ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4809 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 481
Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/04/2021 ΡΙZ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
16/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/04/2021 ΡΙΣΤ'
15/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/04/2021 ΡΙE' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
14/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/04/2021 ΡΙΔ' (Γ' Μέρος)
12/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2021 ΡΙΓ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
09/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/04/2021 ΡΙΒ'
07/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙ Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Β' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2021 ΡΙ' (Γ' Μέρος)
αρχείο κειμένου
05/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/04/2021 ΡΘ'
02/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/04/2021 ΡΗ'
αρχείο κειμένου
01/04/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 01/04/2021 ΡΖ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 4809 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ