ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 2 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 1
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/11/2019 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΔ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/11/2019 ΝΔ΄ (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/11/2019 ΝΔ΄ (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/11/2019 (απόγευμα) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/11/2019 ΝE΄
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ