ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ΄
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
                                           
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ντζιμάνης και  Αθανάσιος Δαβάκης.
 
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισμένο στη SIAF Σχηματισμό Μάχης, με τη Συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Δέδες και Αθανάσιος Δαβάκης.
 
 
 
 
                                                                               Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ΄
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
1. Ανδρέα Λοβέρδου
2. Γεωργίου Κατρούγκαλου
3. Ιωάννη Στέφου και
4. Ευάγγελου-Βασίλειου Μεϊμαράκη.
 
 
 
                                                                                        Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
--------------------------------------------------------
 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ  ΚΓ΄
2017 - 2018
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018
Ώρα 10.00΄ - 11.30΄
 
 
 
Συζήτηση επί του θέματος  «Ένα σχολείο να μας χωράει: κάνουμε like στη διαφορά» των ομάδων εργασίας της Βουλής των Εφήβων, οι οποίες αποτελούνται από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας και της Κύπρου, των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής, καθώς και των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων,  ΚΓ΄ Σύνοδος (2017-2018).
 
 
 
                                                                              Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
 
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις