νοσεί σε βάθος και ότι μετά την πάροδο μιας χρυσής δεκαετίας με πακτωλό χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να ήταν διαφορετική η εικόνα που έχουμε για τον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα.
Οι αιτίες αυτής της παθογένειας στα δημόσια έργα οφείλονται κυρίως στους παρακάτω παράγοντες:
Πρώτον, στην ανίσχυρη Δημόσια Διοίκηση, με κυριότερη την έλλειψη της συστηματικής και αυστηρής επίβλεψης για την τήρηση των προδιαγραφών και των όρων των συμβάσεων.
Δεύτερον, στην έλλειψη των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών πρώτης δημοπράτησης ή ανάθεσης των έργων.
Τρίτον, στους πλασματικούς προϋπολογισμούς.
Τέταρτον, στις προδιαγραφές, τα κοστολόγια, τα τιμολόγια, των οποίων είτε καθυστερεί ανεπίτρεπτα η σύνταξή τους είτε εφαρμόζονται χωρίς να έχουν επαφή με τα νέα δεδομένα.
Πέμπτον, στον έλεγχο ποιότητας, στον έλεγχο υλικών, στη συντήρηση του έργου που αναβαθμίζεται, αλλά σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
Έκτον, στο μη εφαρμόσιμο σύστημα προσδιορισμού ευθυνών και καθορισμού ποινών.
Η χώρα μας αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επιταγές των καιρών και επί μία δεκαετία κινείται με χαμηλούς ρυθμούς παραγωγικότητας, με μεγάλες υπερβάσεις κόστους, ενώ παράλληλα δεν επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η τόνωση της απασχόλησης, παρά το μέγεθος των προγραμμάτων και το μεγάλο ύψος πόρων, οι οποίοι εισρέουν στη χώρα μας για την υλοποίησή τους.
Βασικός στόχος της Κυβέρνησης με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις, είναι η αρίστη διαχείριση του δημοσίου χρήματος με τη δημιουργία, μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, του καλύτερου δυνατού έργου με τη μικρότερη δυνατή τιμή. Η επιθυμητή ποιότητα του έργου επιτυγχάνεται με τη θέσπιση των προτύπων, των τεχνικών προδιαγραφών και των κανονισμών.
Οι μελέτες των έργων πρέπει να ανταποκρίνονται σε θεσπισμένες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς και τα τεύχη δημοπράτησης δίνουν μια ακριβή εικόνα του μέλλοντος να κατασκευαστεί έργου. Δημοπρατώντας το έργο, η πολιτεία, το κράτος και οι λοιποί δημόσιοι φορείς περιγράφουν στα συμβατικά τεύχη το έργο σε όλες του τις λεπτομέρειες και επιθυμούν απλώς να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή τιμή για το ζητούμενο έργο.
Για την επίτευξη, όμως, της καλύτερης δυνατής τιμής υπάρχει ένα και μοναδικό μέσο: Ο υγιής και ανόθευτος ανταγωνισμός. Εάν ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά και με δεδομένο το μεγάλο αριθμό των εν δυνάμει ανταγωνιστών, είναι βέβαιη η επίτευξη του στόχου, δηλαδή η κατασκευή του επιθυμητού από άποψη ποιότητος έργου στην καλύτερη τιμή.
Το πρόβλημα με το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων δεν είναι πρόσφατο, αλλά ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Με το προεδρικό διάταγμα 724/1979 και στη συνέχεια με το ν. 1418/1984 η πολιτεία κατέβαλε προσπάθεια να κατακυρώνει τους διαγωνισμούς στο μειοδότη. Σε λίγα χρόνια, όμως, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατακυρώθηκαν έργα με εκπτώσεις πάνω από 70% στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας.
Το αποτέλεσμα ήταν αφ΄ ενός να υπάρχουν έργα κακότεχνα και ημιτελή και αφ΄ ετέρου η νόθευση του ανταγωνισμού, επειδή το δημοπρατηθέν έργο δεν ήταν αυτό που τελικά κατασκευάστηκε μετά τους αλλεπάλληλους συγκριτικούς πίνακες και τις αλλαγές στη μορφή του. Επιπλέον, αναπόφευκτο αποτέλεσμα ήταν η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού, αφού η έγκριση των διαδοχικών τροποποιήσεων της σύμβασης μέσω των συγκριτικών πινάκων απαιτούσε τη συμμετοχή της επιβλέπουσας υπηρεσίας και της προϊσταμένης αρχής.
Για να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικά χαμηλές εκπτώσεις, ψηφίστηκε ο ν. 2229/1994 που έδωσε το δικαίωμα στην προϊσταμένη αρχή να μην κατακυρώνει το έργο στη χαμηλότερη προσφορά, αλλά να προσδιορίζει η ίδια τον ανάδοχο, αποκλείοντας τις προσφορές τις οποίες θεωρούσε απαράδεκτα χαμηλές. Ο νόμος αυτός, που λειτουργούσε κατά κανόνα με βάση υποκειμενικές κρίσεις, ευνοούσε την αυθαιρεσία της προϊσταμένης αρχής και οδηγούσε στη διαφθορά. Έτσι, οδηγηθήκαμε στο γνωστό μαθηματικό τύπο που εισήγαγε ο ν. 2576/1998.
Η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου οδήγησε κατ’ αρχήν στην εξαφάνιση του φαινομένου των χαμηλών προσφορών, αλλά και σε μία πανθομολογούμενη συμπαιγνία μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά ομαδοποιούνται για να κατευθύνουν το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου στο επιθυμητό μέλος της ομάδας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε εν τέλει στη νόθευση του ανταγωνισμού και στην κατασκευή έργων χωρίς μεν σοβαρά προβλήματα από άποψη ποιότητας, αλλά με πολύ μεγάλο τίμημα για το δημόσιο και εν γένει τους φορείς που κατασκευάζουν δημόσια έργα, ενώ η όλη διαδικασία του διαγωνισμού κατέστη ιδιαίτερα χρονοβόρα με τραγικό αποτέλεσμα για την έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Ενδεικτικά, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες αποκλείστηκαν επιχειρήσεις λόγω ελλείψεων στα τυπικά τους δικαιολογητικά και, ενώ οι ίδιες δεν προσέβαλαν την πράξη του αποκλεισμού τους, την προσέβαλαν άλλοι διαγωνιζόμενοι, γιατί ο αποκλεισμός τους μετέβαλε το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου.
Εν τέλει, οι γνωστές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες έκριναν ότι η αιτιολόγηση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών δεν πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς και κανόνες, αλλά πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη, έδωσαν τη χαριστική βολή στο σύστημα ανάθεσης με το μαθηματικό τύπο και κατέστησαν δυσχερέστατη την κατακύρωση των διαγωνισμών.
Η πολιτεία τώρα είναι αναγκασμένη να επέμβει άμεσα και με νέο σχέδιο νόμου να βοηθήσει και να οδηγήσει στην επίλυση των πολύ σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία ανάθεσης των έργων, όπως είναι η νόθευση του ανταγωνισμού με τις διάφορες συμπαιγνίες που λαμβάνουν χώρα και η παραγωγή έργων με υπέρογκο κόστος για τον κύριο του έργου, η χρονοβόρα διαδικασία της ανάθεσης και το αδιέξοδο στο οποίο ήδη έχουν οδηγηθεί οι διαδικασίες ανάθεσης πολλών έργων.
Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί και να προσεχθεί στα προαναφερόμενα σημεία ο υπάρχων νόμος, ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα νέο νομικό πλαίσιο πιο αξιόπιστο και ωφέλιμο για τον κύριο του έργου, σ’ ένα νομικό πλαίσιο με ταχείες και έγκυρες διαδικασίες και με καλύτερες συνθήκες για τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που δεν θα χάνονται εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών.
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από την εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου, θα επιλυθούν με τη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλει ο νέος νόμος. Συγκεκριμένα: Πρώτον, θεσπίζεται η ανάθεση στον απόλυτο μειοδότη, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος του κυρίου του έργου. Δεύτερον, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται ταχύτατη και διεξάγεται με διαφάνεια σε δημόσιες συνεδριάσεις και με αντικειμενικότητα σ’ ένα στάδιο που τελειώνει σχεδόν πάντα την πρώτη μέρα, τη μέρα του διαγωνισμού. Στη φάση αυτή ελέγχονται τα τυπικά δικαιολογητικά και οι οικονομικές προσφορές και κατακυρώνεται η δημοπρασία. Αποτρέπονται έτσι οι υποψήφιοι από τις αλλεπάλληλες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Τρίτον, θεσπίζεται χρονικό όριο για την περαίωση της διαδικασίας ανάθεσης, η υπέρβαση του οποίου δίνει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου να ανακαλέσει τη διακήρυξη και να επαναπροκηρύξει το έργο. Παράλληλα, θεσπίζονται και ισχυρά αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή των υπερβολικών εκπτώσεων που δημιούργησαν στο παρελθόν τεράστια προβλήματα στα έργα.
Τα κύρια μέτρα που λαμβάνονται είναι:
Πρώτον, οι μεγάλες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε περίπτωση υποβολής μεγάλων εκπτώσεων, καταπίπτουν σημαντικά ως ποινική ρήτρα σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου.
Δεύτερον, η αύξηση των ποινικών ρητρών εις βάρος του αναδόχου για την υπαίτια καθυστέρηση των εργασιών της εργολαβίας.
Τρίτον, η υποχρεωτική έκπτωση του αναδόχου αν συντρέχουν ορισμένες σοβαρές προϋποθέσεις, όπως η καθυστέρηση των εργασιών, η παραβίαση των προθεσμιών, καθώς και οι κατά σύστημα κακότεχνες εργασίες.
Επιπλέον η έκπτωση που μέχρι τώρα είναι διαδικασία μακρά και αβέβαιη καθίσταται ταχύρυθμη και με στόχο την απομάκρυνση του αναδόχου. Παράλληλα προστατεύονται τα νόμιμα δικαιώματα του αναδόχου και δίνεται η δυνατότητα επανόρθωσης μιας απόφασης, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό ως μη νόμιμη από την προϊσταμένη αρχή.
Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα για τη διαφανή ανάθεση των υπολειπόμενων εργασιών στο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού και μετά στον τρίτο, εφόσον όμως οι προσφορές τους κρίνονται ικανοποιητικές.
Τέλος, με το νέο νόμο λαμβάνονται και άλλα μέτρα με σκοπό την εξυγίανση του συστήματος ανάθεσης εκτέλεσης των έργων όπως: Πρώτον ο συστηματικός και οργανωμένος έλεγχος της ποιότητας των μελετών του έργου πριν την ανάθεση.
Δεύτερον, η σύνταξη και έγκριση ενιαίων τιμολογίων που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα για τη σύνταξη των προϋπολογισμών της δημοπράτησης. Ήδη ο Υπουργός κατέθεσε τα πρώτα ενιαία τιμολόγια για την οδοποιία και για το πράσινο και έπονται τα υπόλοιπα, ώστε να λειτουργήσει ο νέος νόμος με τα νέα τιμολόγια που είναι κοινή απαίτηση όλων των φορέων που ακροαστήκαμε, δηλαδή του ΤΕΕ, των μηχανικών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και των εργοληπτών δημοσίων έργων.
Τρίτον, η απειλή πειθαρχικών μέτρων κατά των οργάνων που ασχολούνται με την εκτέλεση του έργου για μια σειρά από πράξεις και παραλείψεις τους ιδιαίτερα σημαντικές για την καλή διοίκηση του έργου.
Τέταρτον, αποκλείεται επίσης η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος σε τράπεζες. Η εκχώρηση αυτή αποβαίνει σε βάρος του έργου, διότι ο ανάδοχος χρησιμοποιεί κατά κανόνα το δάνειο που παίρνει με την εκχώρηση για άλλους σκοπούς του και όχι για το έργο.
Εάν κάνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια σύγκριση του μαθηματικού τύπου και του μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης, όπως το προτείνουμε με το σχέδιο νόμου, θα διαπιστώσουμε ότι: Πρώτον, με το μαθηματικό τύπο ήταν ευκολότερο να οδηγηθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο επιθυμητό ποσοστό έκπτωσης. Αυτό οφειλόταν στη συμμετοχή όλων των προσφορών στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Επομένως ο ρόλος όλων των διαγωνιζομένων ήταν ισοδύναμος και σημαντικός. Αυτό εύκολα οδηγούσε σε συνεννόηση και μοίρασμα των έργων χωρίς την ύπαρξη ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ορισμένων μεμονωμένων εκτός ομάδων ήταν εύκολο να αντιμετωπιστεί και να εξουδετερωθεί η απειλή τους. Με τη μειοδοσία όλα αυτά αποδυναμώνονται, διότι ο ρόλος του καθενός είναι αυτοδύναμος και μπορεί να πάρει το έργο μόνο με τη δική του προσφορά χωρίς τη βοήθεια κανενός. Η περίπτωση συνεννόησης για την εκδίωξη των υπολοίπων είναι σπάνια, διότι θα έχει ως προϋπόθεση το ενδιαφέρον μόνο ενός για το έργο. Η άμυνα της υπηρεσίας στην περίπτωση αυτή είναι η μη έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Δεύτερον, για την ανάθεση του αναδόχου δεν χρειάζεται πλέον καμία βοήθεια των συνδιαγωνιζομένων του. Μόνο με τη δική του προσφορά μπορεί να διεκδικήσει το έργο. Επομένως ο ρόλος των μη πραγματικών κατασκευαστών αποδυναμώνεται, διότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται έξοδα εγγυητικών συμμετοχής, τα οποία δύσκολα θα αποφασίσει να διαθέσει ο μη πραγματικά ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό χωρίς να θέλει το έργο. Επιτυγχάνεται έτσι η εξυγίανση του κλάδου και η παραμονή σε αυτόν μόνο των πραγματικών κατασκευαστών.
Τρίτον, οι δικαστικές εμπλοκές που οφείλονταν σε αμφισβητήσεις των τυπικών δικαιολογητικών είχαν εξελιχθεί σε μάστιγα για τα έργα. Υπάρχουν περιπτώσεις έργων που σέρνονται επί δεκαπεντάμηνο στα δικαστήρια και δεν μπορούν να ανατεθούν. Αυτό γινόταν γιατί όλες οι προσφορές έπαιζαν ρόλο και ο καθένας στρεφόταν εναντίον όλων των μη ανηκόντων στην ίδια με αυτόν ομάδα. Με το μειοδοτικό σύστημα αυτό εξαφανίζεται διότι μόνο η προσφορά του μειοδότη είναι σημαντική και εξεταστέα από τον δεύτερο ή τον τρίτο το πολύ κατά σειρά μειοδοσίας.
Επομένως δεν υπάρχει το ευρύ αντικείμενο και ενδιαφέρον που υπήρχε προηγουμένως.
Τέταρτον, η ισοδυναμία των προσφορών στο προηγούμενο σύστημα οδηγούσε σε ακραίες καταστάσεις. Η ακύρωση ή η αποδοχή κάθε προσφοράς ήταν σημαντική για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και μάλιστα πολύ περισσότερο, αφού αυτό οδηγούσε σε παραμονή κλειστών των οικονομικών προσφορών επί σημαντικό χρονικό διάστημα. Μετά το άνοιγμα η απόρριψη ή η αποδοχή ορισμένων προσφορών επηρέαζε άμεσα την ανάδειξη του μειοδότη και οδηγούσε σε φαινόμενα υποκειμενισμού με αποτέλεσμα να εκτρέφεται η διαφθορά και η διαπλοκή.
Με το μειοδοτικό σύστημα παίζει μονοσήμαντο ρόλο η προσφορά του μειοδότη. Και δεδομένου ότι οι οικονομικές προσφορές ανοίγονται την ίδια μέρα που κατατίθενται δεν αφήνεται περιθώριο για υποκειμενικές κρίσεις και συναλλαγές.
Τέλος, δεν υπάρχουν προσφορές που χρειάζονται αιτιολόγηση, η οποία είναι κυρίαρχη στη δημιουργία υποκειμενικών κρίσεων, όπως αποδείχθηκε το χρονικό διάστημα 1994-1998 που πρωτοεμφανίστηκε. Με το ισχύον σύστημα ενοποιήθηκαν τα κακά του μαθηματικού τύπου και των αιτιολογήσεων και οι κακές συνέπειές τους αυξήθηκαν επιθετικά. Τώρα πλέον καταργούνται με την εφαρμογή του μειοδοτικού διαγωνισμού. Οι διατάξεις του νέου νόμου θα ισχύσουν και για τους διαγωνισμούς όλων των φορέων του δημοσίου τομέα. Διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί και στους οποίους δεν υποβλήθηκαν οι προσφορές ή δεν κατατέθηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ανακαλούνται και επαναπροκηρύσσονται, γιατί είναι σίγουρο ότι θα διεξαχθούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά με το νέο νόμο.
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όπου τα νέα έργα που θα προκύψουν από τα υπολειπόμενα κονδύλια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα επόμενα κοινοτικά προγράμματα και τις δημόσιες επενδύσεις, που αφορούν ιδίως την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, απαιτούν ένα υγιές σύστημα ανάθεσης των έργων που θα είναι προς όφελος του δημοσίου και των πολιτών. Ψηφίζουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου και καλούμε την Αντιπολίτευση να σταθεί εποικοδομητικά μπροστά σε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του υγιούς ανταγωνισμού.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας ως εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι μια δημόσια συζήτηση με αντικείμενο τα δημόσια έργα προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, γιατί τα δημόσια έργα στην πατρίδα μας έχουν ιστορία όπως και μυθολογία βέβαια. Και αν ανατρέξουμε στην ιστορία των δημοσίων έργων θα βρούμε περιόδους στη σύγχρονη ιστορία του κράτους μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πλήρη απραξία και ακινησία. Σε αυτές τις περιόδους δεν έγιναν σημαντικά έργα. Μία τέτοια περίοδος είναι αυτή την οποία περιέγραψε ο συνάδελφος που μόλις κατήλθε από το Βήμα, όταν ίσχυε το σύστημα της μειοδοσίας. Με την πρακτική που εφαρμόστηκε τότε, των μεγάλων εκπτώσεων, των κακοτεχνιών, των εγκαταλελειμμένων έργων, καταναλώθηκαν οι πόροι του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης χωρίς να παραδοθεί κανένα μεγάλο ολοκληρωμένο έργο στη χώρα μας.
Βέβαια υπάρχουν και περίοδοι στις οποίες τα δημόσια έργα, οι υποδομές δημιούργησαν μια καινούργια εικόνα για την πατρίδα μας, μια καινούργια Ελλάδα, μια Ελλάδα που έφυγε από την περίοδο της υστέρησης, της μιζέριας, της τριτοκοσμικής εμφάνισης και προχώρησε σε μια χώρα σύγχρονη που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Και αυτή αναμφισβήτητα είναι η περίοδος της τελευταίας δεκαετίας όπου πράγματι στην πατρίδα μας έγιναν μεγάλα έργα σύγχρονα, τεχνολογικά προωθημένα, αισθητικά άρτια και άλλαξαν την εικόνα της χώρας μας.
Αυτά τα έργα είναι που έδωσαν το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί η διεθνής κοινή γνώμη και πολλοί παράγοντες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας αναγνώρισαν ότι επιτέλους η Ελλάδα δημιούργησε σύγχρονες υποδομές. Άρα δικαίως ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη, γιατί τα δημόσια έργα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της χώρας και με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Ακριβώς όμως σ’ αυτόν τον τομέα που η Ελλάδα πήγε μπροστά, σ’ αυτόν τον τομέα που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν ένα σημαντικότατο έργο, επικέντρωσε την αντιπολίτευσή της καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία. Χρησιμοποίησε επιχειρήματα τέτοια που τελικά κατέληξαν να είναι οι επικοινωνιακοί ζωτικοί μύθοι της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έπρεπε να κουβαλά μαζί της μέχρι σήμερα. Μίλησε, λοιπόν, για αδιαφάνεια, για διαπλοκή και, ακόμα χειρότερα, μίλησε για εικονική πραγματικότητα, καθώς και για έργα μακέτες.
Θα δανειστώ εκφράσεις –και με συγχωρείτε γι’ αυτό- που εσείς οι ίδιοι έχετε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν μιλήσατε για «μαϊμού» έργα και για «γιαλαντζί» ανάπτυξη. Δεν θα τις ξαναπώ αυτές τις λέξεις, γιατί δεν συνάδουν με το Κοινοβούλιο, τις δανείζομαι όμως γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τις είχε πει.
Προς τιμήν του είναι βεβαίως -αφού δεν μπορούσε να αυτοδιαψευσθεί, που δεν πήγε στα εγκαίνια της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει μία πραγματικότητα, την οποία αποκαλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή «εικονική».
Αυτόν, λοιπόν, τον τομέα στον οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρήγαγε έργο, η Νέα Δημοκρατία κατασυκοφάντησε. Και μέχρι προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης –θέλω να πιστεύω από άγνοια- ο Πρωθυπουργός μίλησε για κατάργηση των νόμων της διαπλοκής και ανέφερε ως τέτοιον το μαθηματικό μοντέλο, αγνοώντας προφανώς ότι πέρα από τις αδυναμίες του –τις οποίες δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραδεχτούμε- ο συγκεκριμένος νόμος ήταν ο πλέον αντικειμενικός και διαφανής νόμος ανάθεσης δημοσίων έργων, γιατί δεν επέτρεπε -και γι’ αυτό θα παρακαλούσα κάποιον αν έχει αντίθετη γνώμη να επιχειρηματολογήσει και να το αποδείξει- καμία επέμβαση, καμία διαπλοκή καμία παρέμβαση, καμία πίεση και καμία αποτελεσματική παρέμβαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του κυρίου του έργου. Μπορεί να επέτρεπε, βεβαίως, τη συναλλαγή μεταξύ των εργοληπτών ή την αποκωδικοποίηση του συστήματος και την αποδόμηση τελικά.
Και θέλω να πω ότι αυτά τα έργα τα οποία εσείς δεν είδατε, αλλά τώρα είσαστε υποχρεωμένοι να τα παραλάβετε, γιατί τα χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν γιατί υπήρξε κατ’ αρχήν όραμα σ’ αυτήν τη χώρα, γιατί υπήρξε σχέδιο, προγραμματισμός, γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τελικά πάλεψαν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, γιατί τελικά υπήρξε και μέθοδος ανάθεσης. Και πράγματι με το μαθηματικό τύπο ως μέθοδο ανάθεσης των δημοσίων έργων, έγιναν όλα αυτά τα έργα, που σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί.
Θα ήθελα, λοιπόν, να τολμήσετε να κάνετε κάποιες συγκρίσεις την περίοδο 1990-1994 του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την περίοδο 1994-1998-2000 και στη συνέχεια την περίοδο υλοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να συγκρίνετε το κόστος των έργων, την τεχνική τους αρτιότητα και να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε.
Εμείς έχουμε στοιχεία και τα στοιχεία δείχνουν ότι ανά μονάδα έργου, ανά χιλιόμετρο, τα έργα αυτά –φέρνω το παράδειγμα της ΠΑΘΕ- στοίχισαν σε μια περίπτωση 43% λιγότερο και σε μια άλλη περίπτωση 24,8% λιγότερο. Υπάρχει, λοιπόν, σαφέστατη διαφορά και αυτό δεν ανατρέπεται, όσον αφορά το κόστος, αλλά και την ποιότητα των έργων.
Θα ήθελα να καταβάλετε κάποιο κόπο να μας θυμίσετε ποια είναι αυτά τα πολύ μεγάλα έργα, τα οποία την περίοδο του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της μειοδοσίας.
Η μέθοδος της μειοδοσίας, όπως εφαρμόστηκε, με τις αδυναμίες που είχε –και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σύστημα και έτσι πρέπει να λειτουργεί- μας ανάγκασε και μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε στην αλλαγή του τρόπου ανάθεσης των δημοσίων έργων και επιβάλαμε το μοντέλο της αιτιολόγησης, το οποίο βεβαίως δεν είναι το ιδανικό, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούσε ότι δεν θα συγκατατεθεί στο να υλοποιηθεί, στο να υπογραφεί το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αν δεν αλλάζαμε αυτόν τον τύπο, τον τρόπο ανάθεσης που έφερνε τις μεγάλες εκπτώσεις, τις κακοτεχνίες και το κόστος των έργων. Αναγκαστικά μπήκε η μέθοδος της αιτιολόγησης, η οποία είχε τις αδυναμίες της, όμως κι εκεί σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν μπορεί να κατηγορηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι καθαρά τα στοιχεία: Από διακόσια εβδομήντα τέσσερα έργα τα οποία ανατέθηκαν με τη μέθοδο της αιτιολόγησης, τα διακόσια σαράντα επτά ανατέθηκαν ομόφωνα και απ’ αυτά το 87% δόθηκαν από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο μειοδότη. Υπάρχουν, λοιπόν, σαφέστατα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ακόμα και γι’ αυτήν τη μέθοδο –που, ας μου επιτραπεί η έκφραση, «έμπαζε»- υπήρξε μέριμνα, φροντίδα τέτοια, ώστε να μη λειτουργήσει σε βάρος των έργων.
Στη συνέχεια βεβαίως, επειδή και αυτή η μέθοδος δεν θεωρείται ότι είναι η καλύτερη, γιατί η αιτιολόγηση πάντα εμπεριέχει τον υποκειμενισμό, υπήρξε ο μαθηματικός τύπος, ένας τρόπος ανάθεσης που ενέχει το στοιχείο της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Και βεβαίως όταν νομοθετήσαμε και θεσπίσαμε αυτόν τον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων, είπαμε ότι ήταν ένα μεταβατικό στάδιο και θα πηγαίναμε μετά από ένα διάλογο σ’ έναν τρόπο ανάθεσης που θα εξασφάλιζε τον καλύτερο, αντικειμενικότερο και διαφανέστερο τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων. Όμως είπαμε και κάτι άλλο σημαντικό ότι μόνο η ανάθεση των δημοσίων έργων αποτελεί ένα στάδιο και ίσως όχι το σοβαρότερο και ουσιαστικότερο μέσα στο όλο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων. Είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας, την οποία πρέπει να τη δούμε στο σύνολό της. Γι’ αυτό είχε ξεκινήσει μια σημαντική εργασία, να υπάρξει μια θεσμική αναμόρφωση στο όλο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων, πράγμα το οποίο ήταν και παραμένει το ζητούμενο. Όμως, για να κατοχυρωθεί εκείνη την περίοδο η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και να αποφευχθούν και διαπλοκές και παραχαράξεις του συστήματος, υπήρξαν και τρεις άλλες σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε: Υπήρξε ο νόμος του 1997, που παρείχε τη δικαστική προστασία στους διαγωνιζόμενους και μπορούσαν να καταφύγουν στα δικαστήρια ή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για να μπορέσουν να ακυρώσουν μια απόφαση ανάθεσης αν είχε ληφθεί κατά τρόπο παράνομο.
Απ’ αυτές τις προσφυγές, λοιπόν, που έγιναν, τις εξήντα μία που είχαν γίνει τότε, μόνο τρεις ευοδώθηκαν, πράγμα που δείχνει ότι και ο τρόπος ανάθεσης ήταν σωστός και η δικαστική προστασία, ως μια μέθοδος αποφυγής παρανομίας, ήταν κάτι το σημαντικό. Και ήλθε ο νόμος του 1998, που διεύρυνε την υποχρέωση να καταθέτουν δήλωση πόθεν έσχες όλοι εκείνοι που εμπλέκονταν στο σύστημα παραγωγής και ανάθεσης των δημοσίων έργων, ένα νομοθέτημα το οποίο ήλθε να κατοχυρώσει ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αποφυγή φαινομένων διαφθοράς. Και μετά ήλθε και ο νόμος του 1999, για τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συμβάσεων. Υπήρξε, λοιπόν, ένα σύνολο νομοθετημάτων το οποίο είχε σαν στόχο να περιχαρακώσει, να προστατεύσει ακριβώς εκείνες τις αξίες και εκείνες τις αρχές για τις οποίες πιστεύω ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου έχει ενδιαφέρον να κατοχυρωθούν.
Ερχόμαστε σήμερα στο να αλλάξουμε μ’ έναν τρόπο –θα έλεγα- βιαστικό και πρόχειρο τον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων. Εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε στη βασική μας αρχή, στο βασικό μας ισχυρισμό: Ζητούμε και επιδιώκουμε μια συνολική θεσμική παρέμβαση στο όλο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων. Και στον τρόπο ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών και στην ισχυροποίηση των υπηρεσιών εκείνων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται με την επίβλεψη των δημοσίων έργων και με τη βελτίωση όλων εκείνων των παραμέτρων, όπως είναι τα ενιαία τιμολόγια, τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης και όλα αυτά τα οποία προφανώς μέσα στην επιτροπή συζητήθηκαν.
Αυτήν τη στιγμή, ενώ διαβάζοντας τις αρχικές δηλώσεις του κ. Σουφλιά αμέσως μετά τις εκλογές δεν φαινόταν να υπάρχει βιασύνη να αλλάξει το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων, βλέπουμε ξαφνικά μία σπουδή. Ο κύριος Υπουργός –και δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια όσων ισχυρίζεται, γιατί πράγματι έχω την άποψη πως μέχρι σήμερα η συμπεριφορά του κ. Σουφλιά είναι συμπεριφορά ανθρώπου συνεπούς- λέει ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα στην ανάθεση των δημοσίων έργων και θα χάσουμε πόρους.
Όμως, αυτό δεν παντρεύεται με τη σπουδή που υπήρξε από πλευράς της Κυβέρνησης να αναστείλει την ισχύ και την εφαρμογή του νόμου που πέρασε για τις μελέτες. Άρα δεν πειθόμεθα ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει ειλικρινής πρόθεση και μόνο να γίνει νομοθέτηση, για να μη χαθούν πόροι ή για να μη σταματήσουν τα δημόσια έργα.
Πιστεύουμε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι μια αποσπασματική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να μην επιδιώξει από μόνη της να διορθώσει το σύστημα παραγωγής έργων, αλλά όπως προτείνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς –και αυτό φαίνεται και από τις προφορικές τοποθετήσεις και από τις έγγραφες ανακοινώσεις των συλλόγων των κατασκευαστών- αυτοί οι ίδιοι, μολονότι φαίνεται να διάκεινται φιλικά προς την Κυβέρνηση, καταδικάζουν με τρόπο έντονο και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται το νομοσχέδιο προς ψήφιση και τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Επιμένουμε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση και παρέμβαση.
Τίποτα δεν μας εγγυάται ότι αυτό το σύστημα της μειοδοσίας, το οποίο το νομοσχέδιο θέλει να θεσμοθετήσει, θα είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν. Ο κύριος Υπουργός, βεβαίως, αναφέρεται σε κάποιες ισχυρές δικλείδες οι οποίες θα προστατεύσουν αυτό το σύστημα. Μιλάει για αυξημένες εγγυήσεις. Το είπαμε και στην επιτροπή. Είπα και επαναλαμβάνω ότι και σε αυτά τα αυστηρά ποινικά συστήματα όπου η ποινή του θανάτου επιβάλλεται ως φόβητρο και αντικίνητρο και θεωρείται ότι μειώνει την εγκληματικότητα δεν έχει πάντοτε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, ας μη θεωρούμε ότι η υπερβολική και παράλογη αυστηροποίηση κάποιων διατάξεων θα αποτρέψει φαινόμενα τέτοια τα οποία βιώσαμε και στο παρελθόν. Πιθανόν να οδηγήσει και σε αντίθετα αποτελέσματα. Διότι μια παράλογη και υπέρμετρη αυστηρότητα σε κάποιες διατάξεις θα οδηγήσει πιθανόν και τα δικαστήρια να παίρνουν αποφάσεις πολύ πιο ελαστικές, διότι οι διατάξεις αυτές θα προβλέπουν ποινές εξοντωτικές τις οποίες ίσως δεν θα αποδεχθούν τα δικαστήρια, αν προστρέξουν οι ενδιαφερόμενοι.
Επίσης, υψηλές εγγυήσεις κατοχυρώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνες τις κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στο τραπεζικό σύστημα. Μα, θα μου πείτε, όπως είπε ο κύριος Υπουργός: Δεκατέσσερις είναι. Είναι μεγάλες. Θα τα βρουν μεταξύ τους. Όλες έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι σχεδόν όλες αυτές οι εταιρείες έχουν θυγατρικές μικρότερες εταιρείες με κατώτερες τάξεις πτυχίου, που μπαίνουν και σε άλλα μικρότερα έργα. Επίσης πάλι θα είναι θυγατρικές αυτών των εταιρειών που θα έχουν την εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα σίγουρα να φαλκιδεύεται το όλο σύστημα.
Και αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο για το όριο έκπτωσης που θα ισχύει ανά κατηγορία έργου θέλω να πω ότι το όριο έκπτωσης προφανώς και πιθανόν να μας δημιουργήσει προβλήματα σύγκρουσης με το Κοινοτικό Δίκαιο. Θα πρέπει και πιθανόν να υπάρξουν προσφυγές, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη αιτιολογήσεων και θα πέσουμε πάλι στα ίδια προβλήματα τα οποία είχε και το προηγούμενο σύστημα.
Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε εκείνες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες που δίνουμε στις επιβλέπουσες αρχές και στη διευθύνουσα υπηρεσία, ώστε να είναι αιτιολογημένες, διότι κι εκεί μπορεί να παρεισφρήσει η αυθαιρεσία και έτσι να ασκηθεί με αυθαίρετο τρόπο η δικαιοδοσία και η εξουσία που δίνεται στις διευθύνουσες υπηρεσίες των φορέων ανάθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν, λοιπόν, διατάξεις τέτοιες, οι οποίες, ενώ φαίνονται κατ’ αρχήν ότι αποτελούν δικλείδες ασφαλείας του συστήματος, δεν λειτουργούν τελικά κατά τέτοιο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακεφαλαιώνοντας, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στο όλο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Και αν ο κύριος Υπουργός μάς προσδιόρισε περίπου το χρόνο για το νόμο που αφορά στις μελέτες, δεν ξέρουμε τι προτίθεται να νομοθετήσει. Μας κατέθεσε, με μια κίνηση εντυπωσιασμού, τα τιμολόγια για δύο κατηγορίες έργων, για την οδοποιία και για το πράσινο. Θα θέλαμε να τα δούμε και να δούμε εάν τα τιμολόγια της Εγνατίας είναι αυτά τα τιμολόγια –θα αναφέρω τη δική μου περιοχή- που προσαρμόζονται και κάνουν για τις Κυκλάδες. Να δούμε, τελικά, αν στόχος απλώς ήταν να έρθουν κάποια ενιαία τιμολόγια ή να έρθουν επικυρωμένα, σύγχρονα και συμβατά με τον κάθε χώρο, λαμβάνοντας υπόψη το τεκμήριο της χωρικότητας σε κάθε χώρο, τα τιμολόγια αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όλες αυτές οι παράμετροι μας οδηγούν στο να μην ψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και να θεωρήσουμε ότι είναι μια αποσπασματική και ελλιπής παρέμβαση στο όλο κύκλωμα εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της παραγωγής δημοσίων έργων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Γκατζής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως γενικά το δημόσιο έργο δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα και ότι παράλληλα το δημόσιο έργο θα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό.
Με αυτή, λοιπόν, την παραδοχή το ΚΚΕ αξιολογεί κάθε μέτρο κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κατασκευών, με γνώμονα πάντοτε τη συμβολή του στη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, δηλαδή, της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων στα δημόσια έργα, της μείωσης της επιβάρυνσης του λαού για την κατασκευή και τη χρήση αυτών των έργων. Παράλληλα, πρέπει να επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας υλοποίησης των έργων, η ανάπτυξη σχετικών κλάδων μεταποιητικών βιομηχανιών κλπ.. Η αντιμετώπιση, επομένως, του θέματος απαιτεί, κατά την άποψή μας, συνολική θεώρηση όλων των φάσεων του συστήματος παραγωγής έργων, του σχεδιασμού και της επιλογής προτεραιοτήτων, του προγραμματισμού, της μελέτης, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της επίβλεψης, της συντήρησης, καθώς και της διαδικασίας διανομής τους.
Το σύστημα ανάθεσης των έργων είναι απλά ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. Στις σημερινές όμως συνθήκες, οι σχέσεις των συντελεστών του συστήματος κατασκευής των έργων –μελετητής, προμηθευτής, κατασκευαστής, το δημόσιο σαν κύριος του έργου- καθορίζονται από το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος, δηλαδή του καπιταλιστικού συστήματος στη χώρα μας και ρυθμίζονται με κριτήριο ποιο; Το κέρδος.
Εδώ βρίσκεται και η βασική αιτία του προβλήματος, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα μόνο της ανάθεσης. Εδώ βρίσκεται και η βασική αιτία όλων των γνωστών αντιλαϊκών συνεπειών, όπως η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των έργων με γνώμονα την κερδοφορία των ισχυρών ομίλων, ψευδεπίγραφες μελέτες που αλλάζουν στην πορεία και οδηγούν σε πρόσθετες εργασίες, δηλαδή σε υπερβάσεις του προϋπολογισμού, απρόβλεπτη εμπορευματική εργασία, που αυξάνουν το κόστος του δημόσιου έργου, το περιβόητο σύστημα μελέτης-κατασκευής, όπου ο ανάδοχος επηρεάζει άμεσα την όλη εξέλιξη της σύμβασης, προώθηση των μορφών αυτοχρηματοδότησης, διαβλητές επιβλέψεις σχετικά με την ποιότητα, προβληματική στελέχωση και δράση τεχνικών υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου κλπ..
Όλα αυτά τα προβλήματα ήταν άραγε άγνωστα στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν διατηρούσε όλο αυτό το σύστημα και σήμερα ζητάει τη ριζική αναθεώρηση, που φυσικά συμφωνούμε ή ήταν άγνωστα στην Αξιωματική τότε Αντιπολίτευση και σήμερα Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που φέρνει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μονομερώς, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα, τα οποία κατά την άποψή μας είναι και καθοριστικά και αποτελεσματικά για τα δημόσια έργα;
Σε αυτό το πλαίσιο, κύριοι Βουλευτές, υπήρχε παράλληλα προσυνεννόηση των διαγωνιζομένων και συντήρηση επιχειρήσεων που ασχολούνται στον προκαθορισμό του αποτελέσματος των διαγωνισμών, αντί για την ανάληψη πραγματικών έργων.
Είπε ο εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι έγινε πράγματι αποκωδικοποίηση του συστήματος. Και αυτό το σύστημα θα έχει τέτοια επιρροή. Και εδώ θα έχουμε τέτοιες εισβολές, που οι μεγάλες εταιρείες θα βρουν τον τρόπο πάλι προσυνεννόησης για τα μεγάλα έργα.
Παράλληλα θα πρέπει να δούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι στον κλάδο γνωρίζουν την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, την αύξηση της ψαλίδας ανάμεσα στη σημαντική ετήσια αύξηση της παραγωγικότητάς τους και στην ελάχιστη ετήσια αύξηση των ημερομισθίων, τα εξοντωτικά ωράρια, την εκτίναξη του αριθμού θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια στις κατασκευές. Και εδώ να σημειώσουμε ότι είχαμε δεκαεπτά νεκρούς στην κατασκευή των ολυμπιακών έργων, που σε καμία εκδήλωση δεν αναφέρθηκε, ώστε να τιμηθούν αυτοί οι νεκροί.
Να δούμε το βάρος που σήκωσε η εργατική τάξη γι’ αυτά τα έργα, που όλοι σήμερα υπερηφανεύονται. Γενικότερα οι εργαζόμενοι πλήρωσαν και πληρώνουν διπλά, σαν φορολογούμενοι και σαν χρήστες των μεγάλων έργων της περιβόητης αυτοχρηματοδότησης.
Θα κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτά τα έργα, για να δούμε πώς τελικά και τα δύο κόμματα και η Κυβέρνηση σήμερα, αλλά και προηγούμενα το ΠΑΣΟΚ, χειρίζονταν αυτά τα έργα της αυτοχρηματοδότησης.
Αττική Οδός, 13%. Άλλοι λένε ότι έδωσε πολύ λιγότερα για την κατασκευή του.
Αερολιμένας Αθηνών, 8%.
Αυτά ήταν τα κεφάλαια που έβαλαν οι εταιρείες αυτές.
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που σήμερα υπερηφανεύονται και οι δύο πλευρές, 10% και 8 ευρώ για να την περάσει κάποιος, για να δείτε ποιος τα πληρώνει.
Αν λάβουμε υπόψη ότι τα περισσότερα από αυτά τα έργα, κύριοι συνάδελφοι, κατασκευάστηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες, που σήμερα έχουν τη χρήση, αν λάβουμε υπόψη, πέρα από τις υπερτιμολογήσεις το ένα, το άλλο κλπ και το σύστημα, το πώς βγήκαν οι εργολαβίες αυτές με μικρές εκπτώσεις 3%, 4%, 5% έως και 7%, αν λάβουμε υπόψη ότι έχουν το 20% του νόμιμου εργολαβικού κέρδους, καταλαβαίνετε ότι δεν έβαλαν δεκάρα από την τσέπη τους για την κατασκευή. Και όμως θα νέμονται αυτά τα έργα για δεκαπέντε, πενήντα, εκατό χρόνια, ανάλογα με τις συμβάσεις. Η σημασία, επομένως, αντιμετώπισης του θέματος είναι αυτονόητη. Η αναγωγή, όμως, του προβλήματος μόνο και αποσπασματικά, αλλά και με τυμπανοκρουσίες στο σύστημα ανάθεσης των έργων, είναι τουλάχιστον κατά την άποψή μας αποπροσανατολιστική.
Ο κύριος Υπουργός χαρακτήρισε ως σημαντική τομή για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο βίο το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις κατασκευές των δημοσίων έργων. Κατά την Κυβέρνηση η κατάργηση του προηγούμενου συστήματος ανάθεσης των έργων, του μαθηματικού τύπου, αφαιρεί πλέον από τις κατασκευαστικές εταιρείες οποιαδήποτε δυνατότητα προκατασκευής των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, δηλαδή αποκλείει πρόσθετες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενους. Μην είστε τόσο σίγουρος, κύριε Υπουργέ. Το σύστημα καλά κρατεί και η διαφθορά, που είναι παράγωγο αυτού του συστήματος, είναι πολυεπίπεδη, χρόνια και αυξανόμενη, ιδίως στα δημόσια έργα που κερδοσκοπούν ασύστολα οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη των έως τώρα κυβερνήσεων ή τουλάχιστον την ανοχή τους.
Κύριοι Βουλευτές, οι όποιες κυβερνήσεις έφερναν νομοσχέδια, όπως και η σημερινή, εξαπέλυαν κατά τη συζήτηση –πριν ή και μετά, αν θέλετε- ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό υπενθύμισης της γνωστής παθογένειας του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων στη χώρα μας.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ)
Να σας θυμίσω τι έλεγε ο κ. Λαλιώτης, όταν έφερε το μαθηματικό τύπο; Τα ίδια περίπου που λέει και σήμερα ο κύριος Υπουργός Δημοσίων Έργων. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει τρόπους ανάθεσης, διανομής και διασποράς των δημοσίων έργων που ευνοούν τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και την ισχυροποίηση ολίγων μονοπωλιακών ομίλων στον τομέα των δημοσίων έργων.
Αυτόν το στόχο υπηρέτησε το προηγούμενο σύστημα και με συνειδητή απουσία αυστηρού ελέγχου, συστήματος προγραμματισμού, κοστολόγησης των έργων, κανονισμών κατασκευής ουσιαστικού ελέγχου από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι στο επίπεδο της εξαθλίωσης.
Μετά την ψήφιση του ν. 2940, που μιλούσε τότε για τη νέα κατάταξη των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των εταιρειών των ανωτέρω τάξεων –εβδόμης και έκτης- στα ΜΕΕΠ στον κύκλο εργασιών των δημοσίων έργων έφθασε στο ζενίθ του ποσοστού του 68% της απόληξης των έργων.
Αν θα δείτε όμως τις μικρές επιχειρήσεις, εκεί αυξάνεται θεαματικά η ψαλίδα που χωρίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους, σε σχέση με αυτήν των πέντε μεγάλων –ας είναι δεκατέσσερις- οι πέντε είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά σήμερα κουμαντάρουν όλες αυτές τις εταιρείες και είναι μέτοχοι σε όλες τις δεκατέσσερις. Το ποσοστό, λοιπόν, αναλογίας της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων ήταν 5% προς 13%.
Με στοιχεία του ΙΕΚ την περίοδο του 2003 οι τιμές αποδοτικότητας της τετάρτης και πέμπτης τάξης δένουν κάθε χρόνο μειούμενες. Να σημειώσουμε ακόμα ότι την περίοδο 1994-1997, πριν την εισαγωγή του περιβόητου μαθηματικού τύπου, οι επιτροπές εισήγησης για ανάθεση σε διακόσια είκοσι επτά δημόσια έργα έδωσαν ύψος μόνο πάνω από 200.000.000 δραχμές. Οι περισσότερες ήταν κάτω που πρώτου μειοδότη, κάτω του μεγαλύτερου μειοδότη. Έφθαναν μέχρι και τον εικοστό δεύτερο μειοδότη, να φανταστείτε.
Παράλληλα, κύριοι Βουλευτές, αναφέρθηκαν οι διορθωτικές προτάσεις. Ακούστηκε και αυτό και μάλιστα φάνηκε και σήμερα η πολιτική που ακολούθησε και ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ. Ο εισηγητής του αναφέρθηκε μόνο στο τι λένε οι κατασκευαστικές εταιρείες, τι είπαν στην επιτροπή. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τι είπαν οι άλλοι φορείς, τι είπε το Επιμελητήριο, η ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, τι είπαν τελικά αυτοί που έχουν άμεση σχέση. Έγινε αναφορά μόνο στις εργοληπτικές εταιρίες, για τις οποίες και τώρα σαν Αντιπολίτευση κόπτεται για τα συμφέροντά τους, όπως και η Κυβέρνηση με αυτό που θεσμοθετεί.
Οι διορθωτικές, όμως, προτάσεις και των εργοληπτικών οργανώσεων -και της ηγεσίας του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ- δεν αναιρούν αυτήν τη βασική κατεύθυνση και αποτελούν ευχολόγιο. Παραδείγματος χάρη, ορθό θεσμικό πλαίσιο, λέει το ΥΠΕΧΩΔΕ, μελετών, αξιόπιστο σύστημα προσδιορισμού ευθυνών, λέει και το ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ κλπ, ισχυρή Δημόσια Διοίκηση.
Κύριοι συνάδελφοι, τυχαία δεν υπάρχει μια τέτοια ισχυρή Δημόσια Διοίκηση επί του συγκεκριμένου προβλήματος; Όμως, υπάρχει ισχυρή πραγματικά Δημόσια Διοίκηση. Δημόσια Διοίκηση που να υπηρετεί το σύστημα και την πολιτική που θέλουν σήμερα οι κυβερνήσεις. Έτσι είναι στελεχωμένη, έτσι την θέλουν, έτσι θα τη διατηρήσουν παρά τις κατακραυγές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επωμίζονται ένα μεγάλο κόστος. Έχουν υποβαθμιστεί. Θα το συζητήσουμε και αυτό, όταν θα φτάσουμε στα άρθρα, ιδιαίτερα στο άρθρο 10, αναφορικά με τις συνέπειες που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με το όλο σύστημα των έργων.
Κύριοι Βουλευτές, στο συζητούμενο νομοσχέδιο η ενίσχυση των λίγων ισχυρών ομίλων σε βάρος των μικρών είναι καταφανέστατη και γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, με τις εγγυητικές επιστολές. Η αύξηση του ύψους τους ανάλογα με την προτεινόμενη έκπτωση –του εργολήπτη εννοούμε- προσθέτει πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των έργων. Θα είναι δυσβάσταχτες για τις μικρές εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε του τραπεζικού συστήματος ούτε από την άλλη μεριά τη δυνατότητα –έστω και μέσω του ΤΣΜΕΔΕ- να εξυπηρετήσουν αυτές τους τις ανάγκες.
Η αύξηση της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση προθεσμιών κατασκευής του έργου είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ενίσχυση για τις μεγάλες.
Επίσης η δυνατότητα ακύρωσης του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού από την προϊσταμένη αρχή αν η οικονομική προσφορά του τελικού αναδόχου κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Κι εδώ αυτές που «θα τα βρουν μπαστούνια» είναι οι μικρές επιχειρήσεις.
Επιπλέον η υποχρεωτική εκτέλεση από τον ανάδοχο μειοδότη του 70% του έργου, που μειώνει το ποσοστό των επίσημων εργολαβιών και αυξάνει στην πράξη τις ανεπίσημες υπεργολαβίες με χειρότερους όρους για τους μικρούς εργολήπτες. Για μια ακόμη φορά θα συνεχίσει το φαινόμενο οι μικρές επιχειρήσεις να δουλεύουν υπεργολαβικά, αλλά και παράνομα, χωρίς να είναι θεσμοθετημένο, όταν είναι το 70% του έργου να το κάνει ο κύριος ανάδοχος. Και ξέρετε στις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι τι συμφωνίες εκμετάλλευσης –κύρια εκμετάλλευσης- των μικρών αυτών επιχειρήσεων θα γίνουν.
Οι ασάφειες στη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου λόγω κακοτεχνιών με βάση τη σημερινή κατάσταση και προσανατολισμό των υπηρεσιών του κρατικού ελέγχου, αλλά και την απουσία αξιόπιστων κανονιστικών κειμένων. Υπάρχουν πρότυπες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές; Υπάρχουν κατασκευές, προδιαγραφές σύνταξης μελετών κλπ σ’ αυτήν την υπόθεση; Δεν υπάρχουν. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Κι εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, το τι γίνεται με τον περιφερειακό του Βόλου. Κύριοι Βουλευτές, εκατόν πενήντα και πλέον εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν δύο και τρεις μήνες, όσον αφορά επιδόματα κλπ.. Το έργο έχει σταματήσει. Ο ανάδοχος χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους, για να πάρουν τα λεφτά και να κάνουν κινητοποιήσεις. Τις κινητοποιήσεις όμως αυτοί τις κάνουν για να πάρουν τα λεφτά τους. Χρησιμοποιούνται, λοιπόν, για να εκταμιεύσει χρήματα επιπλέον αυτών με τα οποία έχει κοστολογηθεί το έργο. Κι έχει πάρει παραπάνω έργο, έχουν λήξει όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις, όλες οι παρατάσεις που έχουν δοθεί κι όμως το έργο βρίσκεται σταματημένο, κινδυνεύει να μην υλοποιηθεί κι οι εργαζόμενοι να χάσουν ουσιαστικά και τα λεφτά τους.
Οι διαδικασίες της ανάθεσης έγιναν σε μια σύσκεψη όπου όλως τυχαία συμμετείχαν μόνο Βουλευτές του νομού που προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν δίνει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της συνέχισης του έργου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ήταν τυχαίο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Ναι, λέω ότι όλως τυχαίως μόνον οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν.
Κύριοι βουλευτές, εμείς λέμε ότι όλα αυτά, τα οποία συμβαίνουν σήμερα οφείλονται στον προσανατολισμό που έχει η Κυβέρνηση, έναν προσανατολισμό ίδιο με αυτόν της προηγούμενης στα δημόσια έργα. Ο κύριος λόγος απόρριψης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι αυτός ακριβώς ο προσανατολισμός, δηλαδή η ενίσχυση των μεγάλων εταιρειών στο χώρο των κατασκευών. Η οικονομικότερη προσφορά μπορεί να είναι ένα από τα κριτήρια, όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα εξυγιάνει αυτό το σύστημα, με το οποίο σήμερα κατασπαταλάται ουσιαστικά το δημόσιο χρήμα εις βάρος των πολλών και εις όφελος των λίγων.
Η οικονομικότερη προσφορά έχει συζητηθεί και παλιότερα. Όμως εμείς λέμε ότι η εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης, η ποιότητα, η ασφάλεια του έργου κλπ. έχουν επίσης μεγάλη σημασία, όπως κι ο προσδιορισμός της βέλτιστης προσφοράς. Για εμάς η πραγματική διέξοδος, η ουσιαστική απάντηση απαιτεί συνολική θεώρηση του προβλήματος με γνώμονα τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών στα δημόσια έργα, τη διασφάλιση ότι το δημόσιο έργο θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα, την ασφάλεια των χρηστών, των κατοίκων και των εργαζομένων στα έργα, την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας των έργων, τη δραστική μείωση της επιβάρυνσης του λαού για την κατασκευή και χρήση των έργων, τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο, την ανάπτυξη σχετικών κλάδων της μεταποιητικής βιομηχανίας κλπ.. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών, αυτών των προϋποθέσεων προϋποθέτει έναν ενιαίο κρατικό φορέα που θα κατέχει τα μέσα παραγωγής, θα κατανέμει σχεδιασμένα τη χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό και θα αγκαλιάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης έργων στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού μιας άλλης πολιτικής στα πλαίσια μιας λαϊκής οικονομίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός ο φορέας σε συνεργασία με τις πολυτεχνικές σχολές, επιστημονικές οργανώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στον κλάδο κλπ. θα αναλάβει την ιεράρχηση και κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων στρατηγικής σημασίας και την επιτάχυνση της δημιουργίας δημόσιων οικοδομών κοινωνικής πολιτικής –νοσοκομεία, σχολεία κλπ.. Εκπονεί κανονισμούς κατασκευής, προδιαγραφές, σύνταξη μελετών και σύστημα κοστολόγησης των έργων. Αξιοποιεί την ερευνητική δραστηριότητα και τη διάγνωση νέων αναγκών για την ιδιωτική κατασκευή.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλάτε δεκαοκτώμισι λεπτά. Ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, όταν έχουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Υπάρχει όμως και ο Κανονισμός που νομίζω ότι είναι ισχυρότερος του νομοσχεδίου στο θέμα της διαδικασίας. Ολοκληρώστε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θέλω να σας αφαιρέσω το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας, αλλά ο Κανονισμός έχει έλθει στα μέτρα του δικομματισμού, ώστε να μην μπορούν να μιλήσουν τα άλλα κόμματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ελάτε τώρα! Πάντα ο δικομματισμός φταίει.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, μία σελίδα έχω. Θα την είχα ήδη τελειώσει.
Μιλούσα για την αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διάγνωση νέων αναγκών για την ποιοτική, ποσοτική παραγωγή αναγκαίων προϊόντων.
Αυτός ο φορέας εφαρμόζει ολοκληρώμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των έργων και της ασφάλειας των χρηστών και των εργαζομένων στον κλάδο. Παίζει συμβιβαστικό, ελεγκτικό ρόλο και θα προσδιορίζει με σαφήνεια την ευθύνη όλων των συντελεστών του έργου. Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθεί και η συναιτεριστική δραστηριότητα σε επιμέρους τομείς κατασκευής μικρών έργων–συντήρηση έργων. Οι εργαζόμενοι στον κρατικό φορέα θα αμείβονται όπως και στους αναφερόμενους συνεταιρισμούς με γνώμονα τη συμβολή τους στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Θεωρούμε ότι η αγωνιστική προσπάθεια να μπει φραγμός στη νέα ισχυροποίηση των μονοπωλιακών ομίλων είναι αναγκαία για να ανοίξει το δρόμο προς αυτήν τη ρεαλιστική και ελπιδοφόρο πορεία.
Κύριοι Βουλευτές, παράλληλα δεν μένουμε στο τι θα γίνει, αν τελικά αλλάξει όλη αυτή η πολιτική, γιατί με τη σημερινή πολιτική όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Χρειάζεται μία άλλη πολιτική. Όμως προτείνουμε παράλληλα την αύξηση των ορίων του προϋπολογισμού για έργα, με τη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στις δημοπρατήσεις, ενίσχυση της άμεσης διασποράς των έργων από το δημόσιο προς τις μικρότερες τάξεις εργοληπτών χωρίς τη διαμεσολάβηση των μεγάλων ομίλων που γίνεται σήμερα με το σύστημα των υπεργολαβιών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Τελευταία φράση είναι, κύριε Πρόεδρε.
Προτείνουμε ακόμα κατοχύρωση του δικαιώματος της ουσιαστικής επανένταξης της κρίσης της προϊσταμένης δημόσιας αρχής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των πολυτεχνικών σχολών, του ΤΕΕ, των κλαδικών συλλόγων διπλωματούχων μηχανικών και των συνδικάτων.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, όπως καταλαβαίνετε καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Γκατζή.
Η κ. Ξηροτήρη έχει το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δημόσια έργα κατασκευάζονται για να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου και να καλυτερεύσουν τη ζωή των πολιτών. Προέρχονται από τις θυσίες του ελληνικού λαού, αφού απορροφούν σημαντικότατα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού κυρίως του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και γι’ αυτό πρέπει η νομοθεσία, που ρυθμίζει τη διαδικασία παραγωγής τους, η μελέτη, η ανάθεση και η εκτέλεση να επιτυγχάνει τη βέλτιστη απόδοση αυτών των πόρων.
Είναι προφανές ότι τη δεκαπενταετία που διανύουμε τα δημόσια έργα ενταγμένα σ΄ ένα σύνολο δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ανάπτυξη των υποδομών των ασθενέστερων χωρών, αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας μας, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η χώρα μας αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επιταγές των καιρών και επί σειρά ετών τώρα κινείται με χαμηλούς ρυθμούς παραγωγικότητας και με μεγάλες υπερβάσεις κόστους. Παρά το μέγεθος και τους πόρους των προς υλοποίηση προγραμμάτων, δεν επιτυγχάνεται η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η τόνωση της απασχόλησης.
Διαπιστώνεται μία παρατεταμένη κρίση στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων και πανθομολογείται πλέον η αδυναμία της διοίκησης αυτών από το στάδιο και τις διαδικασίες του προγραμματισμού μέχρι τη μελέτη της διαδικασίας ανάθεσης, τη διαχείριση, την επίβλεψη και τη συντήρηση αυτών.
Αναζητούμε κάθε φορά, κύριοι συνάδελφοι, τα αίτια της κακοδαιμονίας στο χώρο των δημοσίων έργων. Μερικά από αυτά αποτελούν κοινή διαπίστωση όλων των συναρμόδιων φορέων και στα λόγια όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Για την αντιμετώπισή τους, όμως, θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, κατάλληλες και αναβαθμισμένες τεχνικές υπηρεσίες και υγιές κατασκευαστικό δυναμικό.
Τα μεγάλα προβλήματα που επείγει να αντιμετωπίσει αυτό το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο είναι: Ο αποσπασματικός σχεδιασμός, που δεν εντάσσεται στα πλαίσια ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και δεν υλοποιεί ένα δημοκρατικό προβληματισμό ανάπτυξης της χώρας, οι έντονα υποβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, οι συχνά ελλιπείς και πρόχειρες μελέτες, το έωλο και διαβλητό σύστημα ανάθεσης των έργων, τα αναχρονιστικά, ελλιπή και αλλοπρόσαλλα τιμολόγια, η έλλειψη διαδικασιών επικαιροποίησης προδιαγραφών και διασφάλισης ποιότητας, η πλημμελής επίβλεψη, ανυπαρξία επιμόρφωσης και καθοδήγησης του τεχνικού δυναμικού της χώρας, η μη διασφάλιση αντικειμενικών κριτηρίων για τα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών.
Αλλά η μεγαλύτερη αιτία που επηρεάζει όλες τις προηγούμενες είναι οι έντονα κομματικές και οι άλλες παρεμβάσεις σε όλες τις φάσεις και όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη μελέτη, την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Μπορεί να έγιναν δημόσια έργα, εισέρρευσαν, όμως, τεράστιοι πόροι στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά το σύστημα στα έργα αυτά διακρίνεται από διαπλοκή και διαφθορά.
Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις αιτιάσεις αυτές είχαν αντιτείνει τις εκσυγχρονιστικές τους παρεμβάσεις μέσω του νομοθετικού πλαισίου. Με το ν.2578 περί βελτίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση κατασκευής των δημοσίων έργων θεσπίστηκε η περιβόητη διαδικασία του μαθηματικού τύπου. Και η διαφημιζόμενη αντικειμενικότητα στην ανάδειξη του μειοδότη αντικαταστάθηκε σήμερα από μια σειρά μεθοδεύσεων που σαφώς κινούνται εκτός πλαισίων υγιούς ανταγωνισμού. Ο ν. 2940/2001 περί αναπτυξιακών, φορολογικών και θεσμικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα, που υποτίθεται ότι θεσπίστηκε για να δώσει κίνητρα στην ανάπτυξη μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και να εξυγιάνει το μητρώο των κατασκευαστών, τελικά αντί να βελτιώσει την κατάσταση δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες για το αδιάβλητο της επανάκρισης, ενώ ο αναγκαστικός χαρακτήρας των συγχωνεύσεων οδήγησε τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αξιόλογες, στην περιφέρεια, σε συρρίκνωση και ακόμα σε εξαφάνιση.
Και το σημαντικότερο: Αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, ενισχύθηκε ο φαύλος κύκλος της αποδυνάμωσής τους, σχεδόν διάλυση των περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών που οδηγήθηκαν έτσι σε μειωμένη παραγωγικότητα και ικανότητα για να δικαιολογηθεί ο παραμερισμός τους και η ανάδειξη ως κυρίαρχων των ιδιωτικών συστημάτων στη διαχείριση των δημοσίων έργων. Θεσπίστηκαν έτσι οι ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου καθώς και οι προσλήψεις συμβούλων εταιρειών, που υποτίθεται ότι θα έλυναν τα χρόνια προβλήματα των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και θα συνέβαλαν σε μία αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος δημοσίων έργων. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν είδαμε να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σε αυτό επίσης, το χαώδες σύστημα προβάλλεται και από τη δική σας Κυβέρνηση ως πανάκεια, ιδιαίτερα για τα μεγάλα έργα, το σύστημα ενίσχυσης της δημόσιας δαπάνης με ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή με τις συμβάσεις παραχώρησης και προβάλλεται μάλιστα ως αιτιολογικό ότι δίδει τη δυνατότητα προσέλευσης κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς προδιαγραφές και τα συστήματα αυτά έγιναν παντελώς αναξιόπιστα γιατί το αποτέλεσμα σε όσα εφαρμόστηκαν και κατασκευάστηκαν ήταν αρνητικό για το δημόσιο χρήμα, αφού κατέληξαν σε επιχορήγηση για τους ιδιώτες και όχι σε συγχρηματοδότηση.
Όταν στην Αττική Οδό με τις υπερβάσεις κόστους έφθασε η ιδιωτική συμμετοχή να είναι 6,2% –το μισό δηλαδή, από το νόμιμο κέρδος- είναι δυνατόν να μιλάμε ότι αυτό το έργο ήταν με συγχρηματοδότηση; Ήταν με δημόσια επιδότηση αυτό το έργο. Μάλιστα τα διόδια αυξάνονται συνεχώς. Είναι ασαφές πλήρως το πλαίσιο και από τη σύμβαση το πώς θα μπορέσουν να εκτιμηθούν τα έσοδα αυτής της οδού για να είναι δυνατόν με διαφάνεια και επαρκή αιτιολόγηση να δικαιολογηθούν και τα διόδια σ’ αυτή την εθνικό οδό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εμείς έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις γι’ αυτό το σύστημα. Η εμπειρία μέχρι τώρα έδειξε ότι ολιγάριθμοι όμιλοι συμμετέχουν σ’ αυτούς τους διαγωνισμούς. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά αυτοί οι διαγωνισμοί, ουσιαστικά δεν έχουν ανταγωνισμό και γι’ αυτό μέχρι τώρα το σύστημα αυτό διακρίθηκε με υπερβάσεις και με χαριστικές συμβάσεις.
Ας μιλήσουμε τώρα επί του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα έχει μεν αναγκαίες ρυθμίσεις που όμως δεν επαρκούν από μόνες τους για να επιλύσουν έστω και αυτό το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων έργων, που είναι το πρόβλημα των διαδικασιών και του τρόπου ανάθεσής τους. Από τη μια πλευρά είναι θετικό το ότι επαναφέρει το σύστημα του καθαρού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου μετά από δέκα χρόνια αιτιολογήσεων, προσφορών και μαθηματικών τύπων που θα μείνουν στην ιστορία του συγκεκριμένου τομέα σαν «μαύρες τρύπες» που υποβάθμισαν κατακόρυφα το σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων στη χώρα μας.
Το επιχειρεί, όμως, εντελώς πυροσβεστικά αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε, προκειμένου να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα των εμπλοκών και καθυστερήσεων που όντως έχει δημιουργηθεί στις αναθέσεις πολλών και σημαντικών για την ανάπτυξη της χώρας μας έργων.
Ο Συνασπισμός πρώτος και συστηματικά έχει προτείνει εδώ και καιρό την κατάργηση του συστήματος ανάδειξης μειοδότη μέσω μαθηματικού τύπου για να σταματήσουν οι πολλαπλές παρενέργειές του, όπως η αλλοίωση του υγιούς ανταγωνισμού, εφόσον οι επιχειρηματικές ικανότητες ή η επιδίωξη προγραμματισμένης επιχειρηματικής ανάπτυξης και στόχων παρεμποδίζονται, η αύξηση του κόστους των έργων λόγω του μηχανιστικού τρόπου προσδιορισμού της έκπτωσης, ανεξαρτήτως των πραγματικών κοστολογικών δεδομένων.
Ως μόνη συνέπεια αυτού –και δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία που μας εκθέτουν συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ- έχουμε την αύξηση των κερδών των εργολάβων χωρίς βελτίωση της ποιότητας, εφόσον δεν λήφθηκαν όλα τα άλλα μέτρα που θα συνέβαλαν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Πέραν αυτών, σοβαρές είναι οι καθυστερήσεις –και πλέον εμπλοκές- στο όλο σύστημα λόγω ενστάσεων και πολλαπλών λογιστικών ελέγχων, καθώς και η γραφειοκρατία από τη συνεχή έκδοση πολυσέλιδων ερμηνευτικών εγκυκλίων και νομοθετικών παρεμβάσεων, απαξιώνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες και το στελεχιακό δυναμικό που ασχολούνται μ’ αυτά και όχι με παραγωγικές παρεμβάσεις στη βελτίωση της διοίκησης στην παραγωγή των δημοσίων έργων.
Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι γνωστό ότι το σύστημα καθορισμού του μειοδοτικού διαγωνισμού, παρ’ ότι είναι το μόνο σαφές και διαφανές, εγκυμονεί τους γνωστούς κινδύνους από υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού των εργοληπτών, οι οποίες προκαλούν εμπλοκές στη διάρκεια κατασκευής των έργων. Αυτό εξάλλου ήταν και η δικαιολογία για την εφαρμογή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις των αλλοπρόσαλλων καθ’ ημάς συστημάτων ανάθεσης των έργων.
Για τους λόγους αυτούς ο Συνασπισμός κατά τη διατύπωση επί πολλά χρόνια των προτάσεών του για επαναφορά του καθαρού μειοδοτικού συστήματος, θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή των κινδύνων από υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις την ταυτόχρονη λήψη συγκεκριμένων μέτρων συνολικής εξυγίανσης του συστήματος παραγωγής των έργων.
Πού συνίστανται τα μέτρα αυτά; Στη συγκρότηση σύγχρονων αποτελεσματικών δημοκρατικά οργανωμένων δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θέση μας αυτή παραμένει ως βασική προτεραιότητα και συνεχίζει να είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας μας, πολύ περισσότερο όταν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται σωστά, όπως ο ν. 1418/1984, οι αυξημένες υποχρεώσεις και απαιτείται κύρος για τη διευθύνουσα υπηρεσία και την προϊσταμένη αρχή.
Στη βελτίωση της ποιότητας των μελετών, με κατάρτιση νέων προδιαγραφών μελετών και αδιάβλητο σύστημα ανάθεσης.
Στην άμεση ανασύνταξη των αναλυτικών τιμολογίων. Εδώ έχουμε την κατάθεση ενός σημαντικού μέρους αυτών, υπολείπονται όμως εξίσου σημαντικά τιμολόγια για τα κτηριακά έργα, κλπ..
Στην ανασύνταξη και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και στην ενίσχυση των υποδομών ποιοτικού ελέγχου βάσει της σύγχρονης τεχνικής πραγματικότητας. Στην οργάνωση δηλαδή και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος προδιαγραφών, πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητος των προϊόντων –υλικών και κατασκευών- και όχι βέβαια στην παραπομπή στον ιταλικό οίκο ESPEL και την αποδυνάμωση παντελώς των εργαστηρίων της χώρας, για να μπορεί να λειτουργήσει και η σωστή διάταξη περί έκπτωσης του αναδόχου σε περίπτωση κακοτεχνιών στα έργα.
Στην πραγματική εξυγίανση του μητρώου των κατασκευαστών με επανέλεγχο των εταιρειών σφραγίδων, που επαναδραστηριοποιήθηκαν με το μαθηματικό τύπο και με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των ποινών που ορίζει.
Δυστυχώς το νομοσχέδιο δεν προωθεί αυτές τις αναγκαίες προτάσεις, που αποτελούν θετικά και αποτελεσματικά μέτρα για τη χωρίς προβλήματα εφαρμογή ενός νέου συστήματος ανάθεσης, του μειοδοτικού συστήματος και κινείται σε μία κατεύθυνση κατασταλτικών μέτρων και επιβολής ποινών, που όποτε εφαρμόστηκαν σε παραγωγικές διαδικασίες -που έτσι και αλλιώς, κύριοι συνάδελφοι, πάσχουν από μόνες τους- δεν βοήθησαν στο ξεπέρασμα των προβλημάτων και μάλιστα πολλές φορές οδήγησαν σε εμπλοκές, μεθοδεύσεις και εν τέλει σε επιδείνωση της κατάστασης.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του νομοσχεδίου στην κατεύθυνση αυτή των νέων εμπλοκών και ασαφειών είναι: Η υπέρμετρη αύξηση των ποσοστών των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης μέχρι 35% του προϋπολογισμού της μελέτης, που σε σχέση με τον προϋπολογισμό της σύμβασης μπορούν να φθάσουν μέχρι και 100% στο ενδεχόμενο παραδείγματος χάριν μιας έκπτωσης 65%. Οι εγγυήσεις αυτές επιβάλλουν υπέρμετρες προμήθειες προς τις τράπεζες, σε βάρος της οικονομίας του έργου και παράλληλα εξουθενωτικές συνθήκες για τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη θέσπισης των ενιαίων τιμολογίων και της υπουργικής απόφασης περί των ορίων, υπάρχουν κίνδυνοι αποκλεισμού υποψηφίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, λόγω αυθαίρετης υπερκοστολόγησης και προϋπολογισμού της μελέτης.
Φοβούμαι ότι για τις ανάγκες διασφάλισης του συστήματος με κατασταλτικού χαρακτήρα μέτρα, μετατοπίζουμε συνεχώς το πεδίο στα δημόσια έργα, από το τεχνικό αντικείμενο στα ενδιαφέροντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαδικασίες που δεν συνεπάγονται τελικά –έτσι αποδείχτηκε μέχρι τώρα- ότι τις περισσότερες φορές κερδισμένο βγαίνει το ελληνικό δημόσιο. Τις περισσότερες φορές, όπως και στα συστήματα συγχρηματοδότησης, χαμένο βγήκε το ελληνικό δημόσιο.
Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της πληρότητας των μελετών με τη θεσπιζόμενη επικαιροποίησή της κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χωρίς να λαμβάνεται μια μέριμνα για την ενεργητική συμβολή και καθοδήγηση από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύνταξης της μελέτης.
Παραμένει, κύριε Υπουργέ –παρ’ όλο ότι είναι σημαντική η προσπάθεια που κάνατε και φέρατε ένα μεγάλο όγκο των τιμολογίων- ασάφεια χρονική και διαδικαστική ως προς την έκδοση της απόφασης για την έγκριση ενιαίων τιμολογίων και θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα και εγώ παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Το κυριότερο πρόβλημα του νομοσχεδίου δυστυχώς έγκειται σε ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αφορούν την αναβάθμιση και την επάρκεια των τεχνικών υπηρεσιών διοίκησης των έργων, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος του έργου, που είναι οι διάφοροι δημόσιοι φορείς, θα έπρεπε σε πρώτη προτεραιότητα να διαθέτουν ικανές υπηρεσίες για να διοικούν, να συντονίζουν, να επιβλέπουν και να ελέγχουν τα έργα, με επάρκεια οργάνωσης, γνώσεων σε επίπεδο ίσως και μεγαλύτερο –και έτσι πρέπει- από εκείνες των αναδόχων κατασκευής.
Μόνο με υγιείς και παραγωγικές δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες θα μπορούσε να εξασφαλιστεί για το δημόσιο ο στόχος της πρώτης παραγράφου της εισηγητικής έκθεσης του νομοσχεδίου, που είναι να διαχειριστεί άριστα το δημόσιο χρήμα, κατασκευάζοντας το καλύτερο δυνατό έργο στην καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά και στον εύλογο χρόνο, όπως συμφωνήσατε, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή. Μόνο με τέτοιες υπηρεσίες, που θα λειτουργούν με σύγχρονο τρόπο οργανωμένων τεχνικών μονάδων, θα δίνουν λύσεις και θα αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα όλα τα ζητήματα προγραμματισμού, διοίκησης και επίβλεψης για τη σωστή εκτέλεση των έργων, θα εξασφαλίζονταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, χωρίς προβλήματα, του προτεινόμενου συστήματος του μειοδοτικού διαγωνισμού.
Αν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις θα καθιστούσαν περιττή την επικέντρωση του νομοσχεδίου σε προβλέψεις κατασταλτικού χαρακτήρα και θα τις περιόριζαν στο απολύτως αναγκαίο ποσοστό.
Δυστυχώς, όμως, αυτή η προϋπόθεση αγνοείται και από τη σημερινή Κυβέρνηση, η οποία δεν έχει λάβει καμία πρωτοβουλία, τουλάχιστον σε επίπεδο ουσιαστικών εξαγγελιών, για το θέμα της αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης.
Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη, αλλά και δυνατή η θεσμική επίλυση των όσων προανέφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα και προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε αυτό το νομοσχέδιο να συμπεριλάβει ένα σύνολο μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάθεσης των δημοσίων έργων στη ρίζα του.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ουσιαστικές διορθώσεις και ως προς το θέμα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 4, θα πρέπει να μειωθεί το όριο των εγγυήσεων τουλάχιστον στο 25% και θα πρέπει στα άρθρα 2 και 3, που αφορούν τις διαδικασίες της προϊσταμένης αρχής, να υπάρξουν συμπληρωματικές διατάξεις που, τουλάχιστον, να μας δίνουν την αίσθηση ότι θα υπάρξουν πολύ γρήγορα ρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριε Πρόεδρε, στο τέλος της ομιλίας μου θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία της τελευταίας στιγμής για τη δόμηση στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και την κατασκευή της Τεχνόπολης σ’ ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και υπάρχει η απορριπτική απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου και η αντίθετη άποψη του Οργανισμού Ρυθμιστικού. Το ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει εκεί την κατασκευή ενός δευτερεύοντος έργου.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα: Σε ποια άλλη χώρα έχει κατασκευαστεί Τεχνόπολη σε δασικές προστατευόμενες εκτάσεις φυσικού κάλλους;
Με αυτήν την έννοια, εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, παρ’ όλο που, όπως είπα, για το θέμα του άρθρου 1 της επανεισαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων): Η κ. Ξηροτύρη είπε ότι υπάρχει αντίθετη γνώμη