ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
7 A'/24.01.2017
Αριθμός Νόμου
4449
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/01/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
27/12/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΝΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/01/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 891/126 12.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του π.δ.190/2006 σχετικά με το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 892/127 17.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατάση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 893/128 17.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των Συμβάσεων Παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 894/129 17.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση χρήσης του με ΑΒΚ 976 Δημοσίου ακινήτου περιοχής Λαυρίου στην Ο.ΣΥ.Ο. για λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 895/130 17.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 897/132 18.1.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή δυνατότητας στους επί πτυχίω φοιτητές να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.


Επιστροφή