ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϟΔ΄
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   Β Ο Υ Λ Η Σ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (δεύτερη ψηφοφορία).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κατρούγκαλος και Κωνσταντίνος Τασούλας.
 
 
 
 
 
 
                                                                             Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
 
                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ