ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΗ΄
Τρίτη 15 Μαΐου 2018
Ώρα 11.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙA  ΝΟΜΩΝ
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α΄80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Πάλλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΙΘ΄
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018
Ώρα 9.30΄
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη Αυλωνίτου και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ντζιμάνης και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
   
 
                   
                                                                                                  Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις