ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Α΄
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Ώρα 11.00΄
 
 
 
Αντικείμενο:
 
Σύγκληση της Βουλής σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2019 "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής".
Ορκωμοσία Βουλευτών.
 
     
 
 
 
                                                                         Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019
                                           
                                                                        Ο  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          ΤΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
B Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Β΄
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Ώρα 10.30΄
 
 
 
 
    Αντικείμενο:
 
    Εκλογή Προέδρου της Βουλής
 
 
 
 
 
                                                                         Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019
                                           
                                Ο  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Γ'
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Ώρα 13.00΄
 
 
Αντικείμενο:
 
 
1. Εκλογή Α΄, Β΄, Γ΄ Αντιπροέδρων, δύο Κοσμητόρων και τεσσάρων Γραμματέων από τη Συμπολίτευση.
 
2. Εκλογή Δ΄ Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα και ενός Γραμματέα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.
 
3. Εκλογή Ε΄ Αντιπροέδρου και ενός Γραμματέα από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.
 
4. Εκλογή ΣΤ΄ Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.
 
5. Εκλογή Ζ΄ Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.
 
6. Εκλογή Η΄ Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης.
 
      
 
 
                                                                            Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019
 
                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AN. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις