ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΒ΄   
Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Ώρα 15.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΓ΄   
Τρίτη 1 Αυγούστου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Μερόπη Τζούφη και Νίκη Κεραμέως.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 
 
 
                                                                                           Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
                                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΔ΄   
Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017
Ώρα 10.00΄
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΕ΄   
Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
                                           
ΥΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αθανάσιος Παπαδόπουλος και  Ιάσονας Φωτήλας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΣΤ΄   
Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
Ώρα 18.00΄
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΖ΄   
Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 
 Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ιωάννης Σαρακιώτης και Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.
 
                  
 
 
                                                              Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις