ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
261 A'/ 09.12.2013
Αριθμός Νόμου
4213
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/12/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/10/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΘ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΗ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
27/11/2013
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/11/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 941/57 15.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Ρυθμίσεις σχετικά με τις Μαθητικές Κατασκηνώσεις Βερίνου -Ρυθμίσεις σχετικά με την ανανέωση αδειών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας -Θέματα λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος
 • Αρ. Τροπολογίας: 942/58 15.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Επαναφορά σε καθεστώς διασύνδεσης νοσοκομείων του ΕΣΥ -Θέματα σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης -Κίνητρα υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές -Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας -Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα
 • Αρ. Τροπολογίας: 943/59 15.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Yγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 944/60 15.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Εγκατάσταση και λειτουργία φαρμακείων σε εμπορικά κέντρα και στοές -Οικοδομική άδεια επέκτασης ή προσθήκη σε κτήρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) -Ίδρυση Ιδιωτικών Κλινικών σε περιοχές των δήμων της χώρας που ο καθένας αποτελεί από μόνος του νησί -Εποπτεία στον τρόπο διοίκησης και στην οικονομική διαχείριση μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ -Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.4109/2013 (Α΄16) και άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α΄297)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ