ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ΄
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
Ώρα 14.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Ιγγλέζη και Χρίστος Δήμας.
 
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Ιγγλέζη και Χρίστος Δήμας.
 
 
 
 
                                                                                               Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

 

---------------------------------------------------

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ΄
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
Ώρα 14.00΄
 
 
 
Λήψη απόφασης επί της από 4 Ιουνίου 2019 ομόφωνης πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
 
 
 
 
                                                                  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ΄
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Ώρα 10.00΄
                                     
                           
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος Παρασκευόπουλος.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Τσίρκας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2019 τη συζήτηση των νομοσχεδίων σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΒ΄
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
ΥΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
                                                                                            Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις