ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5590 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 559
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
22/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2021 ΡϞΕ'
αρχείο κειμένου
21/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ Δ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2021 ΡϞΔ' (Β' Μέρος)
20/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΓ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2021 ΡϞΓ' (Β' Μέρος)
αρχείο κειμένου
17/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/09/2021 ΡϞΒ'
16/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2021 ΡϞΑ'
αρχείο κειμένου
15/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2021 ΡϞ' (Μέρος Γ')
13/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/09/2021 ΡΠΘ'
αρχείο κειμένου
10/09/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2021 ΡΠΗ'
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠΣΤ'
αρχείο κειμένου
08/09/2021 (πρωί) ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/09/2021 ΡΠZ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 5590 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ