ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΒ΄
Τρίτη 8 Μαΐου 2018
Ώρα 11.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Παπαφιλίππου και Αικατερίνη Μάρκου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 
 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΔ΄
Τετάρτη 9 Μαΐου 2018
Ώρα 18.00΄
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Δημαράς και Αθανάσιος Μπούρας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
                    
 
 
 
 
                                                                                       Αθήνα, 4 Μαΐου 2018
                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις