ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 13.00΄
 
 
 
1.  Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου.
 
2.  Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 
 
 
 
 
                                                                          Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
                                
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-----------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β΄
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 14.00΄
 
 
 
Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του  Κανονισμού της Βουλής.   
      
 
 
 
      
                                                                                  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
                                
                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Γ΄   
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χρήστος Αντωνίου και Γεώργιος Βλάχος.
 
 
 
 
 
                                                                                       Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Γ΄   
Τετάρτη 4  Οκτωβρίου 2017
Ώρα 12.00΄
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.:
1. Ηλία Κασιδιάρη και
2. Χριστόφορου Βερναρδάκη
 
 
 
 
 
                                                                                           Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις