ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
                             
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΕ΄
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 

Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ζωή Ράπτη   και   Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης
 
 
 
 
 
 
                                      Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019
 
                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ  ΚΔ΄
2018 - 2019
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Ώρα 19.00΄ - 20.30΄
 
 
 
Συζήτηση επί του θέματος  «Ανθρώπινα Δικαιώματα» των ομάδων εργασίας της Βουλής των Εφήβων, οι οποίες αποτελούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας, καθώς και των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Οι έφηβοι βουλευτές εκπροσωπούν τις Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης των σχολείων που έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων - Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή, ΚΔ΄ Σύνοδος (2018-2019).
 
 
 
 
 
                                                                           Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019
 
                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις