ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εξωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
97 A'/07.07.2017
Αριθμός Νόμου
4480
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/06/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΜΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1088/13 28.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διάταξη που αφορά τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και άλλο ζητήματα για έκδοση επιστολής συναίνεσης της ελληνικής κυβέρνησης για την παραμονή νέων Ελλήνων υπηκόων στην Αυστραλία κατ'εφαρμογή διατάξεων Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1089/14 30.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τις 30.06.2019 η ισχύς της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance) σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1090/15 3.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις σχετικά με: α) τις αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, β) την υλοποίηση της διενέργειας των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από τους Πλοηγικούς Σταθμούς
 • Αρ. Τροπολογίας: 1091/16 3.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναστολή για 12 μήνες των πάσης φύσεως πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ