ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1731 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 174
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΒ΄ (9/7/2010)
09/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΒ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΓ' 12/7/2010
12/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΓ
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΔ' (13/7/2010)
13/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ (14/7/2010, πρωί, α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ 14/7/2010, πρωί, β' μέρος)
14/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΣΤ' (14/7/2010, απόγευμα)
14/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΖ' (15/7/2010 )
15/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΗ' (16/07/2010)
16/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΗ΄
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Α' (20/7/2010)
20/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Α'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, B΄ (21/7/2010 πρωΐ )
21/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Β'
Συνεδρίαση Α΄ Τμήματος Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10, Γ΄ (21/7/2010 απόγευμα)
21/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Γ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 1731 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα