ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Β΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΗ΄   
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 12.00΄
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.:
Χρήστου Κατσώτη  και
Νικολάου Νικολόπουλου.
 
 
 
 
 
 
                                Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016
                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΘ΄   
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 9.30΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ηλίας Καματερός και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
 
 
 
 
 
                                                         Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις