ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 5654 συνεδριάσεις | Σελίδα 561 από 566
Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ε' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/10/2021 Ε'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Β')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Γ')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/10/2021 ΣΤ' (Μέρος Δ')
13/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ζ Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2021 Ζ' (Μέρος Β')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
14/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/10/2021 Η' (Μέρος Β')
18/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Θ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/10/2021 Θ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
18/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ι' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/10/2021 Ι'
20/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/10/2021 ΙΑ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/10/2021 ΙΑ' (Μέρος Β')
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/10/2021 ΙΒ'
22/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/10/2021 ΙΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/10/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/10/2021 ΙΔ' (Μέρος Α')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/10/2021 ΙΔ' (Μέρος B')
Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/10/2021 ΙΔ' (Μέρος Γ')
Εγγραφές: 5601 - 5610 από 5654 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ