ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΣΤ΄
 Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα 12.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΖ΄
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΥΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μερόπη Τζούφη και Βασίλειος Οικονόμου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2016  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.
 
 
 
 
 
                                                                                 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
 
                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΘ΄
 Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα 18.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Π΄
 Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Γεώργιος Παπαηλιού και Γεώργιος Γεωργαντάς.
 
 
 
 
 
                                                                   Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
 
                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις