ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ΄
Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
Ώρα 11.30΄
 
 
 
Α΄
 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 
Λήψη απόφασης  κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2.4.2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
Β΄
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
1. Νικολάου Νικολόπουλου
2. Νικήτα Κακλαμάνη
 
 
 
 
                                                                                                         Αθήνα, 18 Μαΐου 2018
                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις