ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ζ΄
Τρίτη 30 Ιουλίου 2019
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (A΄ 73)».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης και Αικατερίνη Παπανάτσιου.
 
Σημείωση: Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή.

 

    

 

                                                                                                                                      Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
 
                                                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                                                                                                        ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ως προς την ώρα


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄

 


ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η΄
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
Ώρα 10.00΄

 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Παύλου Πολάκη (2 δικογραφίες).

 

 


                                                                                                                Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

                                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

 

 

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις