ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 1534 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 154
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/06/2018 ΡΜΒ'
21/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΜΒ
Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/06/2018 ΡΜA'
20/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΜΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/06/2018 ΡΜ'
18/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΜ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2018 ΡΛΘ'
16/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2018 ΡΛΗ'
15/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2018 ΡΛΖ'
14/06/2018 (απόγευμα) ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/06/2018 ΡΛΣΤ'
14/06/2018 (πρωί) ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/06/2018 ΡΛE'
13/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/06/2018 ΡΛΔ'
11/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/06/2018 ΡΛΓ'
08/06/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΓ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 1534 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα