ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΑ΄   
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 18.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΒ΄   
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ευαγγελία Καρακώστα και Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε  δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις