ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 5856 συνεδριάσεις | Σελίδα 579 από 586
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2022 ΡΠΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
16/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/09/2022 ΡΠΗ'
19/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΠΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/09/2022 ΡΠΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2022 ΡϞ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2022 ΡϞ' (Β' Μέρος)
22/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2022 ΡϞΑ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2022 ΡϞΑ' (Β' Μέρος)
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/09/2022 ΡϞΒ'
26/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/09/2022 ΡϞΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/09/2022 ΡϞΔ' (Α' Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/09/2022 ΡϞΔ' (Β' Μέρος)
29/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2022 ΡϞΕ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
30/09/2022 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡϞΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/09/2022 ΡϞΣΤ'
Εγγραφές: 5781 - 5790 από 5856 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ