ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 10.00΄
 
 
 
1. Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της B΄ Συνόδου.
 
2.  Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ. Νικόδημο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
 
 
 
 
 
 
        Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021
   
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
   
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β΄
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 10.30΄
 
 
 
Εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του  Κανονισμού της Βουλής.   
      
 
 
 
 
 
      
        Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021
                                                             
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
                                                   
 
 
                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 
                                                                                                                                      ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ
 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ΄
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 11.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 
 Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση συμβατικών κειμένων αναφορικά με το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ανδρέας Πάτσης και Γεώργιος Ψυχογιός.

 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ΄
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 10.30΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μακάριος Λαζαρίδης και Γεώργιος Κατρούγκαλος.

                                                                         

 
Αθήνα,  5 Οκτωβρίου 2021
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ΄
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σταύρου Κελέτση.
 
 
 
 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
 
                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
 
                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ