ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ΄
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών  Αρχών και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη Σταματάκη και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
 
 
 
                                                                                      Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018
                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις