ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ϟ΄      
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
Ώρα 17.00΄
 
 
Α΄
 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 
Λήψη απόφασης κατόπιν των υπ’ αρ. 17/2.2.2018 και 18/13.3.2018 εισηγήσεων  της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
Β΄
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
1. Άννας- Μισέλ Ασημακοπούλου και
2. Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση.
 
 
 
 
 
                                                                                          Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
 
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ϟA΄
Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Ώρα 9.30΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Καραναστάσης και Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
                                                                     Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018
                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις